Veiligheid, gezondheid en milieu

De commissie VGM houdt zich bezig met de veiligheid op en rond het sportpark in de breedste zin van het woord. Ontruimingsplan, blessurebehandeling, sportverzorging en de cursus EHBSO vallen hier onder.

In het seizoen 2009-2010 heeft de vereniging een coördinator voor veiligheid, gezondheid en milieu (afgekort VGM) aangesteld. In nauw overleg met de huidige medische “vrijwilligers” en de sportcommissies besteedt deze coördinator bijzondere aandacht aan het aspect gezondheid en veiligheid. Iedereen zal het er over eens zijn, dat wat betreft veiligheid de lat niet hoog genoeg gelegd kan worden. De veiligheid op en rondom het sportpark is zeer belangrijk. Uit de evaluatie van de laatste ontruimingsoefening is geconcludeerd, dat er vooral nog veel te doen valt aan bewustwording onder onze leden, vrijwilligers en (kantine)medewerkers. Zodoende zal er niet alleen een korte presentatie tijdens de medewerkers instructie avond gegeven worden, maar zullen ook in deze gids enkele belangrijke aanwijzingen gegeven worden.

  • Het ontruimingsplan ligt achter de bar in de map Clubhuis en in de commissiekamer (oude bestuurskamer) in de map Velddienst. Kijk hier eens in en breng jezelf op de hoogte van de manier van handelen bij een calamiteit;
  • Zo is het belangrijk om te weten, dat bij een calamiteit zo spoedig mogelijk 112 moet worden gebeld, de kantine moet ontruimd worden en de handbalvelden dienen als verzamelplaats te worden gebuikt;
  • In de kantine hangen in het nieuwe seizoen vluchtweg plattegronden in de verkeersruimten van de kantine. Bekijk deze eens om bewust te worden van de positie van bijv. de brandblustoestellen en de mogelijke (vluchtweg) uitgangen;
  • S.v. ROAC beschikt over een Automatische Externe Defibrillator (AED). Deze hangt, duidelijk aangegeven, in het vierkante kastje in de hal naar de sporthal. Gebruik de AED, wanneer er sprake is van levensbedreigende hartritmestoornissen (jaarlijks organiseert VGM een AED training) volgens de instructie van het apparaat;
  • De EHBO koffer is te vinden in de keuken achter de bar. Tevens is er een EHBO tas beschikbaar (velddienst) in de commissiekamer (oude bestuurskamer);
  • Daarnaast beschikt s.v. ROAC over een brancard, die te vinden is in de behandelruimte. De velddienst medewerker beschikt over de sleutel.

 


Blijf op de hoogte en ontvang de weekbrief digitaal

Schrijf u hiernaast in voor de digitale weekbrief van sv ROAC!