Uit de bestuurskamer

De vorige bijdrage van ´uit de bestuurskamer´ ligt een paar maanden achter ons. Dat is behalve in de zomer niet gebruikelijk, maar door de afgelopen lockdown periode kwamen een flink aantal verenigingsactiviteiten weer een periode stil te liggen. Niet in de laatste plaats geldt dat voor alle sportactiviteiten. Gelukkig heeft dat niet zolang geduurd als in de eerste helft van 2021 en was een gedeelte van de lockdown gekoppeld aan de winterstop die al in de diverse sport competities was in gepland. Maar toch heeft zoiets opnieuw gevolgen voor de ontwikkelingen binnen de vereniging. Zoals gezegd enige tijd géén trainingen, géén competitie wedstrijden, een gesloten clubhuis, het zijn zaken die niet we kunnen missen als we ROAC echt willen laten functioneren. Maar vanaf 25 februari is alles weer vrijwel als van ouds. Het Corona virus is niet verdwenen, maar ieder van ons is verantwoordelijk gemaakt voor zijn/haar eigen veiligheid. Respecteer elkaar dus als iemand nog afstand wil houden, een mondkapje wil dragen of géén hand maar een boks wil geven.

Inmiddels worden alle sportcompetities weer hervat, de sportbonden proberen met het langer laten doorlopen van de wedstrijdschema´s om alle competities dit seizoen ook af te maken. Dat kan betekenen dat er nu en dan wedstrijden zullen worden gepland op tijdstippen en dagen die wij eigenlijk niet gewend zijn. Of dat competities niet in april of mei eindigen, maar iets langer door lopen. Dat kan gevolgen hebben voor alle activiteiten die wij na de competities vaak organiseren. Bovendien zijn er activiteiten die wij wilden organiseren, maar door de lockdown of nog geldende corona maatregelen niet door konden laten gaan (zoals het vrijwilligersfeest). We gaan als bestuur in samenwerking met de betrokken commissies proberen een programma te maken zodanig dat alle activiteiten in het voorjaar en begin van de zomer alsnog (of toch) plaats kunnen vinden.

Een aantal activiteiten hebben we online plaats laten vinden omdat ze niet langer konden worden uitgesteld, zoals de Algemene Leden Vergadering (ALV). Op 24 januari 2022 heeft die ALV plaats gevonden. Daarbij waren ruim 30 leden aangesloten die met elkaar de jaarrekening 2020-2021, de begroting 2021-2022, het beleidsplan, het vernieuwde vrijwilligersbeleid, de corona contributie compensatie en de bestuurssamenstelling hebben goedgekeurd. De ALV was al gepland eind november, maar door de Corona maatregelen kon die géén doorgang vinden. Met name de vaststelling van de begroting en de jaarrekening konden niet langer worden uitgesteld en daarom is besloten om de jaarvergadering online te houden. Het is niet de manier die wij als bestuur het meest wenselijk vinden, maar het kon helaas niet anders.

