Uit de bestuurskamer

We zijn weer gestart met een nieuw sportseizoen! Dat was de afgelopen maanden lang onzeker, maar gelukkig is het er toch van gekomen. Het kunnen sporten in verenigingsverband was en is iets waar velen van ons erg naar hebben uitgekeken. Nu blijkt dat het kan, moeten we er met elkaar voor zorgen dat we dat de komende periode -ondanks de aanwezigheid van het Corona virus- ook kunnen blijven doen. Dus: neem de maatregelen ook op het sportpark in acht ‘1,5 meter afstand, desinfecteren, thuis blijven als je niet fit bent’. Als de besmettingen namelijk oplopen, landelijk of lokaal, dan kan worden besloten om competities weer te stoppen of verenigingen stil te leggen. Laten we dat met elkaar proberen te voorkomen.

De start van een nieuw sportseizoen leidt soms ook tot een nieuw sport aanbod. Zo zijn er een drietal workshops Dance in de maand september. De belangstelling is daarvoor echt groot en we zijn dus benieuwd of uit deze workshops ook een nieuwe vaste lesgroep voort gaat komen. Maar los van die nieuwsgierigheid zijn we heel tevreden over het enthousiasme waarmee de workshops worden gevolgd en worden verzorgd.

Het bestuur heeft in zijn laatst gehouden vergadering onder andere besloten om de ROAC clubcard als betaalmiddel in het clubhuis te gaan introduceren. Vanaf heden is die clubcard in het clubhuis verkrijgbaar. Elders in dit clubblad proberen we uit te leggen wat het gemak en de voordelen van de clubcard zijn.

Ook heeft het bestuur besloten om de samenwerking met Leiden Amateur Voetbal (LAV) te verlengen en verder uit te breiden. De naam zegt het al, LAV gaat over het amateurvoetbal in de Leidse regio. LAV is vooral een journalistiek gerichte organisatie die verslagen verzorgt van gespeelde wedstrijden, die zelf ook een onderlinge competitie in de regio in stand houdt en die als netwerk partner voor verenigingen en organisaties een rol probeert te spelen in het verbinden van mensen, verenigingen en organisaties. Wij willen in de komende periode proberen te onderzoeken in hoeverre wij de dienstverlening van LAV kunnen benutten om onze sponsoren in de regio nadrukkelijker in beeld te brengen. Daarnaast willen wij samen met LAV onderzoeken in hoeverre zij een rol kunnen spelen bij het verder ontwikkelen van onze vereniging, bijvoorbeeld door het leveren van wedstrijdbeelden ten behoeve van analyses voor de trainers, ten behoeve van samenvattingen op onze website en bij het promoten van het totale sportaanbod van ROAC. En dat gaat verder dan voetbal alleen, zoals we allemaal weten.

Samen met diverse commissies heeft het bestuur geprobeerd de Corona maatregelen van het kabinet en de aanwijzingen van de Veiligheidsregio te vertalen naar een verantwoorde manier om op het sportpark, in de kleedkamers, in de Hertogshal en in het clubhuis, met elkaar om te gaan. We beseffen dat we door al die maatregelen ons gedrag moeten aanpassen en ons iets minder spontaan en gastvrij kunnen gedragen. En daarmee wordt het er ook niet gezelliger op. We hopen echter dat die maatregelen wél bijdragen aan het in bedwang houden van het virus. Zodat het aantal besmettingen in onze gemeenschap laag blijft.

Zo is het aantal kleedkamers beperkt en is het dus niet altijd mogelijk om een elftal twee kleedkamers aan te bieden. In dergelijke gevallen is omgekleed naar het sportpark komen, de enige werkbare oplossing. Op wedstrijddagen kijken we naar het aantal wedstrijden en de beschikbare kleedkamers. Soms kan het dus wel mogelijk zijn een elftal die twee kleedkamers aan te bieden, soms kan het niet mogelijk zijn. We proberen aanvangstijden van wedstrijden aan te passen om de maximale faciliteiten aan iedereen beschikbaar te stellen, maar één ding is zeker: in de loop van het seizoen zullen zich situaties voordoen dat we dat niet kunnen regelen.

