Uit de bestuurskamer.

Na een mooie en droe zomer zitten we inmiddels al weer in de herfst en zijn alle sportactiviteiten (ruim) van start gegaan. Ook op het bestuurlijke vlak is er voldoende gaande.

Zo worden er voorbereidingen getroffen om in de zomer van 2023 het kunstgrasveld te vervangen. Op dit moment vindt er een oriëntatie plaats naar de meest geschikte infill en de soort vezel die de voorkeur zou moeten krijgen. Vervolgens zullen offertes worden aangevraagd bij enkele mogelijke leveranciers. De enorme prijsstijgingen van olie gerelateerde producten (en kunstgras is zo’n product) doen bij het bestuur de vraag rijzen of we wel binnen het gestelde budget kunnen blijven of dat er meer geld gemoeid zal gaan dan we tevoren hebben bedacht. Het antwoord op die vraag komt hopelijk rond de jaarwisseling op tafel als offertes zijn ontvangen.

Deze aanstaande grote uitgave valt samen met de uitgaven voor de gewenste aangepaste inrichting van het clubhuis en de mogelijk noodzakelijke vervanging van de boiler en verwarmingsketel aan de oostzijde van de accommodatie. Daar komt de ongewisse stijging van de energiekosten ook nog bij als een factor die wij in de gaten moeten houden. Weliswaar wekken we met onze zonnepanelen veel energie op, maar die energie vervangt op dit moment nog niet ons gasverbruik. Over de mogelijke omschakeling van gas naar elektra waar datmogelijk is of wordt, wordt wel nagedacht en wordt onderzoek gedaan, maar onze accommodatie is inmiddels zo oud (bijna 50 jaar) dat sommige energie besparende maatregelen eenvoudig weg niet kunnen of niet lonend zijn. Eind september heeft het bestuur een scan laten uitvoeren door een energie coach met als bedoeling aanvullend inzicht te krijgen in maatregelen die door ons nog genomen zouden kunnen worden om verdere besparingen te realiseren. Het rapport met de bevindingen van deze scan is op dit moment nog niet ontvangen.

Ondertussen is in de afgelopen maanden ook gesproken met alle huidige gebruikers van het Hertogspark over een mogelijke herinrichting van het park na het aanstaande vertrek van Hockey Club Alkemade. Alle betrokkenen, inclusief de Gemeente, zijn van mening dat een herinrichting mogelijkheden kan/moet bieden voor de versterking van het voorzieningen niveau in Alkemade West.De komende tijd zullen de gesprekken hierover worden voortgezet.

Betalen met pin of met je smartphone gebeurt steeds meer en ook in ons clubhuis is die mogelijkheid aanwezig. Evenals veel andere clubs in de regio beschikt ook ROAC over een eigen clubcard waarmee je in het clubhuis kunt betalen. Gezien de ontwikkelingen van betalen met pin of mobiel hebben wij de mogelijkheden van de clubcard nog niet breed uitgemeten. Maar als er ouders zijn die voor hun kind zo’n clubcard willen aanschaffen, dan kan dat. Ook voor teams kan heteen vervanging zijn van de bekende teampot. Uiteraard kunnen individuele leden die dat zouden willen ook een clubcard aanschaffen. Achter de bar kunnen de medewerkers je er over informeren.

In samenwerking met Levensreddend zal ROAC ook dit seizoen weer een AED cursus aanbieden. Datum en aanmeldmogelijkheden zullen te zijner tijd via de nieuwsbrief bekend worden gemaakt.

Op donderdag 1 december 2022 zal de jaarlijkse algemene leden vergadering worden gehouden. Naast de vaststelling van jaarrekening en begroting zal dit het moment zijn waarop de huidige secretaris, het bestuurslid verantwoordelijk voor onderhoud en accommodatie en de voorzitter zullen aftreden.

Inmiddels is ook de Grote Clubactie van start gegaan en wordt voorbereiding getroffen om ook weerDikke Brokken te kunnen verkopen in het begin van november en uiteraard vindt in het eerste weekend van november in het Dorpshuis van Oud Ade de Fancy Fair plaats.Vrijdag 14 oktober 2022 vindt het Kroonjuwelen spel plaats.

Deze activiteit stond al veel langer op de agenda maar moest enkele malen, door de maatregelen rondom de pandemie, worden uitgesteld. Wij wensen iedereen een mooie herfst toe, geniet van wat wordt aangeboden en vergeet vooral niet te bewegen en lekker te sporten.

Namens het bestuur, Rob van der Hoorn.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Blijf op de hoogte en ontvang de weekbrief digitaal

Schrijf u hiernaast in voor de digitale weekbrief van sv ROAC!