Jaargang 15 – Editie 2

Colofon

Langs de Kantlijn is het clubblad van s.v. ROAC en wordt minimaal vijf maal per jaar uitgegeven.

Adres clubhuis

Oud Adeselaan 40

2375 XE Rijpwetering

Adres secretariaat

Pastoor Kwakmanlaan 113

2375 WC Rijpwetering

Ina van der Hoorn Roy van der Hulst
Tim van den Ing Erik van Zeil
Voorzitter Rob van der Hoorn
Secretaris Bob Schakenbos
Penningmeester Carina Timmers
Bestuurslid Wim van den Berg
Bestuurslid Wout van Zeil
Bestuurslid Angelique van den Berg
Bestuurslid Ronald de Jong
Bestuurslid Joop Straathof
Bestuurslid Jos Heemskerk

of 06-20030327

Voetbal
Handbal
Binnensporten
Biljart
Badminton
Activiteiten
Financiën
Sponsoring
Communicatie
Onderhoud & Beheer
Clubhuis
Ledenadministratie
Vrijwilligerscoördinatie

Uit de bestuurskamer

Als we deze bijdrage voor het clubblad schrijven is het echt winter. Gladde wegen, afgekeurde sportvelden en ook de binnensporten gaan een (veelal korte) rustperiode tegemoet.
Dit betekent dat het seizoen inmiddels flink vordert. Sommige competities zijn halverwege en allerlei verenigingsactiviteiten zijn al geschiedenis.

Oktober en november zijn traditioneel maanden waarin veel acties plaatsvinden. Zo zijn de Grote Club Actie, de Fancy Fair, de verkoop van Dikke Brokken en de intocht van Sinterklaas inmiddels ruimschoots achter de rug. De acties leverden mooie opbrengsten op. En dat niet in de laatste plaats door de inzet van vele (ook jeugdige) leden. Het Sinterklaas Evenement was een groot succes en dat geldt ook voor de intocht van de Goed Heiligman. Het was dan misschien wat slecht weer tijdens die intocht maar het samenzijn in het dorpshuis heeft er zeker niet onder geleden. Een hele feestelijke bijeenkomst met vooral vrolijke kinderen.

Die gezelligheid was ook zeker aanwezig tijdens de Fancy Fair. We kunnen weer samenzijn na twee jaar van onderbreking en je ziet dat we dat erg hebben gemist. Nu maar vertrouwen hebben dat we deze pandemie onder de duim hebben met elkaar en zonder beperkende maatregelen van 2023 kunnen gaan genieten.

Op 1 december 2022 heeft de algemene ledenvergadering plaats gevonden. De jaarrekening over het vorige seizoen en de begroting voor het lopende seizoen zijn goedgekeurd. Opmerkelijk is het positieve resultaat over het achterliggende seizoen. De verklaring daarvoor zijn enerzijds de afgenomen kosten doordat er een periode is geweest waarin sporten niet mogelijk was en daardoor er ook minder kosten werden gemaakt en anderzijds de ontvangen subsidies als compensatie van de overheid voor gemiste inkomsten. De begroting voor het lopende seizoen ziet er minder rooskleurig uit, dat komt onder andere door de volstrekt onzekere energiekosten. Het bestuur heeft aan de ene kant de inkomsten héél voorzichtig ingeschat en aan de andere kant de kosten ruim geraamd. Nu is het zaak om kosten en opbrengsten goed in de gaten te houden en met elkaar proberen de verwarmingskosten in de hand te houden. Douches en kleedkamers blijven open, het clubhuis blijven we verwarmen, maar iedereen kan zijn/haar bijdrage leveren aan het beperken van de kosten door niet onnodig lang de kraan van het warmwater of van de verwarmingsketel open te laten staan.

Tijdens de algemene leden vergadering is ook de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Wim van den Berg en Bob Schakenbos zijn afgetreden, zij hebben hun vrijwilligerswerk de achterliggende jaren met verve vervuld, waarvoor dank. Rob van der Hoorn is teruggetreden als voorzitter en zal de functie van secretaris vervullen. Brigit Koek en Joost van der Geest C.zn zijn benoemd als bestuurslid. Brigit gaat zich vanuit het bestuur bezig houden met communicatie en het vrijwilligersbeleid. Joost gaat het onderhoud van de accommodatie tot zijn takenpakket rekenen. De voorzittersfunctie zal door de diverse voorzitters van de commissies worden vervuld als het nodig is dat er sprake moet zijn van externe vertegenwoordiging van de vereniging. Binnen het bestuur zijn afspraken gemaakt over het voorzitterschap in de bestuursvergaderingen. Die rol zal Wout van Zeil voor zijn rekening nemen.

