Uit de bestuurskamer


Sinds twee weken wordt er weer volop gesport binnen de vereniging en het is mooi dat we weer mag en kan daardoor ontmoet iedereen elkaar ook weer rond de velden en in het clubhuis. En daarmee komt de grond van het bestaan van onze vereniging – samen sporten en samen een sociale gemeenschap vormen- weer terug na anderhalf seizoen van lockdown. Het was dan ook prima om de afgelopen weekenden de activiteiten op ons sportpark te zien en daarvan te genieten.

Als we de berichtgeving die de laatste uren van dit weekend (11-12 september) naar buiten komt goed begrijpen, gaat met ingang van 25 september 2021 de zogenaamde ‘anderhalve meter maatregel’ over boord. Dat gaat evenwel betekenen dat voor activiteiten binnen het ‘testen voor toegang’ in de plaats komt. Dat gaat gelden voor de horeca, de sport en cultuur sector. Dus ook voor ons clubhuis. Zorg er dus voor dat je in het bezit bent van een vaccinatie bewijs, een recente testuitslag of een bewijs van herstel, voordat je het clubhuis binnen gaat. Dat geldt uiteraard niet alleen bij ROAC, maar ook bij iedere andere sportvereniging waar je het clubhuis binnen gaat. Er kan (moet) gecontroleerd worden.

Zodra de officiële maatregelen bekend zijn zullen wij die op onze website plaatsen, zodat niemand verrast hoeft te worden.

Dan willen wij onze actieve sporters nog wijzen op het spreekuur van de fysio op dinsdagavond. Meld je tevoren aan als je langs wilt bij de fysiotherapeut voor een eerste opinie bij een blessure. Wij zien op dit moment toch wat meer blessure gevallen bij onze sporters. Dat heeft vermoedelijk alles te maken met de anderhalf jaar dat we niet in wedstrijd verband konden sporten. Vrijwel iedereen heeft geprobeerd op een alternatieve manier in beweging te blijven, maar toch is dat iets anders dan een echte wedstrijd te spelen.
In het bestuur is besloten om het terras voor het clubhuis te gaan overkappen zodat we meer in de buitenlucht kunnen zijn als we voor of na een wedstrijd of training nog wat willen drinken. Door die overkapping aan de zijwanden open te laten is er meer ventilatie.

Wat ventilatie betreft is in de sporthal één van de ventilatoren vervangen waardoor het ventilatie systeem ook tijdens het binnensporten weer naar behoren functioneert.

Tijdens de afgelopen maanden is op het sportpark sprake geweest van vernielingen. Dat is uiteraard onwenselijk. De zaken die wij met elkaar hebben gerealiseerd moeten intact blijven en daar dient iedereen met respect mee om te gaan. Als er iets onbedoeld wordt beschadigd kan dat gebeuren en is het een kleine moeite om dat te melden. Omdat de vernielingen buiten ons zicht plaatsvinden – ik bedoel dan met name later in de avonden – hebben we besloten om beveiligingscamera’s te gaan plaatsen. We zullen de beelden van die camera’s ook gebruiken om de eventuele schuldigen van vernielingen te achterhalen met behulp van de politie.

Iedereen die een beetje rond kijkt op het sportpark ziet inmiddels dat gewerkt wordt aan het aanleggen van de beregeningsinstallatie. Op moment van dit schrijven gaan we er vanuit dat voor de start van de senioren voetbalcompetities de installatie werkend is opgeleverd.

Sinds ruim een jaar hangt er een extra AED apparaat in het ‘ballenhok’. Die AED is met name bedoeld om te gebruiken wanneer het clubhuis of de entree naar de sporthal (waar de andere AED hangt) gesloten is. Dat we twee van deze levensreddende apparaten op het sportpark beschikbaar hebben is mooi, maar het is dan wel van belang dat we die ook kunnen gebruiken in geval van nood. Daarom organiseren we op 25 en 26 oktober 2021 in samenwerking met Levensreddend (één van onze sponsoren) een reanimatiecursus van één avond. Door deze cursus op twee verschillende avonden aan te bieden moet het voor velen van ons mogelijk zijn om die ook daadwerkelijk bij te wonen op één van deze twee avonden. Aanmelding kan via

Het zal u niet ontgaan zijn dat er weer vele sponsoracties op stapel zijn. De Grote Clubactie is aanstaande, Rabo Clubsupport start en ook Plus is weer een sponsoractie begonnen, terwijl ‘sponsorkliks’ constant doorloopt. Denk in voorkomende gevallen alstublieft ook aan onze vereniging.

Het bestuur heeft in overleg met de commissie voetbalzaken en de technische staf van de voetbalselectie besloten om de groep spelers die samen JO19 vormen voor hun training over te hevelen naar de seniorenselectie. Wij gaan er vanuit dat we daarmee twee zaken dienen: allereerst de uitbreiding van de senioren voetbalselectie die door het vertrek en stoppen van enkele actieve leden toch wel heel beperkt was geworden in aantal. Vervolgens wordt op deze wijze de aanpassing van jonge spelers aan het niveau van de selectie versneld. De spelers die het betreft zullen hun wedstrijden op zondag gaan spelen in het eerste of tweede senioren elftal of op zaterdag in JO18. We zullen de ontwikkeling van deze groep jonge spelers nauwlettend in de gaten houden en indien nodig ‘op de rem trappen’ als overbelasting zou dreigen.

Nu het seizoen echt begonnen is wensen wij jullie ontzettend veel sportief plezier, geniet van het sporten, van het ontmoeten van elkaar en blijf thuis als je niet fit bent.

Namens het bestuur,
Rob van der Hoorn.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Blijf op de hoogte en ontvang de weekbrief digitaal

Schrijf u hiernaast in voor de digitale weekbrief van sv ROAC!