Gemeente Kaag en Braassem en ROAC gaan langdurige duurzame samenwerking aan

Persbericht van de gemeente Kaag en Braassem

Sportvereniging ROAC en de gemeente Kaag en Braassem hebben gezamenlijk een overeenkomst gesloten. De aanleiding van deze overeenkomst is het uitgangspunt van de gemeente dat het eigenaarschap en dus de beslissingsbevoegdheid moet liggen bij de inwoners en organisaties die hier gebruik van maken. In de overeenkomst is onder andere geregeld dat ROAC het eigenaarschap van haar accommodatie op zich neemt.

Dat sportverenigingen een belangrijke rol hebben voor de leefbaarheid van de dorpen wisten we al. En dat de gemeente een rol heeft om deze verenigingen en voorzieningen laagdrempelig, en voor iedereen toegankelijk te houden was ook al bekend.  Om dit alles, door de inwoners zelf, mogelijk te maken zijn echter wel goede afspraken nodig. Afspraken waardoor de inwoners samen aan de slag kunnen met de opgaven die in hun dorp spelen. Dan gaat het niet alleen om het in beweging brengen 0 tot 100 jarigen maar ook om samenkomen van inwoners en het daar waar mogelijk ondersteunen van hulpbehoevende inwoners.

In aanvulling op de officiële ondertekening van de overeenkomst zetten wethouder Petra van de Wereld en ROAC-voorzitter Rob van der Hoorn symbolisch hun handtekening op een ROAC-bal.

Eigenaarschap

In deze overeenkomst zijn de voorwaarden vastgelegd die hiervoor de basis vormen. De bedoeling is dat het eigenaarschap en de beslissingsbevoegdheid bij de inwoners en organisaties moet liggen die gebruikmaken van het complex. Daarnaast zal ROAC (ook) de komende 30 jaar, samen met de gemeente een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaven (denk aan bijvoorbeeld het voorkomen van eenzaamheid) die in de dorpen spelen.

De gemeente geeft de vereniging daarnaast zekerheid over de komende 30 jaar. Dit betekent o.a. dat, de gemeente in beeld blijft indien er grote onvoorziene omstandigheden op de vereniging afkomen. Met deze overeenkomst verwachten de vereniging en de gemeente de juiste voorwaarde te hebben gecreëerd om het complex van ROAC ook de komende jaren optimaal beschikbaar te kunnen stellen aan haar leden en de overige inwoners van Oud Ade en Rijpwetering.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Blijf op de hoogte en ontvang de weekbrief digitaal

Schrijf u hiernaast in voor de digitale weekbrief van sv ROAC!