Jaargang 14 – Editie 4

Colofon

Langs de Kantlijn is het clubblad van s.v. ROAC en wordt minimaal vijf maal per jaar uitgegeven.

Adres clubhuis

Oud Adeselaan 40

2375 XE Rijpwetering

Adres secretariaat

Pastoor Kwakmanlaan 113

2375 WC Rijpwetering

Ina van der Hoorn Roy van der Hulst
Tim van den Ing Erik van Zeil
Voorzitter Rob van der Hoorn
Secretaris Bob Schakenbos
Penningmeester Carina Timmers
Bestuurslid Wim van den Berg
Bestuurslid Wout van Zeil
Bestuurslid Angelique van den Berg
Bestuurslid Ronald de Jong
Bestuurslid Joop Straathof
Bestuurslid Jos Heemskerk

of 06-20030327

Voetbal
Handbal
Binnensporten
Biljart
Badminton
Activiteiten
Financiën
Sponsoring
Communicatie
Onderhoud & Beheer
Clubhuis
Ledenadministratie
Vrijwilligerscoördinatie

Uit de bestuurskamer

We staan voor een mooie periode in het jaar. Het is lente, het weer wordt beter en het is inmiddels aangenaam om buiten te kunnen zijn. Dat geldt zowel voor sporters als voor de toeschouwers en met name dat laatste is ook te zien. Want vandaag bij de jeugdwedstrijden waren er op het Hertogspark veel ouders en andere belangstellenden aanwezig langs de velden en in de sporthal.

Volgende week vindt na twee jaar weer een Vrijwilligersfeest plaats en als de weersvooruitzichten niet bedriegen wordt ook dat weer een zonnig weekend waardoor het feest voor een groot gedeelte op het terras kan plaatsvinden. Als bestuur gaan we er vanuit dat dit feest weer door de grote aanwezigheid van bij de vereniging betrokkenen en de gezelligheid wordt gekenmerkt die wij de afgelopen jaren gewend waren.

Vervolgens staan het Open biljart kampioenschap en de Jeugd Olympiade de komende periode op het programma. Dit laatste evenement is door de overvolle competitie programma’s iets verschoven in de tijd, maar dat zal zeker niet ten koste gaan van het plezier wat onze jeugdige leden er aan gaan beleven. Als dan ook de weergoden nog meewerken komt het helemaal goed.

Zoals in de vorige bijdrage van het clubblad als werd vermeld lopen de sportcompetities in een aantal gevallen, door de afgelopen lockdown periode, langer door dan gebruikelijk is. Daarom zullen er tot medio juni mogelijk competitie wedstrijden worden afgewerkt. Vervolgens komt er een periode van ‘zomerstop’. Voor degenen die ook in de zomerperiode actief willen blijven sporten binnen het verband van de vereniging, zal er evenals vorig seizoen een ‘overzomeringsprogramma’ worden voorbereid. Een klein groepje vrijwilligers is inmiddels begonnen om de voorbereidingen voor een gevarieerd aanbod te treffen.

Het bestuur heeft inmiddels een eerste informatief gesprek met de Gemeente gevoerd over de toekomstige herinrichting van het Hertogspark, na het vertrek van Hockeyclub Alkemade. In dat gesprek is ook gesproken over een mogelijke totale herinrichting van het Hertogspark en dus niet alleen over het op een alternatieve manier aanwenden van de twee vrijkomende hockeyvelden. Die veel verder strekkende herinrichting zou er vooral op gericht moeten zijn om na te denken over de toekomstige ontwikkeling van Alkemade-West. Wat is er nodig voor toekomstige woningbouwlocaties, hoe zal de basisschool zich verder ontwikkelen, hoe wordt de sociale gemeenschap verder versterkt, welke mogelijkheden zijn er en wat betekent dat dan voor de huidige ‘gebruikers’ van de accommodaties op het Hertogspark? Het zijn nog maar eerste informatieve gesprekken, maar verder kijken dan ‘de waan van de dag’ hoort bij toekomstgericht bestuur.