In de algemene leden vergadering is aan de aanwezige leden ook mededeling gedaan over de voortgang van het vrijwilligersbeleid, de herinrichting van het Hertogspark, het vernieuwen van de inrichting van het clubhuis en de verwachte wijzigingen in het rookbeleid op en rond sportaccommodaties.

Voor wat betreft het vrijwilligersbeleid wordt er naar gestreefd dat ieder lid zijn/haar bijdrage levert aan het functioneren van de vereniging. Enerzijds wordt gewerkt om te komen tot een geautomatiseerd systeem waarin leden kunnen inschrijven voor te verrichten taken en anderzijds worden nu al afspraken met groepen (teams) leden gemaakt om de komende tijd taken op te pakken. Soms zit het tegen; dat geautomatiseerde systeem is voor een omni-vereniging zoals wij zijn niet eenvoudig beschikbaar te maken. Maar soms zit het ook mee want de gesprekken met de groepen leden lopen voorspoedig en leveren af en toe ook spontane toezeggingen op om klussen op te pakken. En zo zou het ook moeten want ‘vereniging ben je met elkaar’.

Maandag 12 december heeft er een AED cursus plaatsgevonden in het clubhuis. Op deze avond zijn 12 vrijwilligers door Levensreddend geschoold in het gebruik van de AED’s die er op ons park aanwezig zijn. Kennis die héél gewenst is om in noodgevallen handelend te kunnen optreden, maar die je nooit hoopt te hoeven gebruiken.

In de eerste week na de jaarwisseling, op vrijdag 6 januari 2023 organiseren we weer het open badmintontoernooi. Open voor alle leden en buitenstaanders die het leuk vinden om een partijtje badminton te spelen. Wil iemand nog even oefenen voor dat hij/zij deel neemt aan het toernooi; dat kan op woensdagavond 4 januari 2023 wanneer er een open badmintontraining op het programma staat.
Zo nadert het eind van 2022 en bereiden we ons voor op 2023.
Namens het bestuur willen wij iedereen danken voor de inzet in het afgelopen jaar en wensen we ieder mooie feestdagen, een gezellige jaarwisseling en alle goeds voor 2023.

Het bestuur


Nieuwtjes vanuit Binnensporten

Nu het seizoen een paar maanden bezig is, kunnen we vaststellen, dat er een hoop is gebeurd de afgelopen tijd.

Voor de zomervakantie hebben we helaas het besluit moeten nemen om geen judo meer aan te bieden. Gelukkig zien we een aantal kinderen terug bij de andere activiteiten van ROAC.

Onze trainster Ginny is helaas voor langere tijd uitgeschakeld. Voor haar groep op de woensdagavond (bodymix-lessen) is een oplossing gevonden in de vorm van een samenwerking met sportschool Hart4Health uit Roelofarendsveen. Onze leden mogen daar de komende tijd trainen.  Voor de kleutergym hebben we nog geen langdurige oplossing, maar we zijn heel blij, dat Iris van der Drift de eerste paar weken heeft opgevangen én dat we in ieder geval tot de kerstvakantie Pam van der Poel bereid hebben gevonden om de lessen te geven.

Voor de badmintonjeugd is er ook een nieuwe trainer gevonden. Vanaf begin van dit seizoen staat Dirk Breeuwer voor deze groep. Hij heeft een ruime ervaring in het geven van trainingen aan jeugd en we hopen, dat dit het begin is van een fijne samenwerking. Wat ook heel fijn is, is de nieuwe sponsor van de badminton-afdeling: Stolp +KAB adviseurs en accountants. Inmiddels spelen de senioren hun wedstrijden al in de nieuwe shirts.

Woensdag 4 januari wordt er in de kantine de Play-Day van de Vakantiespelen gehouden. Inmiddels is het een traditie, dat ROAC een programma in de sporthal aanbiedt. We zijn op dit moment nog aan het brainstormen over de exacte indeling, maar dat het leuk wordt, staat nu al vast!

Voor vrijdag 6 januari staat het badmintontoernooi weer op het programma. Inschrijven hiervoor kan tot 31 december. Zie hiervoor ook de sociale media en de weekbrief in de gaten.

