Jaargang 12 – Editie 3

Colofon

Langs de Kantlijn is het clubblad van s.v. ROAC en wordt minimaal vijf maal per jaar uitgegeven.

Adres clubhuis

Oud Adeselaan 40

2375 XE Rijpwetering

Adres secretariaat

Pastoor Kwakmanlaan 113

2375 WC Rijpwetering

Ina van der Hoorn Roy van der Hulst
Tim van den Ing Erik van Zeil
Voorzitter Rob van der Hoorn
Secretaris Bob Schakenbos
Penningmeester Carina Timmers
Bestuurslid Wim van den Berg
Bestuurslid Wout van Zeil
Bestuurslid Angelique van den Berg
Bestuurslid Ronald de Jong
Bestuurslid Joop Straathof
Bestuurslid Jos Heemskerk

of 06-20030327

Voetbal
Handbal
Binnensporten
Biljart
Badminton
Activiteiten
Financiën
Sponsoring
Communicatie
Onderhoud & Beheer
Clubhuis
Ledenadministratie
Vrijwilligerscoördinatie

Uit de bestuurskamer

In de vorige bijdrage ‘uit de bestuurskamer’ waren we als samenleving in een ‘lockdown light’ terecht gekomen. Nu, 16 december, zitten we inmiddels in een ‘harde lockdown’. Het wordt er niet beter op en gezelliger al helemaal niet. Alle maatregelen tasten onze behoefte aan om elkaar te ontmoeten, een leuk gesprek te hebben, met elkaar te sporten, samen met collega’s te werken aan het ondersteunen van klanten of de verdere ontwikkeling van bedrijf of organisatie.

De maatregelen tasten ook het wezen van een sportvereniging zoals s.v. ROAC aan. Immers ‘vereniging’ ben je samen met velen, die vereniging is een sociale gemeenschap die elkaar ontmoet, samen sport, samen vraagstukken bespreekt en probeert op te lossen en die gezellig samen komt.

Daar was met de lockdown light al weinig meer van over, daar is met de nieuwste maatregelen nog minder van over nu het sporten in de sporthal en in de biljartzaal inmiddels is stilgelegd. Alleen buitensporten kan nog. Voor de jeugd vrijwel onbeperkt – oefenwedstrijden met andere verenigingen zijn niet toegestaan – maar voor senioren met de opdracht om in tweetallen te trainen en met het in achtnemen van anderhalve meter afstand.

We moeten deze crisis met elkaar oplossen om van 2021 een jaar met perspectief te kunnen maken.

De nieuwe maatregelen gelden tot en met 19 januari 2021. Of er daarna versoepelingen zullen worden toegestaan ligt voor een groot deel aan ons eigen gedrag. Als we het verspreiden van het virus met elkaar niet onder controle krijgen dan zullen we ook na die datum nog wel enige tijd met ernstige maatregelen worden geconfronteerd.

Het in acht nemen van die maatregelen wordt met de naderende Kerst en de jaarwisseling een echte opgave, maar het MOET. We moeten deze crisis met elkaar oplossen om van 2021 een jaar met perspectief te kunnen maken. Perspectief om weer wedstrijden te kunnen spelen, perspectief om ons 75 jarig bestaan te kunnen vieren, perspectief om elkaar weer te kunnen ontmoeten, perspectief op ‘terug naar normaal’. Om gewoon te kunnen werken, studeren, sporten, om normaal te kunnen leven.

Gelukkig gebeurt er binnen de vereniging nog steeds heel veel. Naast de (aangepaste) trainingen, worden er allerlei acties op touw gezet die een prettige financiële bijdrage leveren aan de clubkas. Een clubkas die door het stil vallen van de omzet in het clubhuis wel een paar extra bijdragen kan gebruiken. Zo leverden de verkoop van Dikke Brokken, de verkoop van de loten van de Grote Clubactie, de bijdrage van Rabo Clubsupport en de verkoop van kerstbomen, samen ongeveer tienduizend euro op. Dat is een prachtige opbrengst! Zeker als je bedenkt dat al deze acties coronaproof moesten worden georganiseerd en uitgevoerd.

Ondertussen maken we van het beperken van de activiteiten op het sportpark opnieuw gebruik om verbeteringen aan de accommodatie aan te brengen. Wie af en toe op het park komt ziet dat medewerkers van Gebr. Van der Poel en vrijwilligers regelmatig actief zijn om paden te verbeteren en opslagruimte creëren.

