Jaargang 16 – Editie 1

Colofon

Langs de Kantlijn is het clubblad van s.v. ROAC en wordt minimaal vijf maal per jaar uitgegeven.

Adres clubhuis

Oud Adeselaan 40

2375 XE Rijpwetering

Adres secretariaat

Pastoor Kwakmanlaan 113

2375 WC Rijpwetering

Ina van der Hoorn Roy van der Hulst
Tim van den Ing Erik van Zeil
Voorzitter Rob van der Hoorn
Secretaris Bob Schakenbos
Penningmeester Carina Timmers
Bestuurslid Wim van den Berg
Bestuurslid Wout van Zeil
Bestuurslid Angelique van den Berg
Bestuurslid Ronald de Jong
Bestuurslid Joop Straathof
Bestuurslid Jos Heemskerk

of 06-20030327

Voetbal
Handbal
Binnensporten
Biljart
Badminton
Activiteiten
Financiën
Sponsoring
Communicatie
Onderhoud & Beheer
Clubhuis
Ledenadministratie
Vrijwilligerscoördinatie

Uit de bestuurskamer

Er is de achterliggende periode veel gebeurd bij de vereniging. Het clubhuis is aangepakt en van nieuw meubilair voorzien, het kunstgrasveld is vervangen en de nieuwe website staat in de steigers. Op het lijstje van uit te voeren klussen staat nog het opnieuw straten van het tegelwerk rond de handbalvelden en dan is de accommodatie voorlopig weer op orde.

Al dit werk is in belangrijke mate verricht door eigen vrijwilligers en daar zijn we als vereniging uiteraard heel dankbaar voor. Vele handen maken het werk lichter en uiteindelijk vormen we als leden samen de vereniging.

Er zijn op het vlak van de accommodatie verbetering uiteraard ook nog wel wensen. Het gebouw is inmiddels bijna 50 jaar oud en voor wat betreft het verduurzamen van onze huisvesting valt er in het huidige gebouw niet zo veel meer ‘te halen’ en dat geeft te denken. Ook wij zullen op enig moment ‘van het gas af moeten’ en ook onze energiekosten moeten we zoveel mogelijk willen beperken door verduurzaming van het gebouw toe te passen of door ……….uiteindelijk te herbouwen. Daar zullen we over moeten nadenken en ons op moeten gaan voorbereiden.

Dat daar al over wordt nagedacht binnen het bestuur komt ook tot uitdrukking in de jaarrekening over het achterliggende seizoen en in de begroting voor het nieuwe seizoen. We zien ook in beide gevallen een gerealiseerd en een verondersteld negatief resultaat onder de streep en dat mag eens een keer voorkomen maar dat kun je niet seizoenen lang volhouden. Zeker niet als je je voorbereidt op forse ingrepen in de accommodatie zoals boven geschetst en in de wetenschap dat er over vijftien jaar ook weer een nieuwe kunstgrasmat moet worden aangebracht. Daarom zullen we ons moeten beraden over de manier om de inkomsten van de vereniging structureel te verhogen en wellicht ook de kosten terug te dringen. In de algemene leden vergadering van 16 november j.l. is over die situatie gesproken. Het bestuur beraadt zich over de hoogte van de contributies voor het seizoen 2024 – 2025 en zal daarvoor met voorstellen komen en per 1 januari 2024 zullen de prijzen in het clubhuis worden verhoogd. Dat laatste is ook al een noodzaak door de vele verhogingen van de kosten van de inkoop van alle producten waar we mee worden geconfronteerd en die we tot dusverre in veel gevallen niet in de verkoopprijzen hebben doorberekend.

Door middel van acties en activiteiten halen we veel geld binnen, maar die inkomsten zijn incidenteel en kunnen in sommige jaren ook tegenvallen. (gelukkig zien we dat nog niet gebeuren op dit moment, maar toch…) De opbrengst van Rabo Club Support, de Fancy Fair en de Grote Club actie zijn dit jaar weer veel belovend, de verkoop van de Dikke Brokken is nog maar net gestart en we hebben in maart nog een veiling en een grote loterij in het vooruitzicht. Dat zijn inkomsten bronnen waardoor de vereniging wat geld kan ‘sparen’ voor in de toekomst noodzakelijke investeringen.

Voor een sportvereniging is geld een noodzaak anders kunnen je niet blijven voortbestaan, maar gelukkig is niet geld maar de SPORT de basis van alle activiteiten. Sinds 2 maanden draaien de sportactiviteiten weer volop en uiteraard met wisselende resultaten, maar zo hoort dat ook. Het zou vreemd zijn als bij ons op alle vlakken alleen maar wordt gewonnen. Wat bij alle sportactiviteiten zou moeten gebeuren is dat er veel plezier aan wordt beleefd en naar onze waarneming gebeurt dat, ondanks wisselende resultaten, zeker. En daar draait het om: ‘sporten met plezier’. Samen sporten leidt ook tot onderlinge saamhorigheid en tot een met elkaar verbonden gemeenschap die op eigen kracht veel kan realiseren en daar draagt iedereen graag zijn/haar deel graag aan bij, dat geldt ook voor ons.