Het is nog een heel eind weg, maar op zaterdag 3 juni wordt de jaarlijkse gymwedstrijd gehouden. De Kaag en Braassem Cup is een jaarlijkse wedstrijd tussen gymverenigingen uit de gemeente, waar ook ROAC ieder jaar aan meedoet. Binnenkort ontvangen de kinderen van de maandagmiddag-gym een inschrijfformulier hiervoor.

De dansgroepen hadden op zondagmiddag 20 november een optreden voor de Sint in het dorpshuis. Dat is mooi optreden geworden.

Namens de commissie binnensporten
Angelique van den Berg


Van de biljarttafel.

Beste sportvrienden,
Wat is er de laatste tijd in het biljartlokaal zoal gebeurd?
Onze teams spelen weer volop mee in de competities van ons district Veen- en Rijnstreek. Hoe verloopt dit?

Ons driebanden groot team, dat dit jaar na een paar jaar afwezigheid, weer meespeelt in de A klasse doet het goed een staat 2de in een poule van 12 teams. Het B1 driebanden klein team, weert zich kranig in een zware poule en staat op de 4de plaats van de 12 teams. Het B2 driebanden klein team heeft het wat moeilijker en staat op een 11de plaats in een poule van 16 teams.

In de dagcompetitie spelen wij met 3 teams mee. Wij hebben 2 teams in de competitie met 3 spelers en 1 team in de competitie met 4 spelers. ROAC A, 4 spelers, staat 11de in een poule van 19 teams. Hier ligt nog een uitdaging voor de rest van het seizoen. ROAC B, staat 7de en ROAC C 4de in een poule van 20 teams. Met de Kerst wordt het eerste deel van de competitie afgesloten en maken wij weer een verse start.

De persoonlijke kampioenschappen zijn met de voorrondes gestart en wij hebben spelers die met wisselend, succes daaraan meedoen. In dit kader is het goed te vermelden dat wij, sv ROAC, op 2, 10 en 17 januari gastheer mogen zijn voor de voorrondes bandstoten 2de klasse. Kom die middagen gerust even kijken en geniet van met mooie spel en een gezellige middag.

Het doet mij ook goed te vermelden dat wij weer voorzichtig werken aan het uitbreiden van onze leden. Twijfel je nog om te gaan biljarten, kom gerust op woensdag- en donderdagmiddag of avond langs in ons mooie clubhuis en geniet van ongedwongen biljartspel.

Gr. Jos Heemskerk.


Kroonjuwelen van ROAC

14 oktober was het dan eindelijk zover! Na een aantal keer uitstellen door Covid, konden we nu toch echt beginnen met het grote spel “De Kroonjuwelen van ROAC”.

Maar voordat we hiermee konden beginnen hadden wij al een avondvullend spel gespeeld! Op 19 november 2021 konden we een vervangend spel spelen waarbij we ook al de gewilde Kroonjuwelen konden winnen. Er werd al druk gepuzzeld, gegoogeld en geappt en we wonnen hier al 4 Kroonjuwelen. Belangrijk, want aan het eind van de rit wint het team met de meeste Kroonjuwelen. Echt al supergaaf was dit!

Maar goed, 14 oktober 2022 kwam ons team met de passende naam: “De Kroongetuigen van ROAC” dan toch als groep bij elkaar en we waren er klaar voor. We zaten aan de keukentafel met 5 schermen en iedereen zijn telefoon want we hadden uit betrouwbare bron vernomen dat laptops en telefoons toch echt wel handig zouden zijn.

Om 19.00 uur mochten we de speltas ophalen in de kantine, als de bliksem terugrijden naar onze locatie en dan konden we beginnen. Het spel bestond uit 7 basisopdrachten. Ik zeg basisopdrachten, want gedurende de avond kwamen er nog wat opdrachten bij. Dus altijd scherp blijven op de mail, app en telefoon!

Een kleine greep uit de opdrachten. We kregen een Zoek de Verschillen foto, ook dit was een avondvullend programma want het zijn toch altijd die laatste kleine verschillen waar je je compleet blind op staart.

Er waren 2 opdrachten waarbij we naar het clubhuis moesten. Waarvan 1 creatieve opdracht met z´n 2en en 1 kennisopdracht in je eentje. Ik was uitverkoren om de kennisopdracht te doen. Grappend zei ik thuis nog “Joh je weet het toch niet, het kan ook zomaar je autotheorie zijn ofzo”. Wat bleek nou: Dat was het ook gewoon. Gelukkig was het voor mij in vergelijking met sommige lotgenoten nog het minst lang geleden dat ik deze belangrijke toets had voltooid dus dat ging best gesmeerd.