Met Plus Van Dijk is opnieuw de afspraak gemaakt dat wij de kantine voorraad met beperkte houdbaarheid kunnen inleveren om later, als het clubhuis weer open gaat, terug te ruilen.

We krijgen regelmatig de hulp van onze sponsoren om als vereniging makkelijker te kunnen functioneren of werkzaamheden uit te kunnen voeren. Het is steeds weer goed om dat te ervaren en te zien dat we op deze manier wederzijds iets voor elkaar kunnen betekenen.

Bij deze online uitgave van Langs de Kantlijn treffen jullie ook de financiële stukken van de vereniging aan. De balans, verlies- en winstrekening, het financiële jaarverslag en de verklaring van de kascontrole commissie zijn integraal opgenomen. Waar wij eerder van plan waren om medio december een algemene leden vergadering te houden, zijn wij daar van af gestapt vanwege  de toenemende besmettingen. Ook een online algemene vergadering heeft niet onze voorkeur. Daarom geven wij de leden nu inzicht in de financiële situatie en hopen we in het voorjaar de echte vergadering te kunnen laten plaatsvinden.


Jaarrekenening 2019-2020
Financieel Jaarverslag 2019-2020
Verslag Kascommissie 2019-2020

In de financiële stukken zit een groot verschil tussen het resultaat over 2019-2020 en de begroting voor 2020-2021. In het financieel jaarverslag worden die verschillen verklaard. De begroting is gemaakt met grote onzekerheid over het verloop van het huidige seizoen, dat zal je begrijpen. Mocht je over die stukken vragen hebben of zijn zaken onduidelijk, stel die vragen nu! Dat kan via een mail aan . Wij zullen die vragen dan graag beantwoorden of die onduidelijkheid proberen op te lossen.

Helaas wordt ook dit kalenderjaar afgesloten met het overlijden van een markante persoon binnen de vereniging. Begin december overleed Jan van Zeil, sporter in hart en nieren, voetballer en atleet in zijn ‘jonge jaren’, consul en commissielid daarna en inmiddels vooral fietser en supporter van ROAC. Wij zullen zijn aanwezigheid langs de velden missen en dat zullen zijn voetballende zoons ongetwijfeld ook.

We kijken ondanks alles wat ons overkomt vooruit. We gaan een nieuwjaar tegemoet waarin we hopen dat we het virus onder controle krijgen, de sportactiviteiten hun normale gang weer zullen vinden en we elkaar weer zonder beperkingen kunnen ontmoeten en daarmee vereniging kunnen zijn zoals dat is bedoeld. Mocht het echter zo zijn dat competitie activiteiten in dit seizoen niet meer worden hervat dan overweegt het bestuur om bij het begin van het seizoen 2021-2022 een compensatie korting op de contributies voor te stellen.

Een vereniging bestaat alleen als er leden zijn, lid zijn van een vereniging schept ook verplichtingen, één daarvan is het betalen van een vastgestelde contributie, maar wij realiseren ons dat wij door omstandigheden geen wedstrijden kunnen spelen en willen daar iets tegenover stellen als blijkt dat de competities dit seizoen niet kunnen worden hervat. Als u de begroting voor het lopende seizoen heeft bekeken zult u zien dat wij dat voorstel niet zullen doen uit ‘weelde’, maar vanuit rechtvaardigheid. Wij zullen daar te zijner tijd in de algemene leden vergadering op terugkomen.

We kijken ook vooruit naar de activiteiten in het nieuwe kalenderjaar. Het Kroonjuwelen spel kan gespeeld worden zodra we de ruimte hebben om met tenminste zes personen bij elkaar te komen, de voorbereidingen voor Koningsdag zijn in volle gang en we hebben ook de Jeugd Olympiade gepland. Bij alles wat we voorbereiden houden we rekening met afgelasting, maar we kijken positief naar de toekomst en zijn er dus klaar voor.

Voor nu wensen wij jullie vooral een goede gezondheid, let goed op elkaar en heb gezellige feestdagen. Bedankt voor alle steun en al het (vrijwilligers)werk in het afgelopen kalenderjaar en alle goeds gewenst voor 2021.

Namens het bestuur,

Rob van der Hoorn,

voorzitter


Van de biljarttafel

Wat is het een onzekere tijd waarin wij verkeren. Niets is zeker en bepaalde zaken plannen is er al helemaal niet bij. Door de harde “lockdown”, waarin wij nu verkeren, kunnen wij helemaal niets meer. De onderlinge biljartcompetities hebben wij ook moeten stoppen. En op het districts- en landelijkgebied staat ook alles stil. Hoe lang gaat dit duren? Ik weet het ook niet, maar het ziet er naar uit dat de districtscompetities voorlopig niet zullen worden hervat.

