Uit de bestuurskamer

In de bijdrage aan het vorige clubblad begonnen we met de constatering dat er weer heerlijk kon worden gesport. Op dit moment is dat nog steeds het geval, hoewel de maatregelen om de stijging van het corona besmettingen een halt toe te roepen fors zijn toegenomen. Laat ieder daarin zijn eigen verantwoordelijkheid nemen, zorg dat je steeds in het bezit bent van een corona toegangsbewijs als je bij ROAC of bij een andere vereniging het clubhuis of terras betreedt of in een kleedkamer of sporthal binnen gaat. Blijf thuis als je niet helemaal fit bent en hou daar waar dat mogelijk is  anderhalve meter afstand. 

De impact van anderhalf jaar nauwelijks kunnen sporten is niet alleen zichtbaar bij het grote aantal sportblessures, maar ook in de financiële huishouding van de vereniging. In de jaarrekening over het seizoen 2020 – 2021 is dat zichtbaar en in de begroting voor het nieuwe seizoen zien we dat terug. Daarbij is het lastig om een betrouwbare begroting te maken voor het lopende seizoen. Gaan we een normaal seizoen tegemoet of moeten we toch rekening gaan houden met een periode waarin minder kan worden gesport of waarin het clubhuis niet of minder open kan worden gesteld? Het is met de begroting voor het lopende seizoen echt ‘koffiedik kijken’. Binnenkort zullen de stukken voor de Algemene Leden Vergadering (te houden op donderdag 25 november 2021) worden verstuurd. Daarin zal ook duidelijk worden dat er het nodige in de samenstelling van het bestuur aan het veranderen is. Wij willen dat geleidelijk doen opdat er niet te snel een groot deel van het ‘collectieve geheugen’ verdwijnt en zeker in deze wat rommelige periode met alle steeds wisselende coronamaatregelen is het zeker van belang om een stabiel bestuur te hebben. Anderzijds is het ook goed om in bestuurlijke zin nieuwe impulsen en ideeën het bestuur binnen te brengen. 

Tijdens de algemene ledenvergadering zal er ook een voorstel worden besproken om het vrijwilligersbeleid in de vereniging te wijzigen. Tot nu toe kunnen leden hun vrijwilligersbijdrage ‘afkopen’, het bestuur stelt voor om die mogelijkheid niet meer te bieden. Ieder lid levert een bijdrage als vrijwilliger. Gegeven de taken die er in de vereniging moeten worden uitgevoerd zullen alle leden een bijdrage moeten leveren. Vereniging zijn we immers met elkaar en die vereniging zullen we ook met elkaar in stand moeten houden. 

Inmiddels is een groepje vrijwilligers gestart met een project om de sfeer in het clubhuis aan te passen aan de wensen van nu. De wijzigingen die daaruit voortvloeien zullen geleidelijk worden doorgevoerd en we proberen het clubhuis zo in te richten dat het voor ieder van ons wat te bieden heeft. Daarbij blijft het dat we een vereniging zijn waar de leden variëren in de leeftijd van 4 tot 90 jaar en we het dus voor iedereen een plek moeten willen maken waar het gezellig vertoeven is. 

Op het terrein van het verder verduurzamen van de accommodatie wordt op dit moment onderzocht op welke terreinen we het clubhuis nog verder kunnen isoleren en hoe we in staat zijn om het gebruik van energie nog wat terug te dringen. De grote slagen zijn gemaakt met het aanbrengen van LED verlichting en het plaatsen van zonnepanelen, maar ook de kleine aanpassingen moeten we niet over het hoofd zien. 

Ieder van ons ziet ook de activiteiten die er in Oud Ade en Rijpwetering plaats vinden met vlaggetjes van Glasdraad. ROAC speelt daarin een actieve rol. Immers ook wij willen op de accommodatie kunnen beschikken over snel internet. De aansluiting door middel van glasvezel leek enkele jaren geleden financieel onhaalbaar. Maar door de ondersteunende activiteiten die wij nu verrichten ten behoeve van de aanleg van glasvezel in onze gemeenschap willen wij bereiken dat glasvezel ook voor ROAC mogelijk wordt. Een deelname van 40% van de woningen en bedrijfspanden in onze gemeenschap maakt dat de aanleg van glasvezel doorgang gaat vinden. 

Ook op allerlei andere terreinen zijn we weer actief. De Grote Club Actie ligt achter ons, datzelfde geldt voor Rabo Club Support en de sponsorpuntenactie van Plus/Van Dijk. De opbrengsten kennen we nog niet. Inmiddels is de verkoop van Dikke Brokken gestart en mocht je de verkopers aan de deur gemist hebben of vergeten zijn online te bestellen, achter de bar is nog een voorraadje. Dus zolang die voorraad strekt kun je nog een zak kopen. Ondertussen lopen de voorbereidingen voor het Sinterklaas feest. Zowel de echte intocht in Oud Ade en Rijpwetering, maar ook een spetterende show in de sporthal staan op het programma en op 19 november vindt het Kroonjuwelenspel plaats. Genoeg dus om naast het sporten naar uit te kijken. 

Over sporten en onderling samenzijn, daar gaat het bij ROAC om. Laten we ons daar steeds door laten leiden, met respect voor elkaar, de tegenstander en elkaars bezittingen en laten we ver wegblijven van de ongeregeldheden in professionele sportomgevingen, want boos zijn om een verliespartij kan, mag en moet soms, maar verliezen moet je in eerste instantie vooral bij jezelf zoeken en niet bij een ander. Afreageren door middel van vandalisme hoort daar zeker niet bij. Laten we vooral lekker sporten en het met elkaar gezellig hebben zonder andere overlast te bezorgen. 

Met de aanstaande december maand in het vooruitzicht wensen wij iedereen een sfeervolle en gezellige periode toe. 

Namens het bestuur, 

Rob van der Hoorn. 

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Blijf op de hoogte en ontvang de weekbrief digitaal

Schrijf u hiernaast in voor de digitale weekbrief van sv ROAC!