Wat betreft de samenstelling van het bestuur gaan er in een korte periode nog al wat veranderingen plaatsvinden. Joop Straathof en Ronald de Jong zijn per 1 juli 2021 afgetreden en per 1 juli 2022 zullen Wim van den Berg, Bob Schakenbos en Rob van der Hoorn terugtreden. Met Dick Heemskerk is de vertegenwoordiging van voetbalzaken in het bestuur inmiddels geregeld. Voor de andere vacatures wordt op dit moment geworven.
Wat het vrijwilligersbeleid betreft wordt de mogelijkheid om vrijwilligerstaken af te kopen met ingang van het nieuwe seizoen -dus per 1 juli 2022- afgeschaft. Daar komt de verplichting om als lid of ouders van een jeugdlid, vrijwilligerstaken te verrichten voor in de plaats. De vereniging is -het woord zegt het al- een verband van leden en dat moet het ook zijn. Zeker in een relatief kleine gemeenschap zoals wij die in Oud-Ade en Rijpwetering kennen hebben we iedereen nodig om de vereniging in stand te houden en samen ook een sociale gemeenschap te vormen.
Dat vormen van een sociale gemeenschap betekent niet alleen dat wij samen ROAC vorm geven, samen moeten we ook nadenken over de ontwikkeling in onze beide dorpen. Veranderingen die daar plaatsvinden zouden niet ´over´ ons maar vooral ´met´ ons genomen moeten worden. Binnenkort komt dat zeker aan de orde wanneer de Gemeente een besluit moet gaan nemen over de herbestemming van de vrijkomende hockeyvelden, als HCA richting Roelofarendsveen gaat verhuizen. Die vrijkomende velden moeten mede de financiële middelen gaan opleveren voor de Gemeente om de realisatie van ´het sportpad´ mogelijk te maken. Woningbouw is dan één van de weinige mogelijkheden om die middelen te verkrijgen. Iedereen wil dat er ook in onze dorpen wordt gebouwd, maar natuurlijk niet in ZIJN/HAAR achtertuin. Daar moeten we het dus tevoren goed met elkaar over hebben. Want noch ROAC, noch de basisschool, noch de middenstand zijn er bij gebaat als er géén woningen kunnen worden gebouwd en zeker onze eigen jongeren willen graag woonruimte kunnen betrekken in onze dorpen. De herinrichting van het Hertogspark gaat dus niet alleen ROAC aan, maar is van belang voor de hele gemeenschap en daar zullen we gezamenlijk een weg in moeten vinden.

Hoe ROAC en die gemeenschap samen gaan is ook steeds zichtbaar in de Presentatie Gids die de vereniging op onregelmatige momenten uitbrengt. Op zondag 13 maart 2022, na afloop van de sportactiviteiten die die dag plaatsvinden in de sporthal en op de voetbalvelden zal de nieuwe gids worden gepresenteerd in het clubhuis. Ook nu weer geeft deze gids een mooi inkijkje in wie wij met elkaar zijn.

Ondanks Corona en ondanks de lockdown kunnen we terugkijken op een aantal hele goede activiteiten om geld in te zamelen. De Grote Club Actie leverde opnieuw een record bedrag op (€ 6.750,-), vervolgens was er de bijdrage van de Fancy Fair die weliswaar niet doorging, maar die via een verloting ook een fraaie totaal score opleverde waar ook ROAC een bijdrage uit ontvangt (€ 4.500,-), de dikke brokken verkoop leverde een prachtig bedrag op (€ 1.250,-) en Rabo Club Support bracht ook een mooi bedrag in het laadje (€ 850,-). Daarnaast ontving de vereniging van de Gemeente een corona subsidie. Allemaal prachtige opbrengsten die we goed kunnen gebruiken, want Corona kost ons op zich géén extra geld, maar levert de vereniging in algemene zin wel flink minder inkomsten op terwijl veel kosten voor de instandhouding van de vereniging normaal doorlopen.

Ondertussen wordt er ook gewerkt aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Voetbal afdeling heeft een nieuwe hoofdtrainer voor de heren aangetrokken in de persoon van Bart Jansen en de huidige trainer van het tweede elftal, Yorick Boon, heeft zijn overeenkomst met een seizoen verlengd. Met de trainer van de dames handbalselectie, Stef Hogendijk, is ook overeen gekomen dat hij het nieuwe seizoen weer als trainer-coach van de dames actief zal zijn.
Met de kennis dat deze posities voor het komend seizoen weer zijn ingevuld kan door de diverse teams gewerkt worden aan het op een goede manier afronden van dit seizoen. De standaardteams staan er heel divers voor, daar waar de damesvoetbalsters voortvarend toe werken naar promotie, daar nestelen de dameshandbalsters zich aan de bovenkant van de middenmoot en moeten de herenvoetballers hun beste beentje voor zetten om er voor te zorgen dat zij zich kunnen handhaven. Er is dus werk aan de winkel en dat geldt ook voor de badminton en biljart teams, maar wij hopen dat dat werk vooral bij ieder het nodige sportieve plezier oplevert. Want daar doen we het met elkaar toch uiteindelijk voor!

Namens het bestuur, Rob van der Hoorn.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Blijf op de hoogte en ontvang de weekbrief digitaal

Schrijf u hiernaast in voor de digitale weekbrief van sv ROAC!