Om toch even terug te kijken naar de periode die achter ons ligt kunnen wij toch zeggen dat wij een leuke periode in ons clubhuis hebben gehad. Het was gezellig en er werd, met de nodige afstand, leuk gespeeld.

Hoe nu verder?

Blijf onze vereniging steunen. Blijf lid, zodat onze mooie vereniging kan blijven bestaan. Zonder leden bestaan wij niet en het zou zonde zijn als wij na de crisis veel schade hebben opgelopen. Alvast mijn dank voor jullie steun.

Als de situatie weer enigszins normaal is pakken wij de zaken weer op. Ik wens een ieder veel sterkte toe en blijf gezond.

Groeten,

Jos Heemskerk


Van het Handbalveld

Beste handbalvrienden van s.v. ROAC,

Zo aan het einde van het kalenderjaar toch ook nog even een teken van leven van de handbal commissie maar wat is het op dit moment lastig om die stip aan de horizon te blijven zien en gemotiveerd te blijven in alle facetten van het leven en zo ook voor ROAC.

Het afgelopen seizoen zijn wij vanwege Corona in mineur en abrupt geëindigd. Na de 1e lockdown hebben wij de laatste weken naar de zomer toe de trainingen weer enigszins op kunnen pakken om het seizoen in ieder geval handballend te eindigen. Hoe leuk had het geweest om weer met zijn allen naar de Olympiade te gaan of een afsluitend toernooi te spelen? 

Na de zomer zijn wij volle goede moed weer begonnen met trainen en onze jeugdteams hebben zelfs een aantal competitiewedstrijden gespeeld. Maar helaas heeft het Corona virus de laatste maanden en  weken weer toegeslagen. De geplande trainingsstages hebben wij af moeten zeggen, het gebruikelijk ROAC handbaltoernooi kon helaas niet doorgaan. En sinds 15 december zitten wij weer in een volledige lockdown. De enige optie die wij hebben is om de jeugdleden buiten te laten trainen maar een blik naar buiten leert snel dat dit geen optie is.

Zijn er dan helemaal geen positieve dingen? Jawel hoor. Na de zomerstop is de “nieuwe commissie” vol enthousiasme en goede moed gestart. Wel is het zo dat de huidige voorzitter nu echt over zijn houdbaarheidsdatum begint te geraken en daar moet echt snel een vervanger voor komen.

Na het stopzetten van de jeugdcompetities zijn wij uiteraard door blijven trainen maar wij nu ook 2 keer een onderling toernooitje gespeeld en dat is erg positief ontvangen. ”Kan dat niet iedere week”, hebben wij ook voorbij horen komen.

Daarnaast is het zo dat ROAC binnensport in het bezit is van een aantal gewichten waarmee onze meiden van DS1 thuis willen gaan krachtsporten. Alles om bezig en in conditie te blijven.

Zoals jullie lezen proberen wij altijd sportaanbod te creëren en bezig te blijven maar er wordt veel van de creativiteit van eenieder gevraagd.   

En tenslotte willen wij iedereen namens de handbal commissie een sportief, gezond en uiteindelijk een coronavrij 2021 te wensen en hopelijk gaan wij elkaar weer snel op of langs het veld tegenkomen.

Groeten namens de commissie handbal,

Ronald de Jong


Acties bij ROAC

Wat is er de afgelopen tijd nog wel gebeurd. De activiteiten commissie kan terug kijken op een aantal goed verlopen acties.

  • De Grote Clubactie heeft dit jaar € 6.291,40 opgebracht voor ROAC! Dit is net als afgelopen jaren wéér een recordopbrengst en ruim € 1.400 meer dan vorig jaar. Dit is voor de vereniging een enorme opsteker, nu er dit seizoen zoveel wegvalt. Complimenten aan alle topverkopers. De prijzen/bedankjes volgen uiteraard nog. Ook iedereen bedankt voor het kopen van lootjes. Als je een prijs gewonnen hebt krijg je automatisch bericht, maar het is ook al te checken op lotchecker.clubactie.nl.
  • Van de Rabobank ClubSupport Actie hebben we € 1.148,61 ontvangen. Dank aan iedereen die op onze club gestemd heeft.
  • De dikke brokken vonden ook dit jaar weer gretig aftrek bij onze leden, supporters en dorpsgenoten.
  • En de nieuwe actie, de kerstbomenverkoop, kan met 97 verkochte bomen als een succes worden aangemerkt.

