Jaargang 11 – Editie 5

Colofon

Langs de Kantlijn is het clubblad van s.v. ROAC en wordt minimaal vijf maal per jaar uitgegeven.

Adres clubhuis

Oud Adeselaan 40

2375 XE Rijpwetering

Adres secretariaat

Pastoor Kwakmanlaan 113

2375 WC Rijpwetering

Ina van der Hoorn Roy van der Hulst
Tim van den Ing Erik van Zeil
Voorzitter Rob van der Hoorn
Secretaris Bob Schakenbos
Penningmeester Carina Timmers
Bestuurslid Wim van den Berg
Bestuurslid Wout van Zeil
Bestuurslid Angelique van den Berg
Bestuurslid Ronald de Jong
Bestuurslid Joop Straathof
Bestuurslid Jos Heemskerk

of 06-20030327

Voetbal
Handbal
Binnensporten
Biljart
Badminton
Activiteiten
Financiën
Sponsoring
Communicatie
Onderhoud & Beheer
Clubhuis
Ledenadministratie
Vrijwilligerscoördinatie

Uit de bestuurskamer

Het corona virus houdt de wereld in zijn greep en dat geldt natuurlijk ook voor onze vereniging. Héél langzaam haalt de overheid wat van de beperkende maatregelen af om het maatschappelijk leven stap voor stap weer op gang te laten komen.

Als eerste mogen de basisscholen weer open, weliswaar op aangepaste wijze, maar het begin is daar. Ook jeugdige sporters mogen de trainingen hervatten, voor senioren bestaat die mogelijkheid helaas nog niet.

Het bestuur heeft die hervatting van de trainingen voor de jeugd van s.v. ROAC voorbereid en op maandag 11 mei 2020 starten de eerste trainingen. Het schema voor die trainingen is afgestemd met Hockeyclub Alkemade omdat ook zij hun trainingen hervatten en we willen proberen te voorkomen dat tegelijk te veel mensen op de paden op het sportpark door elkaar lopen. Vandaar dat het uitdrukkelijke verzoek is gedaan om:

 • Thuis te blijven als je verkouden bent, hoest, of grieperig bent;
 • Slechts vijf minuten vóór een training op het sportpark aan te komen;
 • Géén ouders op het sportpark;
 • Omgekleed te zijn en thuis naar de toilet geweest, want de kleedkamers blijven gesloten, evenals het clubhuis;
 • Op de paden rechts te lopen en de fiets in de stalling te zetten en niet op de paden te zetten;
 • De fiets als volgt te plaatsen:
  • De eerste trainingsgroep op een avond zet vanuit de ingang gezien de fietsen links in de stalling/op de tegels achter het grastrainingsveld;
  • De tweede trainingsgroep op een avond zet vanuit de ingang gezien de fietsen rechts in de stalling naast de handbalvelden;
 • Bij het betreden van de sportvelden eerst de handen te reinigen met het aanwezige desinfectie middel;
 • Tijdens de trainingen voor de groepen van 13 jaar en ouder geldt dat zij de ballen niet met de handen mogen aanraken/vastpakken tenzij zij handschoenen dragen. Voor voetballers geldt dat het koppen van ballen wordt afgeraden;
 • Voor trainingen van groepen van 13 jaar en ouder geldt dat er géén wedstrijdvormen getraind mogen worden en dat er anderhalve meter afstand wordt gehouden;
 • Het houden van anderhalve meter afstand geldt ook voor de jonge spelers/speelsters ten opzichte van hun trainers en leiders;
 • Na afloop van de trainingen verlaten spelers direct het veld en opnieuw reinigen zij hun handen met het aanwezige desinfectie middel;
 • Trainers van de eerste trainingsgroep halen de desinfectiepomp uit het materiaalhok en plaatsen die bij de ingang van het kunstgras- of handbalveld. Er zijn twee pompen aanwezig;
 • Na afloop van de laatste training plaatsen de trainers de desinfectiepomp weer in het materiaalhok terug;
 • In het materiaalhok staat ook een flacon desinfectiespray voor de trainers/sters om hun handen te ontsmetten na de training en het opbergen van de materialen;
 • Na de trainingen gaat iedere speler direct huiswaarts en houdt rechts aan over de paden;
 • Als spelers thuis komen wassen zij direct hun handen voordat zij gaan douchen of andere activiteiten ondernemen.

