Jaargang 12 – Editie 1

Colofon

Langs de Kantlijn is het clubblad van s.v. ROAC en wordt minimaal vijf maal per jaar uitgegeven.

Adres clubhuis

Oud Adeselaan 40

2375 XE Rijpwetering

Adres secretariaat

Pastoor Kwakmanlaan 113

2375 WC Rijpwetering

Ina van der Hoorn Roy van der Hulst
Tim van den Ing Erik van Zeil
Voorzitter Rob van der Hoorn
Secretaris Bob Schakenbos
Penningmeester Carina Timmers
Bestuurslid Wim van den Berg
Bestuurslid Wout van Zeil
Bestuurslid Angelique van den Berg
Bestuurslid Ronald de Jong
Bestuurslid Joop Straathof
Bestuurslid Jos Heemskerk

of 06-20030327

Voetbal
Handbal
Binnensporten
Biljart
Badminton
Activiteiten
Financiën
Sponsoring
Communicatie
Onderhoud & Beheer
Clubhuis
Ledenadministratie
Vrijwilligerscoördinatie

Uit de bestuurskamer

We zijn weer gestart met een nieuw sportseizoen! Dat was de afgelopen maanden lang onzeker, maar gelukkig is het er toch van gekomen. Het kunnen sporten in verenigingsverband was en is iets waar velen van ons erg naar hebben uitgekeken. Nu blijkt dat het kan, moeten we er met elkaar voor zorgen dat we dat de komende periode -ondanks de aanwezigheid van het Corona virus- ook kunnen blijven doen. Dus: neem de maatregelen ook op het sportpark in acht ‘1,5 meter afstand, desinfecteren, thuis blijven als je niet fit bent’. Als de besmettingen namelijk oplopen, landelijk of lokaal, dan kan worden besloten om competities weer te stoppen of verenigingen stil te leggen. Laten we dat met elkaar proberen te voorkomen.

De start van een nieuw sportseizoen leidt soms ook tot een nieuw sport aanbod. Zo zijn er een drietal workshops Dance in de maand september. De belangstelling is daarvoor echt groot en we zijn dus benieuwd of uit deze workshops ook een nieuwe vaste lesgroep voort gaat komen. Maar los van die nieuwsgierigheid zijn we heel tevreden over het enthousiasme waarmee de workshops worden gevolgd en worden verzorgd.

Het bestuur heeft in zijn laatst gehouden vergadering onder andere besloten om de ROAC clubcard als betaalmiddel in het clubhuis te gaan introduceren. Vanaf heden is die clubcard in het clubhuis verkrijgbaar. Elders in dit clubblad proberen we uit te leggen wat het gemak en de voordelen van de clubcard zijn.

Ook heeft het bestuur besloten om de samenwerking met Leiden Amateur Voetbal (LAV) te verlengen en verder uit te breiden. De naam zegt het al, LAV gaat over het amateurvoetbal in de Leidse regio. LAV is vooral een journalistiek gerichte organisatie die verslagen verzorgt van gespeelde wedstrijden, die zelf ook een onderlinge competitie in de regio in stand houdt en die als netwerk partner voor verenigingen en organisaties een rol probeert te spelen in het verbinden van mensen, verenigingen en organisaties. Wij willen in de komende periode proberen te onderzoeken in hoeverre wij de dienstverlening van LAV kunnen benutten om onze sponsoren in de regio nadrukkelijker in beeld te brengen. Daarnaast willen wij samen met LAV onderzoeken in hoeverre zij een rol kunnen spelen bij het verder ontwikkelen van onze vereniging, bijvoorbeeld door het leveren van wedstrijdbeelden ten behoeve van analyses voor de trainers, ten behoeve van samenvattingen op onze website en bij het promoten van het totale sportaanbod van ROAC. En dat gaat verder dan voetbal alleen, zoals we allemaal weten.

Samen met diverse commissies heeft het bestuur geprobeerd de Corona maatregelen van het kabinet en de aanwijzingen van de Veiligheidsregio te vertalen naar een verantwoorde manier om op het sportpark, in de kleedkamers, in de Hertogshal en in het clubhuis, met elkaar om te gaan. We beseffen dat we door al die maatregelen ons gedrag moeten aanpassen en ons iets minder spontaan en gastvrij kunnen gedragen. En daarmee wordt het er ook niet gezelliger op. We hopen echter dat die maatregelen wél bijdragen aan het in bedwang houden van het virus. Zodat het aantal besmettingen in onze gemeenschap laag blijft.

Zo is het aantal kleedkamers beperkt en is het dus niet altijd mogelijk om een elftal twee kleedkamers aan te bieden. In dergelijke gevallen is omgekleed naar het sportpark komen, de enige werkbare oplossing. Op wedstrijddagen kijken we naar het aantal wedstrijden en de beschikbare kleedkamers. Soms kan het dus wel mogelijk zijn een elftal die twee kleedkamers aan te bieden, soms kan het niet mogelijk zijn. We proberen aanvangstijden van wedstrijden aan te passen om de maximale faciliteiten aan iedereen beschikbaar te stellen, maar één ding is zeker: in de loop van het seizoen zullen zich situaties voordoen dat we dat niet kunnen regelen.

