Uit de bestuurskamer

Als we deze bijdrage voor het clubblad schrijven is het echt winter. Gladde wegen, afgekeurde sportvelden en ook de binnensporten gaan een (veelal korte) rustperiode tegemoet.
Dit betekent dat het seizoen inmiddels flink vordert. Sommige competities zijn halverwege en allerlei verenigingsactiviteiten zijn al geschiedenis.

Oktober en november zijn traditioneel maanden waarin veel acties plaatsvinden. Zo zijn de Grote Club Actie, de Fancy Fair, de verkoop van Dikke Brokken en de intocht van Sinterklaas inmiddels ruimschoots achter de rug. De acties leverden mooie opbrengsten op. En dat niet in de laatste plaats door de inzet van vele (ook jeugdige) leden. Het Sinterklaas Evenement was een groot succes en dat geldt ook voor de intocht van de Goed Heiligman. Het was dan misschien wat slecht weer tijdens die intocht maar het samenzijn in het dorpshuis heeft er zeker niet onder geleden. Een hele feestelijke bijeenkomst met vooral vrolijke kinderen.

Die gezelligheid was ook zeker aanwezig tijdens de Fancy Fair. We kunnen weer samenzijn na twee jaar van onderbreking en je ziet dat we dat erg hebben gemist. Nu maar vertrouwen hebben dat we deze pandemie onder de duim hebben met elkaar en zonder beperkende maatregelen van 2023 kunnen gaan genieten.

Op 1 december 2022 heeft de algemene ledenvergadering plaats gevonden. De jaarrekening over het vorige seizoen en de begroting voor het lopende seizoen zijn goedgekeurd. Opmerkelijk is het positieve resultaat over het achterliggende seizoen. De verklaring daarvoor zijn enerzijds de afgenomen kosten doordat er een periode is geweest waarin sporten niet mogelijk was en daardoor er ook minder kosten werden gemaakt en anderzijds de ontvangen subsidies als compensatie van de overheid voor gemiste inkomsten. De begroting voor het lopende seizoen ziet er minder rooskleurig uit, dat komt onder andere door de volstrekt onzekere energiekosten. Het bestuur heeft aan de ene kant de inkomsten héél voorzichtig ingeschat en aan de andere kant de kosten ruim geraamd. Nu is het zaak om kosten en opbrengsten goed in de gaten te houden en met elkaar proberen de verwarmingskosten in de hand te houden. Douches en kleedkamers blijven open, het clubhuis blijven we verwarmen, maar iedereen kan zijn/haar bijdrage leveren aan het beperken van de kosten door niet onnodig lang de kraan van het warmwater of van de verwarmingsketel open te laten staan.

Tijdens de algemene leden vergadering is ook de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Wim van den Berg en Bob Schakenbos zijn afgetreden, zij hebben hun vrijwilligerswerk de achterliggende jaren met verve vervuld, waarvoor dank. Rob van der Hoorn is teruggetreden als voorzitter en zal de functie van secretaris vervullen. Brigit Koek en Joost van der Geest C.zn zijn benoemd als bestuurslid. Brigit gaat zich vanuit het bestuur bezig houden met communicatie en het vrijwilligersbeleid. Joost gaat het onderhoud van de accommodatie tot zijn takenpakket rekenen. De voorzittersfunctie zal door de diverse voorzitters van de commissies worden vervuld als het nodig is dat er sprake moet zijn van externe vertegenwoordiging van de vereniging. Binnen het bestuur zijn afspraken gemaakt over het voorzitterschap in de bestuursvergaderingen. Die rol zal Wout van Zeil voor zijn rekening nemen.

In de algemene leden vergadering is aan de aanwezige leden ook mededeling gedaan over de voortgang van het vrijwilligersbeleid, de herinrichting van het Hertogspark, het vernieuwen van de inrichting van het clubhuis en de verwachte wijzigingen in het rookbeleid op en rond sportaccommodaties.

Voor wat betreft het vrijwilligersbeleid wordt er naar gestreefd dat ieder lid zijn/haar bijdrage levert aan het functioneren van de vereniging. Enerzijds wordt gewerkt om te komen tot een geautomatiseerd systeem waarin leden kunnen inschrijven voor te verrichten taken en anderzijds worden nu al afspraken met groepen (teams) leden gemaakt om de komende tijd taken op te pakken. Soms zit het tegen; dat geautomatiseerde systeem is voor een omni-vereniging zoals wij zijn niet eenvoudig beschikbaar te maken. Maar soms zit het ook mee want de gesprekken met de groepen leden lopen voorspoedig en leveren af en toe ook spontane toezeggingen op om klussen op te pakken. En zo zou het ook moeten want ‘vereniging ben je met elkaar’.

Maandag 12 december heeft er een AED cursus plaatsgevonden in het clubhuis. Op deze avond zijn 12 vrijwilligers door Levensreddend geschoold in het gebruik van de AED’s die er op ons park aanwezig zijn. Kennis die héél gewenst is om in noodgevallen handelend te kunnen optreden, maar die je nooit hoopt te hoeven gebruiken.

In de eerste week na de jaarwisseling, op vrijdag 6 januari 2023 organiseren we weer het open badmintontoernooi. Open voor alle leden en buitenstaanders die het leuk vinden om een partijtje badminton te spelen. Wil iemand nog even oefenen voor dat hij/zij deel neemt aan het toernooi; dat kan op woensdagavond 4 januari 2023 wanneer er een open badmintontraining op het programma staat.
Zo nadert het eind van 2022 en bereiden we ons voor op 2023.
Namens het bestuur willen wij iedereen danken voor de inzet in het afgelopen jaar en wensen we ieder mooie feestdagen, een gezellige jaarwisseling en alle goeds voor 2023.

Het bestuur

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Blijf op de hoogte en ontvang de weekbrief digitaal

Schrijf u hiernaast in voor de digitale weekbrief van sv ROAC!