Uit de bestuurskamer

Er is de achterliggende periode veel gebeurd bij de vereniging. Het clubhuis is aangepakt en van nieuw meubilair voorzien, het kunstgrasveld is vervangen en de nieuwe website staat in de steigers. Op het lijstje van uit te voeren klussen staat nog het opnieuw straten van het tegelwerk rond de handbalvelden en dan is de accommodatie voorlopig weer op orde.

Al dit werk is in belangrijke mate verricht door eigen vrijwilligers en daar zijn we als vereniging uiteraard heel dankbaar voor. Vele handen maken het werk lichter en uiteindelijk vormen we als leden samen de vereniging.

Er zijn op het vlak van de accommodatie verbetering uiteraard ook nog wel wensen. Het gebouw is inmiddels bijna 50 jaar oud en voor wat betreft het verduurzamen van onze huisvesting valt er in het huidige gebouw niet zo veel meer ‘te halen’ en dat geeft te denken. Ook wij zullen op enig moment ‘van het gas af moeten’ en ook onze energiekosten moeten we zoveel mogelijk willen beperken door verduurzaming van het gebouw toe te passen of door ……….uiteindelijk te herbouwen. Daar zullen we over moeten nadenken en ons op moeten gaan voorbereiden.

Dat daar al over wordt nagedacht binnen het bestuur komt ook tot uitdrukking in de jaarrekening over het achterliggende seizoen en in de begroting voor het nieuwe seizoen. We zien ook in beide gevallen een gerealiseerd en een verondersteld negatief resultaat onder de streep en dat mag eens een keer voorkomen maar dat kun je niet seizoenen lang volhouden. Zeker niet als je je voorbereidt op forse ingrepen in de accommodatie zoals boven geschetst en in de wetenschap dat er over vijftien jaar ook weer een nieuwe kunstgrasmat moet worden aangebracht. Daarom zullen we ons moeten beraden over de manier om de inkomsten van de vereniging structureel te verhogen en wellicht ook de kosten terug te dringen. In de algemene leden vergadering van 16 november j.l. is over die situatie gesproken. Het bestuur beraadt zich over de hoogte van de contributies voor het seizoen 2024 – 2025 en zal daarvoor met voorstellen komen en per 1 januari 2024 zullen de prijzen in het clubhuis worden verhoogd. Dat laatste is ook al een noodzaak door de vele verhogingen van de kosten van de inkoop van alle producten waar we mee worden geconfronteerd en die we tot dusverre in veel gevallen niet in de verkoopprijzen hebben doorberekend.

Door middel van acties en activiteiten halen we veel geld binnen, maar die inkomsten zijn incidenteel en kunnen in sommige jaren ook tegenvallen. (gelukkig zien we dat nog niet gebeuren op dit moment, maar toch…) De opbrengst van Rabo Club Support, de Fancy Fair en de Grote Club actie zijn dit jaar weer veel belovend, de verkoop van de Dikke Brokken is nog maar net gestart en we hebben in maart nog een veiling en een grote loterij in het vooruitzicht. Dat zijn inkomsten bronnen waardoor de vereniging wat geld kan ‘sparen’ voor in de toekomst noodzakelijke investeringen.

Voor een sportvereniging is geld een noodzaak anders kunnen je niet blijven voortbestaan, maar gelukkig is niet geld maar de SPORT de basis van alle activiteiten. Sinds 2 maanden draaien de sportactiviteiten weer volop en uiteraard met wisselende resultaten, maar zo hoort dat ook. Het zou vreemd zijn als bij ons op alle vlakken alleen maar wordt gewonnen. Wat bij alle sportactiviteiten zou moeten gebeuren is dat er veel plezier aan wordt beleefd en naar onze waarneming gebeurt dat, ondanks wisselende resultaten, zeker. En daar draait het om: ‘sporten met plezier’. Samen sporten leidt ook tot onderlinge saamhorigheid en tot een met elkaar verbonden gemeenschap die op eigen kracht veel kan realiseren en daar draagt iedereen graag zijn/haar deel graag aan bij, dat geldt ook voor ons.

Het bestuur.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Blijf op de hoogte en ontvang de weekbrief digitaal

Schrijf u hiernaast in voor de digitale weekbrief van sv ROAC!