In een toekomstige grootschalige herontwikkeling van het Hertogspark ziet het bestuur ook een rol weggelegd voor de Raad van Advies van ROAC. Door de wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR), die recent is ingegaan, denkt het bestuur al wat langer na over het toezicht op zijn functioneren. Formeel voldoet ROAC aan de eisen die in de wet worden gesteld, maar toch overweegt het bestuur om dat toezicht te verzwaren. In dat verzwaarde toezicht zou de Raad van Advies een rol kunnen gaan spelen. Naast de taak om het bestuur te ondersteunen bij grote vraagstukken over de ontwikkeling van de vereniging, zou de Raad van Advies ook jaarlijks een rol moeten gaan spelen bij de vaststelling van de jaarrekening en de begroting.

De projectgroep Vrijwilligersbeleid is inmiddels gestart om alle taken die er binnen de vereniging bestaan in beeld te brengen. Daarvoor is aan elke commissie verzocht aan te geven welke taken zij uitvoeren. Met dat toekomstige totaal overzicht aan taken wordt het voor ieder verenigingslid mogelijk om aan te geven welke vrijwilligers taak hij of zij wil vervullen. Bekeken wordt nog of er mogelijkheden zijn om die voorkeuren op digitale wijze in te vullen, bijvoorbeeld via de website.

Voor wat betreft de verduurzaming van de accommodatie zijn er offertes opgevraagd voor het plaatsen van dubbelglas in de entree en voor het isoleren van de vloer van het clubhuis. De gasprijzen zijn op dit moment hoog, maar ondanks dat is het de grote vraag of de kosten van met name vloerisolatie opwegen tegen de eventuele mindere stookkosten. Voor de herinrichting van het clubhuis worden op dit moment afspraken gepland met leveranciers van horeca meubilair.

Aan alle activiteiten die op dit moment worden voorbereid en worden uitgevoerd kunnen we zien dat de vereniging weer volop in beweging is en we met elkaar proberen om werkzaamheden die door de coronamaatregelen stil zijn komen te liggen weer – en soms in versneld tempo- op te pakken en zelfs in te lopen.

We wensen iedereen veel plezier de komende periode met alle sport- en ondersteunende activiteiten.

Namens het bestuur, Rob van der Hoorn.


Van de biljarttafel

Beste clubleden,

Hierbij een bijdrage van de biljartafdeling van sv ROAC.

Hoe doen wij het met onze teams in de competitie van het district Veen- & Rijnstreek. Ik zal zeggen dat het goed gaat. Ons driebanden team in de B1 competitie staat op de 2de plaats in een poule van 14 teams. Zij hebben nog uitzicht op de 1ste plaats. Ons driebanden team in de B2 klasse staat nu op de 5de plaats van een poule van 14 teams. Ook zij maken nog kans om op de 3de plaats te eindigen. Het gaat dus goed en ik zou zeggen laten wij het seizoen mooi afsluiten. ROAC A staat 7de en ROAC B staat op de 9de plaats

In de dagcompetitie spelen  wij met 2 teams, op de vrijdagmiddag, mee. ROAC A staat 7de en ROAC B staat op de 9de plaats in een competitie van 35 teams. Een mooie prestatie, tot nu toe, met nog uitzicht op de 3de plaats. Nog 2 wedstrijden en dan zit dit seizoen er op.

Alle teams, succes in de komende weken.

Nog even wat anders: Schrijf je in voor het sv ROAC biljartkampioenschap. Wij hebben het i.v.m. Covid 2 jaar niet kunnen organiseren, maar nu gaan wij er weer mooie dagen van maken. Zie elders in het clubblad en in het clubhuis de aankondigingen en geef je op. Paul Opdam en ikzelf zullen proberen alles weer in goede banen te leiden en Gracé en haar team zorgen weer voor de versnaperingen. Ik zie jullie graag op 14 en 21 Mei. Groeten Jos Heemskerk.


