Uit de bestuurskamer

We hebben zaterdag 26 juni 2021 met de afsluitdag voor de jeugd een seizoen afgesloten wat eigenlijk géén seizoen genoemd mag worden. Medio oktober 2020 werden alle sportactiviteiten stilgelegd en pas recent is daar enige verandering in gekomen. Sporters die niet mochten sporten, met uitzondering van jeugdleden die mochten blijven trainen in de buitenlucht, dat is géén basis om te kunnen spreken van een sportseizoen.

Er resteert op dit moment nog een beperkt aantal ‘corona maatregelen’ die we voorlopig als samenleving nog wel enige tijd zullen moeten blijven respecteren. Het gaat dan om de zogenaamde basisregels:

  • Blijf thuis als je je niet fit voelt;
  • Was regelmatig je handen;
  • Houdt 1,5 meter afstand.

Met die basisregels zullen wij ook in het nieuwe seizoen rekening moeten houden langs de lijn en in het clubhuis. Voor het overige heeft het er op dit moment alle schijn van dat we in de loop van augustus aan een nieuw sportseizoen kunnen beginnen.

Tussen het afsluiten van het huidige seizoen en de start van het nieuwe seizoen willen wij onze leden een ‘overzomeringsprogramma’ bieden. Een programma dat beschikbaar is voor alle leden vanaf 18 jaar en ouder. Activiteiten zijn gebaseerd op een programma dat onze handbal- en voetbaldames al enkele jaren organiseren en is bedoeld om ook in de zomer periode sportief actief te blijven. Het programma staat op de website vermeld en speelt zich zowel af op het kunstgrasveld, eventueel de handbalvelden, de sporthal als buiten het Hertogspark.

Op de afsluitdag werd ook de samenwerkingsovereenkomst tussen onze vereniging en Fysiotherapie Alkemade verlengd, daar zijn wij als bestuur blij mee omdat daarmee een goede medische begeleiding van onze sporters ook voor de komende tijd is gewaarborgd.

Naast deze samenwerking hebben wij ook met diverse sponsoren de samenwerking verlengd. Natuurlijk zijn er ook op dat vlak mutaties, soms wordt de samenwerking geïntensiveerd, soms wordt die verminderd of beëindigd. Toch kunnen wij nog steeds rekenen op een stabiele groep sponsoren die de vereniging blijven ondersteunen ondanks de moeilijke situatie waarin ook veel bedrijven de afgelopen anderhalf jaar hebben gezeten. Wij zijn dan ook dankbaar voor die samenwerking en wanneer de samenwerking is/wordt beëindigd respecteren we een dergelijk besluit en wensen wij die sponsoren alle goeds voor de toekomst.

De komende zomerperiode zal worden gebruikt om enkele verbeteringen rond de velden aan te brengen. Zo zullen er nieuwe netten in de ballenvangers worden aangebracht en wordt er gewerkt aan het aanbrengen van sproei installaties in het hoofdveld en in het grastrainingsveld. Hierdoor kan beregening van de velden plaatsvinden zonder eerst buizen op de velden te hoeven leggen.

Ondertussen is ook het project Verenigingsondersteuning dat wij in samenwerking met Rabobank en met ondersteuning van NOC-NSF sinds de zomer van 2020 uitvoeren, weer herstart. Door de lockdown was het niet mogelijk om in grotere groepen bijeen te komen en met elkaar te praten over de toekomst van de vereniging. Op 23 juni heeft er weer een bijeenkomst kunnen plaatsvinden met een groep geïnteresseerde vrijwilligers. De uitkomst van die bijeenkomst wordt op dit moment verwerkt en zal leiden tot een aantal veranderingen in het beleid van de vereniging. Onder andere het betrekken van nieuwe inwoners van Alkemade West en het vrijwilligersbeleid zullen de komende maanden gaan veranderen. Ten aanzien van het vrijwilligersbeleid willen we proberen tijdens de algemene ledenvergadering van november aanstaande met voorstellen te komen.

In die algemene ledenvergadering zal het bestuur ook voorstellen doen om te komen tot contributie compensatie naar aanleiding van de mindere sportmogelijkheden tijdens het afgelopen seizoen. In die vergadering kunnen de leden dan zelf beslissen welke regeling zij de voorkeur geven. Daarbij merken we als bestuur op dat de vereniging ook tijdens de lockdown kosten heeft gehad voor de instandhouding van de accommodatie en de voorzieningen. Het is zeker niet zo dat, omdat er niet mocht worden gesport, de vereniging ook géén kosten had.

Het einde van een seizoen is soms ook het moment waarop leden van het bestuur de keuze maken om hun jarenlange vrijwillige bijdrage aan het besturen van de vereniging te beëindigen. Joop Straathof en Ronald de Jong treden formeel tijdens de komende algemene ledenvergadering af als bestuurslid. We zullen hun inbreng missen, maar weten ons inmiddels ook verzekerd van opvolgers. Die opvolgers zullen tijdens de komende algemene ledenvergadering voor benoeming in het bestuur worden voorgedragen.

Het einde van het seizoen betekent ook een aanstaande periode van vrije tijd en vakanties. Vakantie bestemmingen zijn wellicht wat anders dan gebruikelijk vanwege de geldende corona maatregelen, maar dat neemt niet weg dat voor velen van ons sprake is van ‘bevrijde tijd’. Wij wensen iedereen daarbij veel ontspanning en plezier en hopen iedereen in de loop van het nieuwe seizoen in goede gezondheid weer terug te zien op het Hertogspark.

Namens het bestuur,

Rob van der Hoorn.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Blijf op de hoogte en ontvang de weekbrief digitaal

Schrijf u hiernaast in voor de digitale weekbrief van sv ROAC!