Algemene ledenvergadering | online op maandag 24 januari 2022

Door huidige Corona maatregelen van de overheid is het wederom onmogelijk om een algemene leden vergadering te houden waarvoor wij met elkaar in het clubhuis bijeen komen.

Daarom heeft we besloten om de algemene vergadering online plaats te laten vinden op maandag 24 januari 2022, aanvang 20.30 uur.
U kunt zich aanmelden om deel te nemen via

De agenda voor de algemene ledenvergadering luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 28-11-2019
 4. Jaarverslag van het bestuur
 5. Financieel jaarverslag over boekjaar 2020-2021 en begroting voor boekjaar 2021-2022
  1. Toelichting m.b.t. financieel jaarverslag door de penningmeester
  2. Verslag Kascommissie
  3. Benoeming Kascommissie
   • Huidige leden (toegetreden in): Inge Gies Broesterhuizen (2016), Melanie Waasdorp (2018), Marga van Zeil (2021),
   • Nieuwe leden: Berend van Seggelen en nog één vacature.
  4. Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten
  5. Besteding vrijwilligersbijdrage
  6. Vaststelling contributies
  7. Vaststelling van de begroting voor boekjaar 2021-2022
 6. Benoeming bestuursleden
 7. Beleidsaangelegenheden
  1. Beleidsplan 2021 – 2025
  2. Contributie in relatie tot Corona
  3. Project ‘Verenigingsondersteuning Rabobank/NOCNSF’
   • Nieuwe opzet vrijwilligersbijdragen / vrijwilligerscommissie
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Hieronder zijn de stukken voor de verschillende agendapunten te vinden:

Om de vergadering zo soepel mogelijk te laten verlopen verzoeken wij u eventuele vragen over bepaalde onderwerpen ook via de mail tevoren door te geven. Dit kan eveneens een mail naar .

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Blijf op de hoogte en ontvang de weekbrief digitaal

Schrijf u hiernaast in voor de digitale weekbrief van sv ROAC!