Open ROAC biljartkampioenschap op 14 en 21 mei

Wanneer

14 en 21 mei 2022 van 12.00 tot 17.30 uur in het clubhuis.

Inschrijving

Inschrijven kan bij Jos Heemskerk via 071-5018594, 06 -80145268  of . Graag waar mogelijk met opgaven van te maken caramboles en moyenne. Zie hieronder wat je moet doen als je nog geen moyenne hebt.

Voor wie

Alle vaste spelers van de Recreanten en Avond competitie, alle andere ROAC leden, dames en heren, die net dat zetje nodig hebben om deel te nemen c.q. lid te worden. Vooral ook voor de jeugd om die er bij te betrekken. Het zou mooi zijn als er een jeugdteam uit ontstaat.

Puntentelling

Iedereen speelt gewoon een volle partij. De punten zijn van 1 tot 10, afhankelijk van de te maken en de gemaakte caramboles. Het schema is deze dag aanwezig waar de puntenverdeling op staat.

Indeling

We gaan ervan uit dat er ongeveer 24 biljarters mee gaan doen. Hopelijk natuurlijk meer. Daarmee maken we teams van 4 personen en we starten in 3 poules (klasse).

De hoogste 12 van de eerste dag gaan door naar de 2e speeldag. Daar spelen we een knock out systeem. De winnaar mag zich dan de beste biljarter van ROAC noemen.

Inspelen

Iedere nieuwe speler zonder moyenne mag 10 min inspelen bij de eerste keer en krijgt dan ook instructies. Het moyenne is het percentage, te maken caramboles gedeeld door het aantal beurten. Meestal is dit gebaseerd op 30 beurten. Bijvoorbeeld het te maken caramboles is 30 in 30 beurten, dan is het moyenne 1.00. Schrijf je in en speel op deze gezellige dag mee.


Projectgroep Herziening Vrijwilligersbeleid

Het bestuur heeft in de jaarvergadering aangekondigd te willen starten met de herziening van het vrijwilligersbeleid van sv ROAC Met als doel de taken te verdelen over meer schouders zodat álle leden (nog) meer betrokken worden bij de vereniging.

We zijn als vereniging trots op de hoeveelheid vrijwilligers en hun inzet en we zien dat er een kleine groep vrijwilligers héél veel taken doen. Terwijl andere leden niets eens weten wat er allemaal gebeurt binnen de vereniging en best een handje zouden willen helpen.

Vanuit het bestuur is de projectgroep herziening vrijwilligersbeleid opgestart.

Deze projectgroep bestaat uit: Daphne Bouwmeester, Matthijs Klapwijk, Bob Schakenbos, Saskia Wortman en Brigitte Koek.

Olaf Koek zal vanuit een studie opdracht een bijdrage leveren aan dit project.

We zijn gestart met het inzichtelijk maken van alle vrijwilligerstaken. In de tweede week van april hebben we een vragenlijst uitgezet bij de diverse commissies met het verzoek aan te geven welke taken er binnen hun commissie allemaal gedaan worden.

Tijdens de vrijwilligersavond, 23 april, willen wij de resultaten presenteren en bovendien kunnen we die avond aan de vrijwilligers zelf vragen of zij nog aanvullingen hebben.

Nadat alle taken inzichtelijk zijn kunnen we kijken of er een betere verdeling van taken nodig en mogelijk is én hoe we vraag en aanbod bij elkaar kunnen brengen.

Mocht je iets doen voor onze vereniging en je twijfelt of deze taak inzichtelijk is, hierbij het vriendelijk verzoek dat bij één van ons aan te geven zodat ook jouw taak bij ons in beeld is.

Heb je vragen of een fantastisch idee hoe we de betrokkenheid van alle leden bij vrijwilligerstaken binnen onze vereniging kunnen optimaliseren, laat het ons weten.

Zodra we meer informatie hebben, melden we ons opnieuw!

