Uit de bestuurskamer

Het is midden juni en we naderen het einde van een seizoen dat drie maanden geleden op abrupte wijze is afgelopen. Als bestuur hebben we besloten om er in organisatorische zin van uit te gaan dat de voorbereidingen op het seizoen 2020 – 2021 in de loop van augustus kunnen gaan starten.

Hoewel we sinds 11 mei voorzichtig begonnen zijn met trainingen voor de jeugd, lopen inmiddels ook alle senioren weer op het kunstgrasveld of het buitenhandbal veld (blij dat we die asfalt handbal velden toch nog hebben) te trainen. Senioren en binnen-sporters op aangepaste wijze omdat zij of op anderhalve meter afstand moeten trainen en/of omdat zij hun zaalsport in de buitenlucht moeten beoefenen, zoals onze handbal-, gymnastiek- en badmintonleden. Ook jeugdige judoka’s trainen op zaterdagmorgen mee met de jeugdige gymnastiek- en badmintonleden. Dat is het voordeel van het feit dat wij een omni-sportvereniging zijn met een binnen- en buitenaccommodatie.

Eind juni lopen de sportactiviteiten ten einde, stoppen de trainingen, om die dus in de loop van augustus weer op te pakken ter voorbereiding op een nieuw sportseizoen, waarvan wij nu nog niet weten hoe dat er uit zal gaan zien. Mogen we in de loop van september buiten starten met competitiewedstrijden? Hoe zal het gaan met de start van de competities voor de binnensporters?

Mag het clubhuis open? Hoe richten wij ons clubhuis in met in achtneming van de anderhalve meter afstand ten opzichte van elkaar?

Het zijn allemaal vragen waar nu nog géén antwoord op te geven valt. Toch moeten we ergens van uitgaan en als bestuur hebben we er voor gekozen om er van uit te gaan dat in augustus alle activiteiten weer kunnen starten, dat het clubhuis dan open mag, dat kleedkamers gebruikt mogen worden.

In het kader van investeren in duurzaamheid zijn er LED lampen in de verlichting van de sportvelden geplaatst en wordt het dak van de kantine voorzien van zonnepanelen.

Om voorbereid te zijn op de start van het nieuwe seizoen is het onderhoudswerk in en om het clubhuis inmiddels verricht. In de komende weken zullen ook zonnepanelen op het dak van het clubhuis worden geplaatst waardoor de vereniging duurzamer is ingericht. De investering in het aanbrengen van deze zonnepanelen en in het aanbrengen van LED verlichting op de buitenvelden maakt dat de exploitatiekosten lager zullen worden doordat we minder energie gaan verbruiken.

Rondom de velden zullen de komende periode onderhoudswerkzaamheden worden verricht zoals wij die met de Gemeente zijn overeengekomen toen de velden aan de vereniging in beheer zijn gegeven. De investeringen die we nu in het sportpark doen, doen we in ons eigen belang omdat daarmee het park duurzamer kan worden gemaakt en gebruikt.

Wij willen een sportpark en sportvereniging in stand houden die een functie vervullen voor de gemeenschap van Alkemade West. Wat dat betekent zien we aan ogenschijnlijk kleine dingen. De kinderen van de basisschool en de Kinderopvang gymen op dit moment niet in de sporthal. De maatschappelijke situatie is daarvan de belangrijke oorzaak. Toch kon en kan er gegymd worden en dat gebeurt dan op de velden van de sportvereniging die wij toegankelijk hebben gemaakt voor de school en de opvang.

Ook onze fysio-ruimte is aangepast opdat het binnenkort mogelijk wordt om in samenwerking met Fysiotherapie praktijk Alkemade sporters en inwoners van onze gemeenschap voor wie vervoer naar elders lastig is, in de eigen woonomgeving te kunnen behandelen en ondersteunen.

We zien dat in ‘het buitengebied’ snel internet wordt aangelegd door middel van glasvezelkabels. Ook de vereniging heeft bij de firma Glasdraad geïnformeerd naar de mogelijkheid om aangesloten te worden. De offerte die daarvoor is uitgebracht is onvoorstelbaar hoog en dus is het bestuur een onderzoek gestart naar een alternatieve oplossing, dat doen we in samenwerking met Verdel ICT. We gaan er vanuit dat er mogelijkheden moeten zijn in het clubhuis goede IT voorzieningen te realiseren tegen een redelijk kostenplaatje.

Ondertussen kijken we samen met de organisatie van het zogenoemde ROA kamp naar de mogelijkheid een alternatief om rond het eind van de zomervakantie en ingekort programma aan te kunnen bieden aan de kinderen die zich dit jaar voor dat kamp hadden aangemeld en de kinderen die zich er nu alsnog voor aanmelden. Door de corona omstandigheden kan dat kamp dit jaar niet in een externe accommodatie plaatsvinden. Wellicht is het mogelijk om hen op het Hertogspark en omgeving wel een aantal leuke dagen aan te bieden.

Wij kijken met de activiteitencommissie ook naar de mogelijkheden om een seizoensopening te organiseren, in welke vorm zal pas later duidelijk worden, dat kan wellicht ook digitaal zijn in de lijn van het ‘festiviral’ waar ROAC ook haar medewerking aan heeft verleend.

Het nieuwe sportseizoen staat voor de deur en als bestuur bereiden we ons daar zo goed mogelijk op voor. We zien dat nieuwe seizoen ook gestalte krijgen door op sommige plaatsen al nieuwe trainers voor de groepen te zien staan. Dat terwijl van de oude trainers zelfs geen echt afscheid kon worden genomen. Dat is een vreemde en niet gewenste situatie, het nieuwe seizoen start terwijl het oude seizoen niet goed is afgesloten. We gaan er vanuit dat we zowel van Kees Toonen als van Hein Leliveld de komende maanden op een ‘normale manier’ afscheid kunnen nemen. Beiden hebben de afgelopen vier jaar met hart en ziel gewerkt aan het bieden van goede trainingen en mooie wedstrijden. Beiden verdienen een mooi afscheid.

Afscheid nemen van trainers van het voorbije seizoen betekent ook het verwelkomen van de trainers voor het nieuwe seizoen. Voor de handbaldames is Stef Hoogendijk als trainer van start gegaan en bij de voetbalselectie gaat Gidon Reijnders Folmer aan de training en coaching het nieuwe seizoen verzorgen. Beiden zijn al enkele weken actief op de velden van het Hertogspark.

Alle andere trainers bij gymnastiek, judo, badminton, damesvoetbal en het tweede voetbalelftal zijn gebleven en ook daar zijn wij blij mee.

Tenslotte zoeken we voor het nieuwe seizoen naarstig naar kader. Leiders en trainers voor teams bij het jeugdvoetbal en de handbal, bestuursleden om aanstaande vacatures in het bestuur op te gaan vullen, commissie leden en vrijwilligers voor bardiensten en veld/zaaldiensten. De vereniging zijn wij met elkaar, dus pak je aandeel op daar waar je dat kunt. We horen graag van kandidaten die zich via kunnen melden. Vervolgens zorgen wij voor het juiste contact.

Wij wensen iedereen een goede start van het nieuwe seizoen, een mooie zomer en vooral een goede gezondheid.

Namens het bestuur,

Rob van der Hoorn

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Blijf op de hoogte en ontvang de weekbrief digitaal

Schrijf u hiernaast in voor de digitale weekbrief van sv ROAC!