Het bestuur.


Binnensporten

Ondanks dat het seizoen voor mijn gevoel nog maar net is begonnen, is er toch al een hoop gebeurd in de afgelopen maanden.

Laat ik  beginnen met onze jongste leden. Bij de afdeling kleutergym is er een samenwerking met de afdeling voetbal. Sinds een paar weken krijgen de oudste kleuters  de mogelijkheid om om de week een uurtje te  voetballen. De rest van de kleuters vermaakt zich prima in de sporthal.

Nieuw op de maandagochtend is pilates-les onder leiding van Anita van Leeuwen. Er is nog plek in de tweede groep van 10.15 uur tot 11.15 uur. Informatie kunt u opvragen via

Op maandag middag is er zoals altijd gym voor kinderen van de basisschool. Er is nog plek voor kinderen, die willen instromen. Op de dagen dat de BSO dicht is, hebben we tegenwoordig een langere, gezamenlijke les. De kinderen van beide groepen sporten dan op dezelfde tijd.

Woensdagmiddag is de hal gereserveerd voor de dans-groepen van SV ROAC. Door een explosieve groei van de groepen, moesten we wel gaan splitsen. Er zijn nu drie groepen:

14.15 uur – 15.15 uur groep 3 en 4
15.15 uur – 16.15 uur    groep 5, 6 en 7
16.45 uur – 17.45 uur    groep 8 en ouder

Er staan nog een hoop optredens in de planning. Dit wordt nog vervolgd…

Woensdagavond is er badminton vanaf 20.00 uur. U kunt recreatief spelen, maar ook de wedstrijden voor de volwassenen worden op deze avonden gespeeld.

Vrijdagochtend geeft Zillah als eerste een pilates-les . Deze les zit helaas vol en we hebben hiervoor een ledenstop. Na de pilates-les is de sporthal het domein voor onze sportieve senioren. Wist u dat we met Zillah een gediplomeerd trainer in huis hebben? Ze heeft de opleiding Meer Bewegen voor Ouderen met succes afgerond. Mannen en vrouwen zijn van harte welkom om een proefles te volgen.

Vrijdagavond wordt er weer gebadmintond in de sporthal. Dit keer door de jeugd. Eerst een uurtje voor de beginners (basisschool-leeftijd). Daarna komt de oudere jeugd in actie. Ook de volwassen competitiespelers trainen deze avond.  De jeugdteams spelen op de vrijdagavond ook hun thuiswedstrijden.

U ziet: een vol programma met een heleboel enthousiaste sporters. Wilt u een keer meedoen met een van onze activiteiten? Mail dan naar of voor meer informatie.

Met vriendelijke groet,

Angelique van den Berg
Commissie binnensporten


Badmintontoernooi

We starten het sportjaar weer met het s.v. ROAC badmintontoernooi op vrijdag 5 januari. Er worden deze avond alleen dubbels gespeeld. Het toernooi start om 20.00 uur. Inloop is vanaf 19.30 uur.

Ook dit jaar zijn er weer twee poules:

Poule 1 is voor niet-badmintonners. Ook mag de badminton-jeugd hierin meedoen, echter niet met een badmintonner naast zich.

Poule 2 is voor badmintonners, recreatief en competitiespelers, beide niet hoger spelend of hebben gespeeld dan de 7e divisie.

Inschrijven kan vanaf nu tot en met 31 december via met vermelding van de poule waarin je gaat spelen.

Er is ruimte voor 32 teams, dus geef je snel op!


Van de Handbalcommissie

Zaalcompetitie van start
De buitencompetitie hebben we goed afgesloten met onze B-junioren wederom als kampioen.
Inmiddels zijn we weer lekker de zaal in voor de trainingen en de zaalcompetitie. Wat zeker heel fijn is gezien het weer.

Gooi JIJ de bal door?!
Na de lessen op de Kinderbrug, is het “Gooi JIJ de bal door?!’ project nu ook gestart bij De Kiem in Roelofarendsveen en Ter Does in Hoogmade. Dit is een professioneel sportstimuleringsprogramma van het NHV ter ondersteuning van basisschool docenten. Het is ontwikkeld met als doel leerlingen het plezier van het spelen met een bal te laten ervaren.