Groet, Projectgroep Herziening Vrijwilligersbeleid.


Interview met: Zillah Heij

Hoe vind je het les geven bij ROAC?

In 2012 ben ik begonnen met het les geven aan de 55+ groep, wat nu de gym plus heet. Met heel veel plezier maar ook met gematigde kennis over het lichaam van ouderen ben ik van start gegaan. Na 10 jaar beweeg ik nog steeds met veel enthousiasme elke week met een gezellige groep leuke  dames. Ook door mijn opleiding Meer bewegen voor Ouderen, is mijn kennis veel beter geworden. Hierdoor kan ik mijn lessen nog beter rekening houden met wat goed is voor ouderen en wat ze nog kunnen. Sinds twee of drie jaar ook geef ik ook Pilates les. Een superleuke groep waar iedereen zeer betrokken is en aandacht voor elkaar heeft. Door gekke grapjes of rare oefeningen trainen we ook soms automatisch de bekkenbodemspieren omdat we erg moeten lachen. In deze lessen voel ik mij altijd welkom, betrokken en thuis.

Wanneer ben je geboren en in welke plaats?
Ik ben geboren in het ziekenhuis in Amsterdam op vier mei negentienvierenzeventig.

Wat vind je het leukste spel om te doen?
We doen vaak cognitieve fitness training in de vorm van een spel of gooien met de bal. Het leukste in de gym plus les is, als ik er zelf niets meer van snap. En dat is dan goed voor onze bovenkamer. Ik zeg altijd maar je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen [met een grote smile].

Wat doe je nog verder graag in het dagelijks leven?
In de zon zitten of lekker rommelen in de tuin met mijn kippen die achter mijn aanlopen. Met de caravan op pad doe ik ook graag.

Geef je nog meer lessen in de week?
Jazeker, 12 lessen in totaal. En soms val ik nog in voor collega’s. Op de sportschool geef ik bodyshape en krachttraining voor ouderen. Ook sport en spel lessen en MBvo lessen. Dit allemaal ter bevordering van zelfstandigheid en zelfredzaamheid en plezier in bewegen.

Wat is je lievelingseten?
Tortillataart gemaakt door mijn man. Ook goulash vind ik heerlijk met rijst. Ben geen echte keukenprinses dus ik vind eigenlijk alles lekker als iemand anders het voor mij klaarmaakt.

Voor welk seizoen kies je het liefst? Waarom?
Ik kies voor de zomer. De deur lekker open, buiten koffie drinken. Ik hou van de warmte en ik word er erg blij van als de zon schijnt.

Ga je nog leuke dingen doen met de Pasen?
We hebben dit keer niet echt afspraken staan. Een van mij dochters komt thuis van een schoolkamp in de Ardennen, dus dat wordt bijkomen. En de ander gaat naar de Veen gaat Vreemd. Samen met mijn man gaan we lekker in de tuin genieten met een bakkie koffie en een lekker paasei. Zo weet je meteen de planning voor dit weekend [weer met een grote glimlach]

Door: Marco Heij


Binnensport nieuwtjes

Kaag en Braassem Gym Cup

Zaterdag 9 april kon dan eindelijk weer een editie van de Kaag en Braassem cup plaatsvinden. Dit is een gymwedstrijd tussen verenigingen uit onze gemeente. Iedereen doet mee op zijn of haar eigen niveau. Na wekenlang oefenen was het dan eindelijk zover. Zeventien kinderen, waaronder voor het eerst bij ROAC vier jongens, hadden zich voor deze wedstrijd ingeschreven. Voor

16 kinderen was het voor het eerst, dat ze in wedstrijdverband hun oefeningen voor een echte jury mochten tonen. En wat hebben ze het goed gedaan. Ze hebben de vereniging goed vertegenwoordigd. Voor ieder kind was er een medaille en een diploma. Voor zes kinderen was er ook nog een podiumplaats: Milou en Leonore hebben een vierde plaats veroverd, Loïs en Bram een derde plaats, Simon een tweede plaats en voor Benjamin was er zelfs een eerste plaats.