LeidenAmateurVoetbal

Sinds 2019 zijn we als vereniging aangesloten bij LeidenamateurVoetbal. Leidenamateur Voetbal heeft een website waarop allerhanden informatie, wedstrijdverslagen, interviews en nog wel meer over clubs uit de Leidse regio wordt vermeld. Ook verzorgen zij filmopnames van wedstrijden bij de vereniging.

We hebben een eigen clubpagina op hun wedstrijd waarop alle items die over onze vereniging staan opgenomen. Om jullie een indruk te geven zijn de laatste paar items opgenomen in dit clubblad.

Neem eens een kijkje op hun website: www.leidenamateurvoetbal.nl en klik door na de ROAC clubpagina.


Interview met Ricardo Bakker (LeidenAmateurVoetbal)

ROAC-speler Ricardo Bakker is de laatste tien jaar een vertrouwd gezocht in de hoofdmacht van de dorpsploeg. De verdediger kampte de laatste twee seizoenen met een hardnekkige liesblessure, maar lijkt nu weer helemaal hersteld te zijn van zijn fysieke malheur. LeidenAmateurVoetbal sprak met Bakker over de start van zijn ploeg, trainers en wel of geen zaterdagvoetbal in Rijpwetering.

Dat de meeste regioclubs dit seizoen nog nauwelijks in actie zijn gekomen, is inmiddels genoegzaam bekend, maar op dit vlak spant ROAC toch echt de kroon. De Rippers speelden tot aan de niet geplande herfststop slechts twee competitiewedstrijden en de paarshemden moeten dus eigenlijk nog aan deze voetbaljaargang beginnen. Over de eerste, voorzichtige oogst zal op het Hertogspark overigens beslist tevredenheid heersen. Na een zwaar bevochten 1-0 thuiszege in de openingswedstrijd tegen Legmeervogels, volgde een knap gelijkspel bij het sterke SDZ, waardoor de ploeg dus al vier punten op haar lijstje mocht bijschrijven.

Na vier seizoenen Hein Leliveld staat bij ROAC sinds het begin van dit seizoen Gidon Reinders Folmer voor de spelersgroep. De Haarlemmer wil zijn nieuwe ploeg op een wat andere manier laten voetballen dan onder zijn voorganger het geval was. Bakker is positief over de veranderde speelwijze, maar geeft ook aan dat het soms ook nog wat wennen is.

Bakker (op de foto met rugnummer 3): ,,Onder Hein waren we gewend om in een ons vertrouwde 4-4-2 systeem te spelen en dat heeft de nodige successen opgeleverd. We leunden op een sterke verdediging en waren bij een voorsprong goed in staat om op de nul te spelen. Gidon wil met ons 5-3-2 spelen en dat betekent voor mij als vleugelverdediger dat ik mij meer met de aanval moet gaan bemoeien. Dit hoeft overigens niet ten koste te gaan van onze organisatie achterin, want in de eerste twee wedstrijden van het seizoen is het nu ook gelukt om de boel achterin gesloten te houden. In aanvallend opzicht is het soms nog even wennen om het juiste moment te kiezen om mee te gaan, maar dat ging in de laatste wedstrijd al een stuk beter. Rechtstreekse handhaving, of misschien een plekje in de middenmoot, blijft onze doelstelling en ik heb er alle vertrouwen in dat dit ons gaat lukken’’, aldus de product engineer bij Flexibell Systems.

Daar waar in de Leidse regio diverse traditionele zondagclubs zoals Meerburg, SJZ, Warmunda en MMO de laatste jaren de overstap naar de zaterdag maakten, is bij ROAC een verhuizing van de wedstrijddag bepaald geen gespreksonderwerp. Bakker daarover: ,,Bij ons is een overstap naar de zaterdag nooit aan de orde geweest. Bij de spelers leeft die wens in ieder geval niet en ook bij het bestuur heeft, naar mijn weten,  het spelen op de zaterdag heeft nooit op de agenda gestaan. Ik denk trouwens dat een verhuizing naar de zaterdag ook qua veldruimte geen optie zou zijn. We hebben daarnaast ook een trouwe supportersschare op de zondag, die de laatste jaren alleen maar groter lijkt te worden. Nee, ROAC is en blijft een zondagclub en dat zal de komende jaren ook zo blijven’’, aldus Bakker.

