Uit de bestuurskamer

We staan voor een mooie periode in het jaar. Het is lente, het weer wordt beter en het is inmiddels aangenaam om buiten te kunnen zijn. Dat geldt zowel voor sporters als voor de toeschouwers en met name dat laatste is ook te zien. Want vandaag bij de jeugdwedstrijden waren er op het Hertogspark veel ouders en andere belangstellenden aanwezig langs de velden en in de sporthal.

Volgende week vindt na twee jaar weer een Vrijwilligersfeest plaats en als de weersvooruitzichten niet bedriegen wordt ook dat weer een zonnig weekend waardoor het feest voor een groot gedeelte op het terras kan plaatsvinden. Als bestuur gaan we er vanuit dat dit feest weer door de grote aanwezigheid van bij de vereniging betrokkenen en de gezelligheid wordt gekenmerkt die wij de afgelopen jaren gewend waren.

Vervolgens staan het Open biljart kampioenschap en de Jeugd Olympiade de komende periode op het programma. Dit laatste evenement is door de overvolle competitie programma’s iets verschoven in de tijd, maar dat zal zeker niet ten koste gaan van het plezier wat onze jeugdige leden er aan gaan beleven. Als dan ook de weergoden nog meewerken komt het helemaal goed.

Zoals in de vorige bijdrage van het clubblad als werd vermeld lopen de sportcompetities in een aantal gevallen, door de afgelopen lockdown periode, langer door dan gebruikelijk is. Daarom zullen er tot medio juni mogelijk competitie wedstrijden worden afgewerkt. Vervolgens komt er een periode van ‘zomerstop’. Voor degenen die ook in de zomerperiode actief willen blijven sporten binnen het verband van de vereniging, zal er evenals vorig seizoen een ‘overzomeringsprogramma’ worden voorbereid. Een klein groepje vrijwilligers is inmiddels begonnen om de voorbereidingen voor een gevarieerd aanbod te treffen.

Het bestuur heeft inmiddels een eerste informatief gesprek met de Gemeente gevoerd over de toekomstige herinrichting van het Hertogspark, na het vertrek van Hockeyclub Alkemade. In dat gesprek is ook gesproken over een mogelijke totale herinrichting van het Hertogspark en dus niet alleen over het op een alternatieve manier aanwenden van de twee vrijkomende hockeyvelden. Die veel verder strekkende herinrichting zou er vooral op gericht moeten zijn om na te denken over de toekomstige ontwikkeling van Alkemade-West. Wat is er nodig voor toekomstige woningbouwlocaties, hoe zal de basisschool zich verder ontwikkelen, hoe wordt de sociale gemeenschap verder versterkt, welke mogelijkheden zijn er en wat betekent dat dan voor de huidige ‘gebruikers’ van de accommodaties op het Hertogspark? Het zijn nog maar eerste informatieve gesprekken, maar verder kijken dan ‘de waan van de dag’ hoort bij toekomstgericht bestuur.

In een toekomstige grootschalige herontwikkeling van het Hertogspark ziet het bestuur ook een rol weggelegd voor de Raad van Advies van ROAC. Door de wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR), die recent is ingegaan, denkt het bestuur al wat langer na over het toezicht op zijn functioneren. Formeel voldoet ROAC aan de eisen die in de wet worden gesteld, maar toch overweegt het bestuur om dat toezicht te verzwaren. In dat verzwaarde toezicht zou de Raad van Advies een rol kunnen gaan spelen. Naast de taak om het bestuur te ondersteunen bij grote vraagstukken over de ontwikkeling van de vereniging, zou de Raad van Advies ook jaarlijks een rol moeten gaan spelen bij de vaststelling van de jaarrekening en de begroting.

De projectgroep Vrijwilligersbeleid is inmiddels gestart om alle taken die er binnen de vereniging bestaan in beeld te brengen. Daarvoor is aan elke commissie verzocht aan te geven welke taken zij uitvoeren. Met dat toekomstige totaal overzicht aan taken wordt het voor ieder verenigingslid mogelijk om aan te geven welke vrijwilligers taak hij of zij wil vervullen. Bekeken wordt nog of er mogelijkheden zijn om die voorkeuren op digitale wijze in te vullen, bijvoorbeeld via de website.

Voor wat betreft de verduurzaming van de accommodatie zijn er offertes opgevraagd voor het plaatsen van dubbelglas in de entree en voor het isoleren van de vloer van het clubhuis. De gasprijzen zijn op dit moment hoog, maar ondanks dat is het de grote vraag of de kosten van met name vloerisolatie opwegen tegen de eventuele mindere stookkosten. Voor de herinrichting van het clubhuis worden op dit moment afspraken gepland met leveranciers van horeca meubilair.

Aan alle activiteiten die op dit moment worden voorbereid en worden uitgevoerd kunnen we zien dat de vereniging weer volop in beweging is en we met elkaar proberen om werkzaamheden die door de coronamaatregelen stil zijn komen te liggen weer – en soms in versneld tempo- op te pakken en zelfs in te lopen.

We wensen iedereen veel plezier de komende periode met alle sport- en ondersteunende activiteiten.

Namens het bestuur, Rob van der Hoorn.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Blijf op de hoogte en ontvang de weekbrief digitaal

Schrijf u hiernaast in voor de digitale weekbrief van sv ROAC!