Scheidsrechters
Een aantal leden van ROAC en Hillegom hebben de cursusavond voor opleiding tot verenigingsscheidsrechter bijgewoond. We zijn heel blij met onze meiden die enthousiast zijn om te gaan fluiten. Jasmijn Warmerdam heeft zelfs al haar theorie examen gehaald. Gefeliciteerd! Daarnaast waren er ook onze koppelscheidsrechters Eva Hoogenboom en Anouk Verhaar en onze nieuwe jonge aanwinsten: Eva Strijk en Saar Onderwater. Het is niet altijd makkelijk om te fluiten, je hebt met allerlei factoren te maken. Daarom respect voor deze dappere meiden die dit doen. Bedankt voor jullie inzet.
Ook hebben we een nieuwe scheidsrechter mogen verwelkomen, namelijk Corella Wijsman.

Clusteroverleg Kop van Zuid-Holland
Afgelopen 30 oktober was het clusteroverleg bij ons in de kantine. De aanwezige verenigingen: ROAC, Warmunda, HVV’70, Stompwijk’92, Rijnstreek, Saturnus Leiden en Foreholte. Het clusteroverleg vindt in principe twee per seizoen plaats (voorjaar en najaar) en heeft als doel om elkaar te inspireren, informatie te delen en elkaar te helpen met ambities en knelpunten.


S.v. ROAC uit Rijpwetering/Oud Ade, is voor het seizoen 2024/2025 op zoek naar een (ambitieuze) trainer/coach voor het tweede elftal. (Voetbal)

Trainer/coach worden van een enthousiaste en jonge groep met potentie waarvan de trainingsopkomst altijd hoog is? Lees dan verder of neem vrijblijvend contact op met Perry Veilbrief (06 1252 8564) of Dick Heemskerk (06 2057 6668) over onderstaande vacature.

ROAC 2
Het tweede elftal komt momenteel uit in de reserve 1e klasse van het district West 2 (zondag).

s.v. ROAC is een omnisport vereniging in een relatief kleine gemeenschap van 2.600 inwoners. De vereniging vervult een belangrijke sociale rol in die gemeenschap. Presteren, ontspannen en sociaal samenzijn kenmerken de vereniging. De eerste twee elftallen zijn hierbij een uithangbord en thuis- en uitwedstrijden zijn vaak aanleiding voor betrokkenen om de gang naar het sportpark te maken. De club leeft!

Wat verwachten we?
De trainer die wij zoeken is naast trainer van het tweede elftal tevens verantwoordelijk voor een goede coördinatie tussen de technische staf, de keeperstrainer, de medische staf, leiders en begeleiders van het eerste- en tweede elftal en van de JO19.

Trainingen worden samen met de hoofdtrainer verzorgd op dinsdag en donderdag. Ook begeleidt de trainer het tweede elftal op de wedstrijddagen en is hij/zij af en toe aanwezig bij wedstrijden van de JO19.

Wie zoeken we?
De trainer die wij zoeken beschikt over een diploma UEFA-C (of is bereid die te halen) en heeft ervaring als trainer (hoeft niet op het gevraagde niveau te zijn). Gelet op de huidige gemiddelde leeftijd van het tweede elftal moet de trainer bereid zijn een elftal op te bouwen dat gedragen wordt door enkele ervaren spelers. Dit elftal zal vooral gaan bestaan uit spelers die voortkomen uit de eigen jeugd.

De nieuwe trainer beschikt ook over goede communicatieve vaardigheden. Hij/zij heeft gevoel voor de sociale rol van de vereniging en het feit dat er samenwerking is met andere sporten. De trainer is bereid zich te bewegen binnen de waarden en normen die er bij s.v. ROAC gelden en bewaakt die waarden en normen binnen de selectie.

Wat bieden we aan?
Uiteraard ontvangt de trainer/coach een vergoeding en behoort ook het betalen van een UEFA (vervolg)opleiding tot de mogelijkheden bij een (langer) dienstverband met wederzijdse tevredenheid. Verder is er de mogelijkheid om als assistent aan te sluiten bij wedstrijden van het eerste elftal om op die manier ook verantwoordelijkheden op te pakken en ervaring op een hoger niveau op te doen. Kansen om door te ontwikkelen naar de functie van hoofdtrainer zijn er dus volop (binnen of buiten de club). Zo hebben onze laatste twee trainers van het tweede elftal, zonder verdere tussenstop, de overstap gemaakt naar het trainerschap van een eerste elftal.

Belangstellenden kunnen hun sollicitatie en cv vóór 15 december 2023 sturen naar ter attentie van Perry Veilbrief.


Gezocht: Trainers JO10-2

Door de aanwas van nieuwe leden hebben we een nieuw team, de JO10-2. We zijn daarom per direct op zoek naar trainer(s) voor de JO10-2, zodat dit team twee keer in de week kan trainen. Op maandagavond en donderdagavond (beide avonden 18:00-19:15 uur). Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar .

Voorzitter jeugdvoetbalzaken Tevens zijn we op zoek naar een voorzitter voor de commissie Jeugdvoetbalzaken.