Bakker ziet overigens toch nog een klein voordeel aan het voorlopig stopzetten van de competitie: ,,We blijven op deze manier dit seizoen wel lekker lang ongeslagen’’, besluit de Ripper met een kwinkslag.


Loting JeugdOlympiade

Ook de organisatie van de JeugdOlympiade heeft te maken met steeds veranderende regelgeving omtrent Corona. De editie van 2020 kon niet doorgaan en we moeten nu maar afwachten de editie van 2021 wel kan plaatsvinden, al dan niet aangepast. Ondanks dat gaan we er op dit moment nog steeds positief gestemd vanuit dat we straks in mei de JeugdOlympiade kunnen houden.

De loting daarvoor stond al ingepland voor zaterdag 9 januari 2021. Maar zoals we dat andere jaren deden, met zijn allen gezellig in de kantine, kan dit vanwege Corona momenteel niet en dus gaat die loting niet door. Hoe we dat later alsnog gaan doen en wanneer dit plaatsvindt, kunnen we pas in de 2e helft van januari gaan bepalen. We laten dat uiteraard tijdig weten.

Prettige, aangepaste, feestdagen en zonder vuurwerk een goede jaarwisseling, op weg naar een gezond en sportief 2021!

Namens het JeugdOlympiadeComité,

Jan van der Poel


Jeugdactiviteiten tijdens Sinterklaas

Er is heel veel niet doorgegaan en niet mogelijk geweest. Gelukkig hebben voor de jeugd opgepaste wijzen aandacht aan de Sint kunnen geven.

Sint Escaperoom tijdens de handbal training

Voor de meisjes van de E-, D- en C-jeugd stond de training van donderdag 3 december voor een groot deel in het teken van het oplossen van een Sint escape room.

Het enige moment dat de bal er aan te pas kwam, was bij het omgooien van de pionnen waar opdrachten in verstopt waren. Pakjes en andere aanwijzingen lagen verspreid over de sporthal.

Pietentraining voor de jeugd

Tijdens de gymlessen en badminton training is ook aandacht aan Sinterklaas besteed. Tijdens de dansles is uiteraard een mooi dansje voor de Sint ingestudeerd.

Zaterdag 5 december was de voetbal jeugd aan de beurt. De jongste voetbaljeugd heeft die zaterdagmorgen onder winterse omstandigheden spannende onderlinge wedstrijden gespeeld. De ochtend werd afgesloten met heerlijke warme chocomel verzorgd door Grace en wat lekkers van de Sint.


Hemd van het Lijf met Jacco den Hollander

Op het verzoek van velen weer terug: Hemd van het Lijf. In deze rubriek zetten wij de schijnwerpers op een speler, trainer of een bestuurder. Het hemd gaat dus in figuurlijke zin van het lijf. De rubriek zal regelmatig voorbij komen en de vragen zullen wekelijks worden aangepast. Dit keer is Jacco den Hollander van ROAC aan de beurt.