Overigens is duidelijk dat iedere vereniging worstelt met dit probleem. Wees er dus als speler, maar ook als supporter, op voorbereid dat ook elders kleedkamers gesloten blijven, soms ook clubhuizen niet open zijn en in een aantal gevallen ook toeschouwers van bezoekende verenigingen niet welkom zijn.

We onderzoeken of het met de naderende herfst en winter in het vooruitzicht, mogelijk is om het terras permanent te overkappen, om zo ook bij slechter weer toch wat meer mensen de gelegenheid te bieden na afloop van een wedstrijd nog even gezellig na te blijven.

Voor het clubhuis geldt dat er met in achtneming van alle maatregelen maximaal 60 zitplaatsen te creëren zijn. Bij goed weer is het terras dé oplossing voor dit beperkte aantal plaatsen. In het weekend kan ook het trainingsveld bij het terras worden betrokken, maar ook op het terras geldt dat iedereen een zitplaats moet nemen. Staan en heen en weer lopen zijn niet toegestaan. In dat opzicht heeft ook een sportvereniging zich te gedragen als een horeca gelegenheid. We onderzoeken of het met de naderende herfst en winter in het vooruitzicht, mogelijk is om het terras permanent te overkappen, om zo ook bij slechter weer toch wat meer mensen de gelegenheid te bieden na afloop van een wedstrijd nog even gezellig na te blijven.

Ook heeft het bestuur het plan, met de algemene ledenvergadering in het vooruitzicht, het vrijwilligersbeleid aan te passen. ‘De afkoopsom van € 50,- gaat zeker op de schop’. Dat bedrag is kennelijk zo laag dat het uitnodigt om vooral af te kopen en dat is bij een vrijwilligersorganisatie zoals onze vereniging is, nu juist NIET de bedoeling. Voorstellen om dit beleid aan te passen komen in de ledenvergadering aan de orde.

Komend najaar gaan wij in samenwerking met Rabobank en NOC-NSF een traject van verenigingsondersteuning in. Voor ons heeft dit traject als doelstelling om de positie van ROAC in de gemeenschap van Oud Ade en Rijpwetering nog nadrukkelijker af te stemmen op de behoefte van de inwoners van de gemeenschap.

Op het dak van het clubhuis zijn inmiddels 126 zonnepanelen aangebracht en sinds begin juli leveren we stroom terug aan het elektriciteitsnet. We houden de komende periode scherp in de gaten wat de opbrengst is van de panelen om later te kunnen bepalen welke maatregelen we aanvullend zouden moeten en kunnen nemen om qua energie verbruik zelfvoorzienend te zijn.

Tot slot van deze bijdrage uit de bestuurskamer willen wij nog wijzen op de persconferentie die dinsdag 8 september 2020 heeft plaatsgevonden en die u -indien u die heeft gemist- kunt terugzien op de website van de vereniging. In die persconferentie is stil gestaan bij enkele aanstaande activiteiten, maar vooral op het bijzondere seizoen wat wij met elkaar gaan beleven. Dat seizoen is niet alleen bijzonder door de pandemie, maar zeker ook en vooral door het feit dat dit het seizoen is waarin ROAC 75 jaar bestaat. En dat feit gaan we absoluut niet onopgemerkt voorbij laten gaan; pandemie of niet!

Op vrijdag 9 oktober 2020 vindt de eerste speciale activiteit plaats ‘De Kroonjuwelen van ROAC’. Deze activiteit is voor iedereen geschikt. Teams bestaan uit zes tot negen personen en zij moeten vanaf een locatie in Oud Ade of Rijpwetering aan de activiteit deelnemen. Aanmelden kan via

Ondanks alle beperkingen hopen we op een mooi nieuw seizoen wat vanwege het aanstaande vijfenzeventig jarig bestaan van onze vereniging héél bijzonder gaat worden.

Namens het bestuur,

Rob van der Hoorn

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Blijf op de hoogte en ontvang de weekbrief digitaal

Schrijf u hiernaast in voor de digitale weekbrief van sv ROAC!