Ondertussen werd er thuis wederom hard gegoogeld, gezocht, gepuzzeld én geknutseld want er was ook een opdracht dat je een mascotte in elkaar moest knutselen die alle facetten van de club eer aan deed. Creativiteit bleek geen probleem en achteraf gingen we er zelfs met de winst vandoor met onze prachtige mascotte! Ook hadden we een plaatje met hele kleine gedeeltes van logo’s van sponsors van ROAC en moesten we erachter komen bij welke bedrijven deze logo’s hoorden. Ook dit was een flinke klus. Daarnaast was er nog een hele grote opdracht. Hier heb ik mij een klein beetje afzijdig gehouden want ik snapte er echt niks van. Uiteindelijk gelukkig wel gelukt! Er waren nog meer opdrachten maar dan wordt dit wel een erg lang stukje.

Om 22.30 uur moesten we in de kantine zijn en kregen we daar de uitslag van wie uiteindelijk de meeste Kroonjuwelen bij elkaar had gescharreld en daarmee het spel had gewonnen. Superspannend natuurlijk! Het was ook echt leuk om alle mascottes bij elkaar te zien én de creatieve opdrachten die op locatie waren gemaakt. We wachtten in spanning af..

De Kroongetuigen van ROAC zijn 2de geworden! Superblij en trots op mijn team! En natuurlijk ontzettend bedankt en petje af naar de organisatie want wat was dit een onwijs gave avond!
Ik zeg hopelijk tot de volgende keer. Dan ben ik er zeker weer bij!

Groetjes,
Kiki van As


Fysioavond Handbal

Op dinsdag 18 oktober is fysiotherapeut Jan de Koning bij ons langs geweest tijdens een handbaltraining van de jeugdteams. Wij (de trainsters van de jeugdteams) zien veel (beginnende) knieblessures bij de jeugd. Wij hebben uitleg gekregen van Jan welke oefeningen kunnen helpen bij het voorkomen van knieblessures. De oefeningen hebben we tijdens de training uitgeprobeerd met extra aanwijzingen van Jan. 

Wat naast de oefeningen van belang is om blessures te voorkomen is goed schoeisel. Handbal is een snelle contactsport. De schoenen moeten genoeg demping bieden en goede steun hebben in het bovenwerk. 

Nu de taak aan ons om dit op een leuke manier te verwerken in onze trainingen!


Gezellige Sinterklaas Show in de Hertogshal

Het was zaterdagochtend 19 november een gezellige drukte in de sporthal. Ruim 50 kinderen zaten klaar voor de Sinterklaas Show waar ook twee pieten bij aanwezig waren.

Aires begon met het zingen van Sinterklaasliedjes. Tijdens het zingen van de liedjes ging het al snel mis. Er kwam een bericht dat alle namen uit het Grote Boek van Sinterklaas waren verdwenen. Alleen die van de Boef stond er nog in.

De kinderen gingen enthousiast mee in het verhaal. Aires wist met de hulp van de kinderen door diverse goocheltrucs alle namen weer in het boek te krijgen. Eind goed, al goed.
En na afloop was er uiteraard voor iedereen drinken en iets lekkers.


Prachtige opbrengst Fancy Fair

De Fancy Fair in het eerste weekend van november, die dit jaar weer volgens de tradities kon worden gehouden, heeft een prachtige opbrengst. Ook ROAC profiteert daar van en zal een mooie bijdrage ontvangen.

Een woord van dank is hier op zijn plaats aan al degenen die zich inspannen om dit feest te organiseren, alle vrijwilligers die de stands bemensen en alle verkopers en kopers van de loten en lootjes. Hartelijk dank!


Nederlands elftal kijken met de Jeugd

Zaterdagmiddag 3 december speelde het Nederlands elftal tegen Amerika, dat was een mooi moment om met de jeugd naar de wedstrijd op groot scherm te kijken. Ze kregen een mooie wedstrijd voorgeschoteld en werden goed voorzien limonade en lekkere hapjes.
In de rust uiteraard met z’n allen naar buiten om zelf even te voetballen.

Zo tegen het laatste kwartier van de wedstrijd werd de aandacht wat minder en gingen de jongens wat meer aan de wandel en werd er zelfs geopperd om weer zelf buiten te gaan voetballen. Maar toen Amerika de 2-1 maakte, kwam de spanning in de wedstrijd terug en werd er nog even flink meegeleefd met een fikse ontlading bij het scoren van de 3-1. Een leuke ervaring voor de jeugd om zo met elkaar te kijken.