Een speciaal woord van dank voor de trainster Caroline, die met hulp van Simone de kinderen heeft voorbereid op deze wedstrijd. Het was alle moeite zeker waard. Op naar volgend jaar.

Badminton

Bij de badminton-afdeling is de herencompetitie inmiddels afgelopen. De heren (waaronder ook nog twee jeugdleden) zijn op een respectabele derde plaats geëindigd. Door corona, ziektes en blessures hebben we een aantal keren een beroep moeten doen op invallers, waardoor we toch de competitie nog uit konden spelen zonder al te veel moeten verplaatsen.

De jeugdcompetitie is inmiddels ook begonnen. We zijn zeker tevreden over de eerste resultaten. We zien al vooruitgang in hun spel door het spelen van wedstrijden. Trainen is natuurlijk hartstikke leuk, maar het is nog veel leuker als je het geleerde in de praktijk kunt brengen.

Helaas moeten we het verder zonder onze trainer stellen. Vanwege gezondheidsproblemen kan Aad helaas geen training meer geven. We bedanken hem voor alles wat hij onze spelers in de loop van de afgelopen jaren heeft geleerd (ook bij BC Apollo was hij al onze trainer) en we zullen hem zeker missen.

Dat wil dus zeggen, dat we op zoek zijn naar een nieuwe trainer voor de badminton-afdeling. Mocht u iemand weten, houden we ons zeker aanbevolen. Voor nu zal Suus de jeugdtrainingen geven, waarvoor we haar ook dankbaar zijn.

De leden van de diverse binnensporten hebben inmiddels een mail gekregen met een overzicht van de lessen, die zullen uitvallen naar aanleiding van de komende feestdagen, vakanties en activiteiten. Heeft u deze niet gekregen, neem dan contact op via 

Met vriendelijke groet,

Angelique van den Berg, Commissie Binnensporten.


Meddle Festival 2022: 3, 4 & 5 juni

We mogen weer! Het pinksterweekend (3, 4 & 5 juni 2022) staat dit jaar eindelijk weer volledig in het teken van het gezelligste festival van de Lage Landen en omstreken. We zijn terug en beter dan ooit! Het is weer tijd om drie dagen lang volop te genieten van de lekkerste muziek, gezelligste mensen en mooiste DJ’s en bandjes. Be there!

De vrijdag: 0.0-avond

We trappen de vrijdagavond af met een frisfeest voor de jongste jeugd. Van 19.00 tot 23.00 is iedereen welkom om lekker te dansen, swingen en genieten!

Kinderen betalen € 5 entree en krijgen bij binnenkomst 2 muntjes. Hiervan kunnen ze zelf iets te drinken halen bij de bar of iets te eten bij de snackkar. Het belooft in ieder geval een groot feest te worden, want ook Dj Mitta is van de partij!

Lekker dansen op zaterdag

Zaterdagavond gaat het dak eraf met een avond vol R&B, dancehall en hiphop! We beginnen al om 16.00 uur en gaan door tot 02.00! Met DJ’s als Hato, Arkelicious en Milano Angelo is stilstaan geen optie en gaan de voetjes van de vloer.

De zondag is voor jong en oud

We sluiten het festivalweekend als vanouds af met een zondag gevuld met voor ieder wat wils. We openen onze deuren die middag om 16.00 en sluiten goed af met de her00s van de zer00s tot 23.00!

Dus zet het pinksterweekend met een dikke cirkel in je agenda en tot dan!

Koop je tickets online!

We verkopen onze zaterdag- en zondagtickets dit jaar voor het eerst alleen online. Scan de qr-code om direct op onze Meddle Festival-website te komen en jouw tickets te scoren! Voor de vrijdagavond is er geen kaartverkoop vooraf. De jongste jeugd kan hier bij de entree betalen.