Stel je even kort voor Ik ben Jacco den Hollander, 31 jaar. Geboren en getogen in Rijnsburg en voor de liefde 8 jaar geleden verhuisd naar Rijpwetering.
Beroep/Studie
Werkzaam op de verkoopafdeling bij Gebroeders Vletter & Den Haan, een lelieveredelingsbedrijf in Rijnsburg.
Relatie Sinds 2015 gelukkig getrouwd met Tess.
Hobby’s Naast voetbal tennis ik af en toe. Sinds afgelopen zomer ben ik wat vaker gaan footgolfen bij Tespelduyn in Noordwijkerhout, mooi spelletje.
Ik geloof in Het vaccin. Hopelijk is het er snel en wordt het allemaal weer een beetje normaler.
Grootste ergernis Notoire linksrijders.
Beste boek De ontvoering van Alfred Heineken van Peter R. de Vries.
Beste film Alle films van Bassie & Adriaan, mijn jeugdhelden.
Wel een voordeel van corona Dat ik een soort van handig ben geworden. In april verwachten wij ons eerste kleintje. Mede door corona ben ik min of meer gedwongen het kamertje te verven. Ik ben niet ontevreden met het resultaat.
Ga ik nooit doen De politiek in.
Walgelijk Verliezen in de blessuretijd.
Verschrikkelijk lekker Een ijskoud biertje na een pittige training.
Overgewaardeerd Roger Schmidt
Vakantieland Meerdere maar vooral Nieuw-Zeeland, Curacao en Italië.
Netflix Undercover, La Casa de Papel & Narcos.
Drie sportmomenten Ik ga voor 3 momenten bij ROAC. De eerste is de promotiewedstrijd om een plek in de eerste klasse tegen Groeneweg bij Voorschoten’97 in seizoen 2018-2019. De tweede is de uitwedstrijd vorig jaar tegen Den Hoorn. Wij werden daar uitgenodigd om op een zaterdagavond te komen spelen met afsluitend een feest in de kantine. Met een 2-3 overwinning en een sfeer om te snijden in de kantine na afloop was dit een onvergetelijke awayday. De derde is de thuiswedstrijd vorig jaar tegen Hilligersberg. Tegen hun scoorde ik eindelijk mijn eerste goal voor ROAC.
Je voetballoopbaan Vanaf mijn 7de begonnen in de jeugd van Rijnsburgse Boys. Daarna ben ik door onze huidige leider, Jan van der Poel, overgehaald om eens bij ROAC mee te komen trainen. Inmiddels is dit alweer mijn twaalfde seizoen.
Zo’n warm mens Grace van Smoorenburg, de kantinebaas bij ROAC. Enige minpuntje aan haar is dat ze ons er elke donderdag samen met haar broer George stipt om 12 uur uit gooit. Misschien maar beter ook.
LeidenAmateurVoetbal Mooi platform over het regionale voetbal en altijd lekker up-to-date.
Respect voor bij ROAC De vele vrijwilligers die deze kleine club groot maken.
Mijn club eindigt als Hopelijk wordt de competitie snel weer hervat in welke vorm dan ook. Hopelijk spelen we ons zo snel mogelijk veilig. We zijn op de goede weg met 4 punten uit 2 (als de resultaten blijven staan).
Ik ga op reis en neem mee Wat voetbaltijdschriften en -boeken.
Favo’s van de tv voor mij Down the Road kan ik erg van genieten.
Wie zou je graag eens ontmoeten Louis van Gaal, aardige eindbaas.
Levensmotto Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd!
Bang voor Vuurwerk. Toen ik acht jaar was heb ik een keer een vuurpijl in mijn nek gekregen. Dat is verder allemaal goed afgelopen, maar sindsdien heb ik een gruwelijke hekel aan vuurwerk.
Kerst en Oudejaarsavond Dat wordt waarschijnlijk in kleine kring met familie en vrienden.
Favoriete muziek Van alles en nog wat, maar voorkeur voor Nederlandstalig.
De beste elf spelers waar ik ooit mee speelde Dan ga ik voor een elftal met vrienden waarmee ik een tijd heb samen gespeeld en waarvan ik hoop dat ik ooit nog eens met ze ga spelen in een lager elftal bij ROAC: Bob Brugman; Freek Heemskerk, Mitchel Boere, Arjen van Leeuwen; Sam van der Geest, Kevin de Jong, Thijs van Seggelen, Rudolf Bax, Loek van der Star; Dick Heemskerk en Joost van den Bosch.
Heroische overwinning 1 Den Hoorn uit
Heroische overwinning 2 Hilligersberg thuis

Interview met: Benjamin Chauvet

Hoe heet je en hoe oud ben je?

Benjamin, 8.

Wat is je lievelingseten?

Patat met frikadel.

In welke groep zit je op school?

Groep 5.

Hoe heet je juf?

Ik heb er 2, Juf Angelique ‘met een u’, en juf Lena.

De kerstvakantie komt eraan. Ga je nog wat doen?

Ik ga met Leonore spelen.

Weet je al wat later wilt worden?

Tuinman.

Wat is je favoriete plant of bloem?

Een roos.

Welke kleur vind je het mooist?

Rood en geel.

Welke oefeningen doen jullie allemaal bij de gym?

De rekstok en de ringen.

Wat vind je het leukste?

De ringen.

Voor welk seizoen kies je het liefste en waarom?

De zomer omdat het lekker warm is en je lekker ijs kan eten!

Dank je wel Benjamin voor dit interview.

Door: Zillah Heij


ROAC verduurzaamt verder

Het Hertogspark is weer verder verduurzaamd met een nieuwe opslag voor het groenafval. Met dit soort verbeteringen bouwt de vereniging aan een duurzame toekomst.

Sinds deze zomer liggen er ook zonnepanelen op het dak van de kantine. Met deze panelen is ondertussen 5000 kg CO2 bespaard en zouden 150 bomen gepland kunnen worden.

Meer informatie en een live weergave van de opbrengsten van de zonnepanelen zijn te vinden door op onderstaande afbeelding te klikken: