Lid worden binnensporten

Aanmelden

U kunt zich aanmelden bij de vereniging via deelname aan één van onze lessen. De eerste twee lessen kunt u zien als kennismaking want deze zijn geheel gratis! Wilt u of uw kind de lessen vervolgen dan moet men lid worden. Hiervoor vult u een aanmeldingsformulier in dat u kunt verkrijgen bij de trainster of via deze link. Het volledig ingevulde aanmeldingsformulier kunt u het weer inleveren bij de leidinggevende van de les.

Contributie:

Na aanmelding als lid wordt de contributie geheven over het resterende seizoen. (Het seizoen loopt van 1 juli  t/m 30 juni het daaropvolgende jaar.) Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 en is eenmalig. De contributies zijn gebaseerd op halfjaarbasis, waardoor de vakanties dienen te worden doorbetaald.

Tarieven:

De contributie voor het seizoen 2022-2023 bedraagt:

  • Gym kleuters: € 75,- per jaar
  • Gym jeugd: € 100,- per jaar
  • Gym+: € 120,- per jaar
  • Bodymix dames/heren: € 120,- per jaar
  • Pilates: € 120,- per jaar
  • Streetdance: € 100,- per seizoen

Betaling:

Twee maal per jaar wordt de contributie, na het invullen van de machtiging, automatisch geïncasseerd. (Als de machtiging niet wordt ingevuld, zal er € 2,50 per acceptgiro/overboeking extra in rekening worden gebracht.) U wordt hierover vooraf geïnformeerd.

Opzegging:

Opzegging van het lidmaatschap voor het volgende seizoen dient schriftelijk te geschieden voor 1 juni  per email aan en

Opzeggingsformulieren zijn (eventueel) te verkrijgen bij de trainster Opzegging dient schriftelijk te gebeuren voor 1 juni. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap dient de contributie van het lopende seizoen volledig te worden voldaan.

Voor vragen en/of inlichtingen kunt u terecht bij:


Blijf op de hoogte en ontvang de weekbrief digitaal

Schrijf u hiernaast in voor de digitale weekbrief van sv ROAC!