s.v. ROAC een NKS Clubtopper!

U leest het goed. s.v. ROAC is tot clubtopper genomineerd. Wat houdt dat nou in en wat hebben we er aan?nks clubtopper

Door: Roy van der Hulst

Kort gezegd (en eerlijk): niets… Tóch is deze nominatie
bijzonder leuk! Het is een externe blijk van waardering voor al het werk dat in de fusie is gaan zitten.
De NKS is een instantie die op het gebied van verenigingsondersteuning, jeugdbeleid en sport adviseert aan gemeenten, sportbonden, NOC-NSF, het ministerie van VWS, maar ook aan ontwikkelingslanden.
Zo heeft de NKS bijvoorbeeld bij s.v. ROAC ondersteuning geboden bij de fusie. Kennelijk zijn we destijds opgevallen, want juist hiervoor zijn we nu genomineerd.
Ieder jaar nomineert de NKS een tiental verenigingen
die een bijzondere clubprestatie geleverd hebben. Dit kan van alles zijn. Van bijzondere sociaal maatschappelijke projecten, uitzonderlijke
ledenwerving tot professionalisering van de club, of zoals in ons geval de fusie. Van deze tien genomineerden valt een drietal uiteindelijk in de prijzen. Helaas zaten we hier nèt niet bij.
Wanneer wij het NKS mogen geloven is het nog altijd
niet vanzelfsprekend dat fusies goed verlopen. Door verschil in belang kunnen de emoties soms hoog oplopen. Geef toe, ook bij ons was dat tussendoor
het geval. Veel pogingen tot fuseren lopen echter hierdoor stuk. Dat het bij ons gelukt is wordt herkend en nu ook erkend door de NKS.
Tijdens het NKS congres van 16 januari werd aandacht
gegeven aan de clubtopper wedstrijd. Hier werden uiteindelijk door het publiek de nummers 1,2 en 3 bepaald met atletiekvereniging Scorpio uit Oosterhout als winnaar. Scorpio viel op door de maatschappelijk betrokken projecten waarbij achterblijvers binnen de samenleving aangezet en gestimuleerd worden tot sporten. s.v. ROAC behoorde tot de nummers 5 t/m 10. Het voorgedragen
jury rapport luidde als volgt:
“Een samenwerking tussen drie verenigingen uit verschillende sporttakken heeft voor een positieve
cultuurshock gezorgd. Dit alles om voor hun kleine gemeenschap het sportaanbod overeind te houden en te waarborgen. Men heeft oog gehad voor een “win-win” in samengaan. Daarbij is gekeken naar de continuïteit van het bestuur, waarin de komst van vrouwelijke bestuursleden als een verrijking werd gezien. Het samengaan van verschillende sporten en het beheren van een sporthal en clubhuis maken dit tot een uniek project. Samen sterk heeft hier een effectieve uitwerking gekregen.”

Deze nominatie is dus eigenlijk een aanmoediging om met z’n allen vooral op de ingeslagen weg verder te gaan. De afgelopen tijd is door diverse vrijwilligers zeer veel werk verricht. Het resultaat mag er dan ook zijn. s.v. ROAC was voor deze prijs voorgedragen door de heer Piet de Koning van de NKS. Hij zei na afloop van het NKS congres het volgende: “Jullie
mogen je werkelijk gelukkig prijzen met de huidige accommodatie. Ik kom jaarlijks bij veel verenigingen, maar voor de kleine gemeenschap waarbinnen jullie accommodatie staat is dit toch echt wel uniek in Nederland”. Kijk de volgende keer bij het binnentreden van het Hertogspark dus nog een keer trots om je heen!

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Blijf op de hoogte en ontvang de weekbrief digitaal

Schrijf u hiernaast in voor de digitale weekbrief van sv ROAC!