Wij vragen iedereen deze regels te respecteren en trainers en leiders te helpen met het uitvoeren ervan. Duidelijk is dat er ‘gehandhaafd’ zal worden door de Veiligheidsregio, maar let vooral zelf op want het virus is niet weg. Het lijkt er op dat wij de verspreiding er van min of meer onder controle hebben doordat wij ons gedragen volgens de afspraken waar de Regering om heeft gevraagd.

Je houden aan de regels doe je in eerste instantie voor je eigen gezondheid, maar vervolgens voor ons als samenleving en zeker niet in de laatste plaats voor al die mensen in de gezondheidszorg die de afgelopen twee maanden in de frontlinie hebben gestaan. Velen van hen zijn besmet geraakt door het werk wat zij voor anderen doen, gelukkig zijn niet allen van de besmette mensen in de zorg ook ernstig ziek geworden, maar het is onze opdracht om ook hen te helpen om gezond te blijven!

Als vereniging kun je niet zonder betrokken vrijwilligers en loyale sponsoren en daar zijn we als bestuur dan ook zeer dankbaar voor.

Na de start van de lockdown gebeurt er door vrijwilligers (met in achtneming van de RIVM regels) nog van alles bij de vereniging. Zo wordt het clubhuis zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant onder handen genomen, er wordt geschilderd en getimmerd. In het kader van duurzaamheid is de verlichting vervangen in de Hertogshal (de hal heeft ook een grondige reiniging van het plafond ondergaan) en de verlichting wordt vervangen rond de trainingsvelden voor voetbal en handbal.

Ook de buitenzijde van de Hertogshal is gereinigd door RUFO Clean. Ook andere sponsoren laten zich in deze periode niet onbetuigd. Zo hebben we met PLUS Van Dijk afspraken gemaakt over de voorraden die wij nog in het clubhuis hadden op het moment dat de regering de maatregelen aankondigde. Met de Gebr. Van der Poel zijn wij bezig om onderhoudswerkzaamheden voor te bereiden om te verrichten rond de velden. Als vereniging kun je niet zonder betrokken vrijwilligers en loyale sponsoren en daar zijn we als bestuur dan ook zeer dankbaar voor.

Hoewel we werkelijk niet weten hoe de samenleving zich de komende maanden verder ontwikkelt en met name net als iedereen absoluut niet kunnen voorspellen hoe het Corona virus zich verder ontwikkelt, zijn we als bestuur bezig het nieuwe seizoen voor te bereiden. We doen dat in verschillende scenario’s.

Eén waarbij we uitgaan van een ‘normaal’ seizoen, maar ook enkele scenario’s waarin we rekening houden met beperkte mogelijkheden als het gaat om sportbeoefening. Wij zoeken ook uit wat het betekent als we de eerste seizoenshelft niet kunnen sporten. Wat betekent dat voor inkomsten op het gebied van contributies, clubhuis, sponsoring etc. Natuurlijk zullen tegen de mindere inkomsten ook minder kosten staan, maar als vereniging houden we wel onze vaste lasten. We bereiden ons dus niet alleen voor in organisatorische zin op het nieuwe seizoen, maar ook in financiële zin.

Tenslotte kijken we vooruit in het vertrouwen dat de maatschappij na verloop van tijd zijn loop weer neemt, want 2021 wordt hét jubileumjaar voor ROAC. Wij bestaan dan 75 jaar en zijn zeker niet van plan om dat feit onopgemerkt voorbij te laten gaan. Zeker niet nu het Koningsdagweekend, de Hanepoelloop, de Jeugd Olympiade en zoveel andere leuke en gezellige evenementen ons de afgelopen twee maanden door de neus zijn geboord door het Corona virus.

Met dit vooruitzicht wensen we jullie vooral véél gezondheid en let goed op jezelf en op elkaar!

Namens het bestuur,

Rob van der Hoorn.


