Vrijwilligersbeleid

Het bestuur en vele leden zijn er van overtuigd, dat de vereniging slechts kan bestaan dankzij de inzet van leden en vrijwilligers. Binnen de cultuur van onze vereniging wordt verwacht dat iedereen zijn/haar steentje bijdraagt. Van ieder(e ouder van een jeugd)lid wordt verwacht dat hij/zij een bijdrage levert. Het leveren van een ledenbijdrage geldt voor alle leden tot 65 jaar.

Naast het verrichten van vrijwilligerswerk kan een (ouder van een jeugd)lid kiezen uit een ledenbijdrage in de vorm van het verrichten van bepaalde werkzaamheden of het betalen van een bedrag bovenop de contributie. De ledenbijdrage in de vorm van het verrichten van werkzaamheden betekent, dat verwacht wordt, dat er minimaal 8 uur werkzaamheden worden verricht door seniorleden en 8 uur per jeugdlid door de ouders of het betreffende jeugdlid. Van gymleden wordt een ledenbijdrage van 4 uur gevraagd.

Voor zover een (ouder van een jeugd)lid geen vrijwilligers-werk verricht en geen werkzaamheden kan/wil uitvoeren in het kader van de ledenbijdrage zal een extra bedrag van
€ 50,- (senioren) en € 25,- (jeugdlid) (extra) betaald moeten worden. Voor leden van de afdeling gym geldt een afkoop-bedrag voor de ledenbijdrage van € 25,- voor leden vanaf 18 jaar en € 12,50 per jeugdlid.

Let op: Een (ouder van een jeugd)lid wordt door een van de commissies benaderd met de vraag om hulp bij de door hem/haar aangegeven verenigingsactiviteiten. Indien tot driemaal toe geen gehoor wordt gegeven aan deze vraag om de ledenbijdrage te voldoen, wordt voor het betreffende seizoen alsnog het afkoopbedrag in rekening gebracht.

Onder vrijwilligerstaken vallen het draaien van een bardienst, uitvoeren van werkzaamheden aan de gebouwen, het fluiten van (jeugd)wedstrijden, het verzorgen van trainingen, het draaien van velddienst, assisteren bij activiteiten, lidmaatschap van een commissie en/of bestuur, et cetera. Op het aanmeldingsformulier kan een keuze worden aangegeven.

Voor handballeden geldt overigens, dat van alle leden van de B-jeugd t/m de senioren wordt verwacht, dat ze meedraaien met de veld- en zaaldiensten. Dit valt buiten het vrijwilligerswerk of de afkoopbijdrage.

Voor vragen/opmerkingen over dit beleid kunt u contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator van s.v. ROAC, .


Blijf op de hoogte en ontvang de weekbrief digitaal

Schrijf u hiernaast in voor de digitale weekbrief van sv ROAC!