Leuk WK-filmpje van ROAC dans

Gezien het leuke filmpje is er ook bij ROAC dans aandacht besteed aan het WK-voetbal. De meiden dansen enthousiast in hun oranje outfit. Het filmpje niet gezien? Check dan onze social media, daar is het op terug te zien.


Pupil van de Week

Nu alle corona beperkingen zijn vervallen, is ook de Pupil van de Week weer in ere hersteld zowel bij voetbal als bij handbal. Altijd leuk voor de jeugdleden om een wedstrijd van het eerste team actief mee te beleven. Meedoen met de warming-up, het praatje van de trainer in de kleedkamer en het kijken van de wedstrijd vanaf de reservebank en een leuke herinnering na afloop.


Contract met Bart Jansen verlengd

Trainer Bart Jansen heeft zijn contract met ROAC voor het komende seizoen 2023-2024 verlengd. Hij is op dit moment bezig met z’n eerste seizoen bij de voetballers van ROAC 1. Het team staat in de middenmoot van de ranglijst.

De spelersgroep is content met zijn werkwijze en de trainer zelf heeft het naar zijn zin op het Hertogspark.


Nieuws van derden

Zomergasten-Talkshows met onze lokale sporthelden

We wonen in een bijzondere gemeente. Niet alleen omdat het een prachtige plek is maar wij hebben in Kaag en Braassem ook een bovengemiddeld/groot aantal sporters die uitzonderlijke prestaties heeft geleverd. Sterker nog, Kaag en Braassem is de enige gemeente ter wereld die een winnaar heeft van de Tour de France, de Elfstedentocht en de Olympische Zomer- en Winterspelen.
Hoe komt het dat deze mensen uit Kaag en Braassem zo sterk zijn?
Hoe leven zij, wat eten zij, wat hebben zij mentaal moeten overwinnen om zover te komen?
Daar zijn wij als Blauwe Zone Kaag en Braassem in geïnteresseerd en daarom interviewen wij onze sporthelden in de verschillende dorpskernen. Het zijn levendige middagen en avonden met filmfragmenten en muziek naar het concept van Zomergasten. En het leuke is, je kunt daar live bij aanwezig zijn!

Wie interviewen wij waar en wanneer?

  • vrijdagavond 13 januari Mark Tuitert in Hoogmade (locatie volgt)
  • vrijdagavond 10 maart Bob de Jong in Leimuiden (locatie volgt)
    Tickets bestellen
    Lijkt het je leuk om daar live bij aanwezig te zijn? Kaartjes kosten €15,- p.p en zijn te bestellen via de website www.blauwezonekaagenbraassem.nl/activiteiten-agenda De kaartverkoop is al van start en je bent van harte welkom.

Wat is Blauwe Zone Kaag en Braassem eigenlijk?
Wij zijn een lokaal initiatief voor en door inwoners van onze Gemeente. Wij zetten ons vrijwillig en met veel plezier in en ontwikkelen activiteiten op het gebied van Gezondheid, Geluk en een Groene leefomgeving. Op de wereld bestaan al verschillende zgn. Blauwe Zones. Dit zijn gebieden waar inwoners veel gezonder en gelukkiger zijn dan gemiddeld. Er zijn geen (welvaart)ziektes en de meeste mensen worden heel vitaal zomaar 100 jaar of ouder. Er is veel onderzoek gedaan naar de factoren die hieraan bijdragen en dat zijn gezonde, lokale voeding van het land en veel natuurlijke beweging. Maar vooral ook betrokkenheid bij elkaar én elke dag een goede reden om uit bed te komen en er een betekenisvolle dag van te maken.

In de huidige tijd is dat soms best een uitdaging en daarom hebben wij de Blauwe Zone opgericht. We organiseren activiteiten om mensen bij elkaar te brengen, te inspireren en te helpen om goed/beter voor onszelf, elkaar en onze omgeving te zorgen. Naast interviews met onze lokale sporthelden organiseren we ook Workshops Gezonde Voeding en zijn we bezig met een landschapsplan met ruimte voor meer moestuinprojecten en minimaal 1000 extra bomen. Via onze website www.blauwezonekaagenbraassem.nl kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief en natuurlijk vind je ons ook op Facebook en Instagram. Heb je zelf een leuk idee of wil je als vrijwilliger actief iets bijdragen? Ook dan ben je meer dan welkom. Heel graag tot ziens!

Team Blauwe Zone Kaag en Braassem