Kleutergym

Spelen & bewegen

De meeste kleuters vinden het heerlijk om te klimmen en te klauteren, te hollen op de bank te rollen of te springen. Spelen en in beweging zijn is belangrijk voor kleuters. De meeste ouders begrijpen ook dat bewegen belangrijk is en zullen hun peuter of kleuter daarvoor ruimte en gelegenheid geven. Helaas is lang niet overal voldoende speelruimte voor de kinderen. Door druk verkeer, kleine huizen en tekort aan speelzalen krijgen kinderen soms weinig kans om zich lekker uit te leven. Dat is onder andere één van de redenen waarom wij speciaal iets organiseren voor kleuters in de vorm van kleutergym.

 

Ontwikkeling

Kleuters zijn nog volop in ontwikkeling en vinden het meestal heerlijk om te klimmen, klauteren, rollen enzovoort. Op deze leeftijd staat het ontdekken en ervaren van de mogelijkheden die ze hebben met hun lichaam centraal. Al spelend oefenen kleuters de hele dag hun lijf. “Kijk eens wat ik kan” of “Ik kan al huppelen”. Ze hebben er veel plezier in en vinden steeds weer nieuwe dingen uit. Kleutergym stimuleert op een veilige en leuke manier de ontwikkeling van deze jonge kinderen.

Zelfvertrouwen

Uw kleuter kan onder veilige omstandigheden allerlei moeilijke dingen proberen. Als het uiteindelijk lukt om met touwen te zwaaien, te klauteren over een hindernis en een koprol te maken dan zal de kleuter daar trots op zijn. De kleuter wordt in het begin veelal onder begeleiding uitgedaagd om moeilijke situaties aan te gaan waarbij eventuele angsten kunnen worden overwonnen. Van daaruit wordt gestimuleerd dat de kleuter steeds meer zelfstandig te werk gaat. Uw kind wil het vaker doen en zal steeds meer vertrouwen in zichzelf krijgen.

Wat doen ze?

Elke les is anders. Kinderen zullen altijd op een speelse manier worden uitgenodigd tot bewegen; rollen van een schuin vlak, werpen & vangen en stuiteren met een bal, klimmen en klauteren over een berg, allerlei kring-, dans- en zangspelletjes en autorijden met hoepels. Kortom: een zeer gevarieerd bewegingsaanbod. Wij vinden het van belang dat de kleuters zich eerst breed ontwikkelen. Op een latere leeftijd kunnen ze dan kiezen voor een eigen sport of specialiteit.

Gedifferentieerd werken

Ieder kind is uniek. Er wordt voor gezorgd dat elk kind op zijn eigen niveau zichzelf kan ontplooien. Er voldoende aandacht voor ieder kind. Hierdoor krijgt de kleuter de kans te leren bewegen op zijn eigen manier en tempo. We werken met twee groepen.  Veelal is de indeling afhankelijk van leeftijd, maar het komt ook voor dat sommige kleuters voorlopen op motorisch en cognitief gebied en daardoor eerder in een volgende groep terecht kan komen.

Wanneer beginnen?

De kinderen kunnen  terecht vanaf 3,5 jaar. Een vereiste is wel dat het kind zindelijk is. Een keertje kijken met uw kleuter is altijd te proberen, dan kunt u zien hoe hij of zij het vindt. De lessen zijn op zaterdagochtend van 9.00u – 10.00u voor de jongste kinderen en van 10.00u – 11.00u voor de oudere kinderen.

Meer weten?

s.v. ROAC afdeling binnensporten (Meie Starre) per mail naar


Blijf op de hoogte en ontvang de weekbrief digitaal

Schrijf u hiernaast in voor de digitale weekbrief van sv ROAC!