Van de biljarttafel

Beste clubgenoten, wat leven wij heden in een rare wereld, al het normale is er niet meer en het is maar weer afwachten wanneer wij onze normale, vertrouwde, leven weer kunnen gaan oppakken. Maar één ding is zeker dat gaat eens weer gebeuren. Ik hoop dat wij in september onze biljartactiviteiten weer kunnen opstarten.

Het seizoen 2019/2020 hebben wij in maart moeten afsluiten en de KNBB heeft niet de intentie om de lopende competities weer op te pakken. Wij gaan in september hopelijk weer opnieuw starten met het seizoen 2020/2021. De KNBB is bezig met protocollen hoe het biljarten er in de 1,5 meter samenleving uit moet gaan zien. Als deze protocollen helder worden, zal ik ze met jullie delen. Voor wie er alvast wat van wil zien, kijk dan op de  site van de KNBB. Wij van s.v. ROAC zijn nu bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Wij hebben 2 teams voor de Driebanden klein ingeschreven en gaan 3 teams inschrijven voor de senioren competitie op de vrijdagmiddag.

In augustus zullen de nieuwe lakens op de biljarts worden gelegd, de nieuwe scoreborden zijn besteld en zullen dan ook worden geplaatst. Er komen weer drie nieuwe sets ballen zodat wij het nieuwe seizoen weer met goed materiaal kunnen starten. Met de Biljartmakers zal ik de juiste data nog afspreken.

Hopelijk kunnen wij het open s.v. ROAC kampioenschap ergens in het najaar alsnog organiseren. Een en ander zal afhangen van de planning die wij tegen die tijd kunnen maken. Er zijn nu nog veel te veel onzekerheden om al een datum te prikken.

Al met al geen leuke tijd, maar laten wij er met ons allen de moed in houden, want eens wordt het weer beregezellig in ons clubhuis.

Groeten,

Jos Heemskerk


Binnensporten

Helaas is het seizoen abrupt onderbroken. Geen trainingen, geen Kaag en Braassem-cup, geen badminton-competities… Gelukkig is er inmiddels weer perspectief. Vanaf 11 mei kan er weer voorzichtig gesport worden door de jeugd. Voor de binnensporten (gym, judo en badminton) betekent dit, dat we op de zaterdagochtend een programma aanbieden voor de jeugd vanaf zes jaar. De schema’s zijn inmiddels verstuurd via mail en zijn ook na te lezen op de website. We hebben nu voor dit schema gekozen, maar als bestuur bekijken en bespreken we wekelijks de nieuwste ontwikkelingen. Het kan dus zomaar zijn, dat er nog wat gaat veranderen. Uiteraard worden de leden hiervan op de hoogte gehouden.

Voor de leden van achttien jaar en ouders lijkt er inmiddels ook wat te kunnen gebeuren. Dat gaan wij binnen het bestuur bespreken en wordt dus nog vervolgd.

Wat wél al gaat gebeuren, is een online video-les van trainster Zillah. Alle leden van ROAC krijgen hierover een mail met uitleg.

De badminton-afdeling is al wel bezig met het komende seizoen. Het is weliswaar nog wat onzeker of we inderdaad in september kunnen starten met trainen en wedstrijden (in welke vorm dan ook). Er wordt rekening gehouden met diverse scenario’s, maar we gaan er van uit, dat we in september beginnen met het seizoen. Competities voor de jeugd én de senioren gaan starten in het najaar. Maar ook staat er een groot project vanuit Badminton Nederland op de planning: een landelijk georganiseerde kennismakingscursus, die in theorie in oktober gaat starten.

Wij hebben er wel weer zin in. Laten we hopen, dat alles weer snel wat normaler gaat worden en dat we elkaar weer snel in het echt kunnen zien.

Met vriendelijke groet,

Angelique van den Berg

Commissie Binnensporten en Badminton


Jeugdleiders/trainers gezocht

Sinds maandag 11 mei beginnen de trainingen voor de jeugd weer. Alle informatie hierover is te vinden op de website en verspreid via de Nieuwsbrief. We vinden het allemaal heel fijn dat er weer iets mogelijk is voor de jeugd. Dit kan, ook volgend seizoen, alleen als er voldoende begeleiding is.

