Uit de bestuurskamer

De competities van het seizoen 2021 –2022 zijn ondanks een ‘corona onderbreking’ toch afgerond. Dat had tot gevolg dat er bij de meeste bonden voor werd gekozen om het seizoen wat te verlengen.

Inmiddels zijn de sportactiviteiten voor enkele weken op een laag pitje komen te staan en kunnen we terugkijken op een seizoen met wisselende resultaten. Er waren kampioenschappen te vieren maar er werd ook gedegradeerd. Beide gebeurtenissen, kampioen worden en degraderen, horen bij het deelnemen aan een competitie en beide betekenen dat een speler of een team niet thuis hoort in een klasse waarin wordt deelgenomen. Het is dus ook absoluut geen ramp om te degraderen. In een nieuw seizoen, in een iets lagere klasse, wordt de draad weer opgepakt en kan weer worden gespeeld voor overwinningen. Voor kampioenen geldt dat het spelen in een hogere klasse een nieuwe ervaring betekent met zwaardere tegenstand; een echte uitdaging dus. Voor het nieuwe seizoen geldt dat wij iedereen vooral véél plezier wensen in de competities waarin wordt deelgenomen.

Na het seizoen hebben we als bestuur het besluit moeten nemen om te stoppen met de ‘judo tak’ in de vereniging. Jammer, want het verschraalt ons sportaanbod, maar het was onontkoombaar door het vertrek van de trainer (en het gebrek aan een goede opvolger) en door het teruglopend aantal deelnemers.

We moeten als vereniging de flexibiliteit hebben om in te spelen op de sportbehoeften die er in onze gemeenschap leven, dus wellicht dient zich binnen afzienbare tijd een kans aan om het sportaanbod met een andere sport uit te breiden.

In tegenstelling tot de voorafgaande twee seizoenen was het dit seizoen wel mogelijk om een aantal activiteiten te organiseren die gebruikelijk onderdeel uitmaken van het sportseizoen. Zo konden het open biljart kampioenschap en de Jeugd Olympiade gelukkig doorgang vinden. En mogelijk vindt bij de start van het nieuwe seizoen het toernooi om ‘het slechtste voetbalteam van ROAC’ weer plaats.

Als samenleving hebben we door middel van ons gedrag voor een deel zelf in de hand of we ernstige hinder gaan ondervinden van het regelmatig oplaaiende corona virus of dat we er goed mee kunnen dealen. Als bestuur gaan we er vanuit dat we er als samenleving verstandig mee omgaan en dat het seizoen 2022 –2023 een ‘normaal’ sportseizoen wordt, zonder lockdown en met volledige competities en evenementen.

Voor het nieuwe seizoen van start gaat bieden wij onze leden door middel van een ‘Overzomeringsprogramma’ de mogelijkheid om ook tijdens de zomer actief te blijven. Er is op dinsdagavonden de mogelijkheid om op het Hertogspark of eventueel elders (afhankelijk van de te beoefenen sport) deel te nemen aan sporten die voor velen van ons niet ‘alledaags’ zijn. Via de social media en de Nieuwsbrief zal het programma worden gecommuniceerd.

In de laatste bestuursvergadering van dit seizoen heeft het bestuur een eerste voortgangsrapportage gehad van de projectgroep die zich bezig houdt met het vernieuwen van het vrijwilligersbeleid. Er worden grote stappen gezet en binnenkort wordt er gestart met een eerste proef met het gekozen digitale systeem. Dat systeem moet uiteindelijk ieder lid van ROAC de gelegenheid bieden om zelf in te tekenen voor vrijwilligerstaken. De proef zal worden gehouden met een beperkt groepje leden en met een afgebakende taak. De proef is niet zichtbaar voor andere leden en is een test of het systeem daadwerkelijk werkt. Als de proef succesvol is, kan er begin van het nieuwe seizoen wellicht al gestart worden met het open zetten van het systeem voor één of enkele taken. Vervolgens zullen langzaam gedurende de komende maanden/het komende seizoen, alle vrijwilligerstaken op deze wijze worden aangeboden. Een forse klus voor de projectgroep, maar een absoluut noodzakelijke verandering in het vrijwilligersbeleid om er voor te zorgen dat de vereniging ook in de toekomst duurzaam kan functioneren met medewerking van alle leden.

Tijdens de laatste bestuursvergadering is ook besloten om te starten met de voorbereidingen voor het vervangen van het kunstgrasveld. Na afloop van het komende seizoen zou dat dan moeten kunnen plaatsvinden.

Ook werd het overzicht besproken van de kostenbesparing van een eerste seizoen met zonnepanelen en LED verlichting. De Hertogshal en ROAC bespaarden samen ruim € 9.000,-aan elektra kosten. Helaas staat tegenover die besparing een aanzienlijke kosten verhoging door de stijging van de gasprijzen, maar dat laatste geldt voor ieder bedrijf, organisatie en gezin, tenzij men volledig van het gas af is. Zover zijn wij nog lang niet op onze accommodatie en willen wij zover komen dan zijn er echt rigoureuze maatregelen en investeringen nodig.

Tenslotte kwam ook de bestuurlijke vernieuwing aan de orde. In de komende algemene leden vergadering zullen de secretaris, het bestuurslid verantwoordelijk voor de accommodatie en de voorzitter aftreden. De werving voor hun opvolging is gaande en het is de verwachting dat het bestuur tijdens die algemene leden vergadering geschikte kandidaten kan voordragen als opvolgers.

Zo werken we toe naar de start van een nieuw seizoen waarvoor voor de eerste sporten de voorbereidingen al begin augustus starten. En waarvoor op het sportcomplex al de nodige onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden zodat alles er bij het begin van het seizoen weer keurig uitziet.

Maar voor dat seizoen van start gaat wensen wij iedereen een mooie zomer toe en voor zover mensen met vakantie gaan: “Geniet ervan en kom gezond weer terug”.

Namens het bestuur,
Rob van der Hoorn, voorzitter.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Blijf op de hoogte en ontvang de weekbrief digitaal

Schrijf u hiernaast in voor de digitale weekbrief van sv ROAC!