Algemene ledenvergadering (onder voorbehoud)

De Algemene ledenvergadering met verantwoording over het seizoen 2020-2021 vindt indien mogelijk plaats op 9 december om 20.30 uur. Tijdens deze vergadering worden enkele formele stukken besproken, als de jaarrekening en het verslag van de vorige keer. Ook zullen enkele plannen worden voorgelegd waarmee we de toekomst van de vereniging willen waarborgen.

We willen alle betrokkenen van s.v. ROAC uitnodigen om deze Algemene Leden Vergadering (ALV) op donderdag 9 december 2021 om 20.30 uur in het clubhuis van s.v. ROAC bij te wonen. Deze datum is onder voorbehoud van eventuele nieuwe coronamaatregelen. Vanwege de nu geldende coronamaatregelen is het tonen van een QR-code verplicht.

De agenda voor de algemene ledenvergadering luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 28-11-2019
 4. Jaarverslag van het bestuur
 5. Financieel jaarverslag over boekjaar 2020-2021 en begroting voor boekjaar 2021-2022
  1. Toelichting m.b.t. financieel jaarverslag door de penningmeester
  2. Verslag Kascommissie
  3. Benoeming Kascommissie
   • Huidige leden (toegetreden in): Inge Gies Broesterhuizen (2016), Melanie Waasdorp (2018), Marga van Zeil (2021),
   • Nieuwe leden: Berend van Seggelen en nog één vacature.
  4. Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten
  5. Besteding vrijwilligersbijdrage
  6. Vaststelling contributies
  7. Vaststelling van de begroting voor boekjaar 2021-2022
 6. Benoeming bestuursleden
 7. Beleidsaangelegenheden
  1. Beleidsplan 2021 – 2025
  2. Contributie in relatie tot Corona
  3. Project ‘Verenigingsondersteuning Rabobank/NOCNSF’
   • Nieuwe opzet vrijwilligersbijdragen / vrijwilligerscommissie
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Hieronder zijn de stukken voor de verschillende agendapunten te vinden:

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Blijf op de hoogte en ontvang de weekbrief digitaal

Schrijf u hiernaast in voor de digitale weekbrief van sv ROAC!