Gedragscode

Bij s.v. ROAC gelden gedragsregels voor haar leden, vrijwilligers, leiders, coaches en trainers, supporters, ouders en bezoekers.

De belangrijkste aspecten van de gedragsregels zijn:

  • Respect voor de sport in het algemeen en voor wie er mee bezig zijn.
  • Behandel alle deelnemers gelijkwaardig, gebruik geen fysiek, mentaal en/of verbaal geweld, sta samen voor faire sport.
  • Trainers, leiders, bestuurders en spelers dragen een voorbeeldfunctie uit.
  • Accepteer de besluiten van de scheidsrechter.

Naar uitwedstrijden wordt deugdelijk en veilig vervoer geregeld in overleg met ouders.

De gedragsregels zijn voor specifieke groepen nader uitgewerkt, zoals voor leiders, trainers, spelers en voor onze jeugdleden.

Wij willen een sportieve vereniging zijn, waar plezier en “verbroedering” voorop staan. Het bovenstaande kan slechts gewaarborgd worden door elkaar hierop voortdurend en respectvol aan te spreken. De verantwoordelijkheid voor het naleven van de gedragsregels en het aanspreken daarop geldt voor een ieder, die onze vereniging een warm hart toedraagt.


Blijf op de hoogte en ontvang de weekbrief digitaal

Schrijf u hiernaast in voor de digitale weekbrief van sv ROAC!