Algemene ledenvergadering

De Algemene ledenvergadering met verantwoording over het seizoen 2021-2022 vindt plaats op donderdagavond 1 december 2022. Tijdens deze vergadering worden enkele formele stukken besproken, als de jaarrekening en het verslag van de vorige keer. Ook zullen enkele plannen worden voorgelegd waarmee we de toekomst van de vereniging willen waarborgen.

We willen alle betrokkenen van s.v. ROAC uitnodigen om deze Algemene Leden Vergadering (ALV) op donderdag 1 december 2022 om 21.30 uur in het clubhuis van s.v. ROAC bij te wonen.

De agenda voor de algemene ledenvergadering luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 24-1-2022
 4. Jaarverslag van het bestuur
 5. Financieel jaarverslag over boekjaar 2021-2022 en begroting voor boekjaar 2022-2023
  1. Toelichting m.b.t. financieel jaarverslag door de penningmeester
  2. Verslag Kascommissie
  3. Benoeming Kascommissie
   • Huidige leden (toegetreden in): Melanie Waasdorp (2020), Marga van Zeil (2021), Berend van Seggelen (2022) en Gé van Hoorn (2022 – Reserve).
   • Nieuwe leden: één vacature
  4. Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten
  5. Besteding vrijwilligersbijdrage
  6. Vaststelling contributies
  7. Vaststelling van de begroting voor boekjaar 2021-2022
 6. Benoeming bestuursleden
 7. Beleidsaangelegenheden
  1. Energie- & Gasprijzen
  2. Vervanging kunstgras
  3. Project ‘Werkgroep Vrijwilligers’
  4. Herinrichting sportpark
  5. Herinrichting clubhuis
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

De vergaderstukken behorend bij de agendapunten 3 t/m 5 zijn hieronder te vinden

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Blijf op de hoogte en ontvang de weekbrief digitaal

Schrijf u hiernaast in voor de digitale weekbrief van sv ROAC!