Overigens is duidelijk dat iedere vereniging worstelt met dit probleem. Wees er dus als speler, maar ook als supporter, op voorbereid dat ook elders kleedkamers gesloten blijven, soms ook clubhuizen niet open zijn en in een aantal gevallen ook toeschouwers van bezoekende verenigingen niet welkom zijn.

We onderzoeken of het met de naderende herfst en winter in het vooruitzicht, mogelijk is om het terras permanent te overkappen, om zo ook bij slechter weer toch wat meer mensen de gelegenheid te bieden na afloop van een wedstrijd nog even gezellig na te blijven.

Voor het clubhuis geldt dat er met in achtneming van alle maatregelen maximaal 60 zitplaatsen te creëren zijn. Bij goed weer is het terras dé oplossing voor dit beperkte aantal plaatsen. In het weekend kan ook het trainingsveld bij het terras worden betrokken, maar ook op het terras geldt dat iedereen een zitplaats moet nemen. Staan en heen en weer lopen zijn niet toegestaan. In dat opzicht heeft ook een sportvereniging zich te gedragen als een horeca gelegenheid. We onderzoeken of het met de naderende herfst en winter in het vooruitzicht, mogelijk is om het terras permanent te overkappen, om zo ook bij slechter weer toch wat meer mensen de gelegenheid te bieden na afloop van een wedstrijd nog even gezellig na te blijven.

Ook heeft het bestuur het plan, met de algemene ledenvergadering in het vooruitzicht, het vrijwilligersbeleid aan te passen. ‘De afkoopsom van € 50,- gaat zeker op de schop’. Dat bedrag is kennelijk zo laag dat het uitnodigt om vooral af te kopen en dat is bij een vrijwilligersorganisatie zoals onze vereniging is, nu juist NIET de bedoeling. Voorstellen om dit beleid aan te passen komen in de ledenvergadering aan de orde.

Komend najaar gaan wij in samenwerking met Rabobank en NOC-NSF een traject van verenigingsondersteuning in. Voor ons heeft dit traject als doelstelling om de positie van ROAC in de gemeenschap van Oud Ade en Rijpwetering nog nadrukkelijker af te stemmen op de behoefte van de inwoners van de gemeenschap.

Op het dak van het clubhuis zijn inmiddels 126 zonnepanelen aangebracht en sinds begin juli leveren we stroom terug aan het elektriciteitsnet. We houden de komende periode scherp in de gaten wat de opbrengst is van de panelen om later te kunnen bepalen welke maatregelen we aanvullend zouden moeten en kunnen nemen om qua energie verbruik zelfvoorzienend te zijn.

Tot slot van deze bijdrage uit de bestuurskamer willen wij nog wijzen op de persconferentie die dinsdag 8 september 2020 heeft plaatsgevonden en die u -indien u die heeft gemist- kunt terugzien op de website van de vereniging. In die persconferentie is stil gestaan bij enkele aanstaande activiteiten, maar vooral op het bijzondere seizoen wat wij met elkaar gaan beleven. Dat seizoen is niet alleen bijzonder door de pandemie, maar zeker ook en vooral door het feit dat dit het seizoen is waarin ROAC 75 jaar bestaat. En dat feit gaan we absoluut niet onopgemerkt voorbij laten gaan; pandemie of niet!

Op vrijdag 9 oktober 2020 vindt de eerste speciale activiteit plaats ‘De Kroonjuwelen van ROAC’. Deze activiteit is voor iedereen geschikt. Teams bestaan uit zes tot negen personen en zij moeten vanaf een locatie in Oud Ade of Rijpwetering aan de activiteit deelnemen. Aanmelden kan via

Ondanks alle beperkingen hopen we op een mooi nieuw seizoen wat vanwege het aanstaande vijfenzeventig jarig bestaan van onze vereniging héél bijzonder gaat worden.

Namens het bestuur,

Rob van der Hoorn


Binnensporten

Wat fijn dat we weer mogen beginnen! Hopelijk brengt het nieuwe seizoen ons geen lockdown en kunnen we een “normaal” seizoen tegemoet zien. Nou ja, normaal…. uiteraard is het virus nog niet weg en moeten we rekening houden met alle maatregelen. Kom omgekleed naar de sporthal, houdt afstand (óók op de tribune), desinfecteer je handen, maar vooral: blijf thuis bij klachten! Als we allemaal opletten, hebben we de meeste kans op een normaal seizoen.

Met ingang van dit seizoen zijn de commissies badminton en binnensporten samengevoegd onder de noemer binnensporten. Voor deze commissie zoeken we nog aanvulling (bij voorkeur uit de gym-afdelingen). Heeft u als sportend lid of ouder van een sportend lid een paar uurtjes over om ons uit de brand te helpen? Stuurt u dan een mail naar . We gaan graag een gesprek aan om uit te leggen, waar we uw hulp bij kunnen gebruiken.