Want ondanks de rare periode waren we momenteel leven zijn de voorbereidingen voor het voetbalseizoen in volle gang. Om alle jeugdspelers te trainen en begeleiden bij wedstrijden zijn we voor aankomend seizoen nog opzoek naar:

 • Jeugdtrainers
 • Jeugdleiders
 • Hoofdtrainers

Lijkt het jou leuk of wil je meer over weten, contact dan Danny Brugman via .


ROAC-puzzels zijn te bestellen

De puzzels die we de afgelopen tijd verloot hebben onder de actiedeelnemers zijn speciaal daarvoor gemaakt. We hebben ze niet op voorraad. Nu hebben we meermaals de vraag gekregen of de puzzels te koop zijn. Uiteraard kunnen we meer puzzels laten maken. Wat we er wel bij moeten melden is, dat de puzzels niet goedkoop zijn. Afhankelijk van het aantal stukjes kost zo’n puzzel tussen de € 25 en de € 35.

Zou je zo’n unieke ROAC-puzzel willen kopen? Stuur dan een mail naar Dan gaan we hiervoor zorgen.


Nieuwe spelactie

Na het succes van de puzzelactie hebben we drie unieke ROAC Memoryspellen laten maken. Ook deze spellen zijn te winnen via een spelactie. De actie staat in het teken van de JeugdOlympiade en zal worden gehouden rond de dagen waarop de JeugdOlympiade zou zijn. Er worden die dagen diverse raadsels/puzzeltjes op onze website en sociale media geplaatst. Met het oplossen hiervan zijn punten te verdienen voor de verloting van de Memoryspellen.

Twee van de spellen worden verloot onder de deelnemers van de JeugdOlympiade, een voor kinderen uit de onderbouw en een voor de bovenbouw. Maar er is ook een spel te winnen door de supporters, want die zijn ook belangrijk tijdens de Olympiade. Dus ook de ouders, opa’s, oma’s, ooms en tantes kunnen meedoen.

Hou onze sociale media in de gaten en doe mee aan de spelactie!


Weer sporten door de senioren!?

Nu de corona-maatregelen iets versoepelen, wordt het ook voor de senioren weer mogelijk om te sporten, zij het in aangepaste vorm. Vooralsnog moet het buiten gebeuren en het 1,5 meter afstand houden blijft gehandhaafd. Dus partijvormen en oefeningen waar fysiek contact bij komt kijken, zijn niet mogelijk.

Alvorens allerlei plannen uit te werken, wil het bestuur eerst inventariseren wat de behoefte onder de seniorenleden is. Vanuit de diverse sportcommissie wordt deze vraag komende tijd aan de spelende leden voorgelegd.

Ben je actief senioren lid bij ROAC?  Denk dan eens na op welke wijze je zou willen sporten.


Online Pilates les op vrijdagochtend

Wij hopen, dat het goed met jullie gaat en dat iedereen in goede gezondheid is. Het ontbreken van de lessen gaat helaas langer duren dan iedereen op voorhand had bedacht. Bewegen is en blijft belangrijk! Daarom heeft Zillah (trainster bij de afdeling binnensporten) aangeboden om pilates-les te geven. Dit wil zij via een video-les doen.

Deze les zal voor ieder lid van s.v. ROAC toegankelijk zijn (met een maximum van 100 personen). Vrijdagochtend 15 mei is de eerste sessie van 10.00 uur tot 10.30 uur. Als deze les goed bevalt, gaan we het gewoon elke week doen. Onze leden ontvangen een mail met inlog-instructies. Om mee te doen is het belangrijk dat om stap 1 t/m 6 van het hoofdstuk “Eerste keer inlog” van te voren te doen. Op de vrijdag om 9.55 uur volgt dan stap 1 t/m 4 van “Een les volgen”.

Mocht u mee willen doen, maar heeft u de instructies niet ontvangen of komt u niet uit de instructies, neemt u dan contact op via  

We hopen hiermee een leuk aanbod te doen.

Commissie binnensporten en Zillah