Inmiddels zijn alle afdelingen van binnensporten weer begonnen met trainen. In de maand augustus hebben beide bodymix-groepen al een paar woensdagavonden gesport. In de eerste week van september zijn alle andere groepen ook gestart.

Op maandagmiddag gymt de jeugd onder leiding van Caroline. Iedere week worden er in twee leeftijdsgroepen allerlei vaardigheden geoefend.

Woensdag is de drukste dag voor binnensporten. De middag start met judo-lessen onder leiding van Erik. In twee leeftijdsgroepen worden de kinderen klaargestoomd voor de examens. Daarna is het de beurt aan twee groepen bodymix onder leiding van Ginny (groep 1 voor dames, groep 2 voor dames én heren). In de andere helft van de zaal wordt er gebadmintond onder leiding van  Aad. Eerst de jeugd, daarna de recreanten.

Op vrijdagochtend geeft Zillah een les pilates en aansluitend een gymles voor de oudere leden. Vrijdagavond is er weer badmintonnen (eerst de jongste jeugd en de beginners, daarna de oudere jeugd en de recreanten).

Zaterdagochtend geeft Ginny kleutergym.

Daarnaast geven we in september drie vrijdagavonden dans-workshops onder leiding van Anouk. Bij genoeg animo gaan we kijken of we daar een blijvende les van kunnen maken. We hopen, dat dit een leuke aanvulling voor het lesprogramma kan worden.

U ziet: de afdeling binnensporten zit zeker niet stil. Wilt u een proefles bijwonen? Dat is altijd mogelijk. Stuurt u voor meer informatie een mail naar of kijk in het informatieboekje van s.v. ROAC.

Met vriendelijke groet,

Angelique van den Berg

Commissie binnensporten


Van de biljarttafel

Hier even een bericht van hoe wij er bij het biljarten voorstaan.

Wij zijn, gelukkig, weer met biljarten begonnen. Wel hebben wij met elkaar enkele zaken afgesproken om het coronavirus geen vat op ons te laten krijgen. Na een maand van oefenen, na een stilstand van 5 maanden, hebben wij de onderlinge competities ook weer opgepakt. Het is even wennen, wij spelen op 2 i.p.v. 3 biljarts en het houden van de juiste afstand voelt vreemd, maar het moet en het is nu even niet anders. Toch proberen wij de bekende, gezellige s.v. ROAC sfeer er in te houden. Op de woensdag- en donderdagmiddag hebben wij de biljarters over 2 dagen proberen te verdelen, zodat en niet meer dan 16 mensen in de biljartarena aanwezig zijn.

De wedstrijden in het district Veen- en Rijnstreek zijn ook weer begonnen. De wedstrijdleiders van het district hebben, in overleg met de wedstrijdleiders van de verenigingen, een speelschema opgesteld. Dit was een grote opgave daar er bij diverse verenigingen niet met alle teams gelijktijdig kan worden gespeeld. Er is daarom uitgeweken naar andere dagen en of tijdstippen om alle wedstrijden te kunnen spelen.

Op 28, 29 en 30 September worden er bij s.v. ROAC voorrondes Persoonlijke Kampioenschappen (PK’s) Driebanden 2de klasse Klein gespeeld. Voor ons doet Emiel Jansen mee. Kom gerust even kijken. Aanvang 19.30 uur.

Laten wij goed opletten dat wij er alles aan blijven doen om onze mooie sport te kunnen blijven beoefenen. Het gaat niet “even” duren, dus wij moeten ons anders dan voorheen gaan gedragen. Bedankt voor jullie aller medewerking.

Gr.  Jos Heemskerk


De ROAC-clubcard

Vanaf het moment van het verschijnen van dit clubblad is de ROAC Clubcard in de kantine verkrijgbaar.

De ROAC Clubcard is een betaalpas die je met een bedrag kunt opladen en waarmee je vervolgens in het clubhuis van ROAC de consumpties kunt betalen die je hebt besteld.

Het levert een aanzienlijk betaalgemak, contact geld meenemen is niet nodig, met voldoende saldo op de clubcard kun je je aankopen in het clubhuis altijd betalen. Juist voor jongere leden is dit een veilige manier om hen toch wat ‘geld mee te geven’ zonder dat zij met contact geld op pad gaan.

De clubcard is ook de oplossing voor de team-pot waarin spelers van een team regelmatig geld storten om met elkaar in de kantine wat te eten en te drinken. Die pot kan nu wordt gevuld via een gezamenlijke clubcard voor het team.

Er zit ook een voordeel aan voor de club. Nu betalen velen van ons ook met de pinpas, echter iedere transactie kost de vereniging 3 cent. Drie cent zul je zeggen, is niet veel. Nee op een kratje bier is dat inderdaad géén groot bedrag, maar op een kop koffie daarentegen ligt dat echt anders. En als je je realiseert hoeveel kopjes koffie er in een weekend doorheen gaan, dan begrijp je dat dit voor de vereniging een aanzienlijke besparing kan zijn. Want een transactie via de clubcard kost de vereniging géén transactiekosten, slechts het opladen van de pas kost de vereniging 3 cent per keer dat de pas wordt opgeladen.