Uit de bestuurskamer

De bijdrage uit de bestuurskamer van de editie van september 2020 is met het afkondigen van de ‘lockdown light’ in één keer voor een belangrijk gedeelte achterhaald.

Competitie wedstrijden zijn stil gelegd, kantine is gesloten, kleedkamers blijven op slot en senioren trainen aangepast. Slechts de jeugd kan op de gebruikelijke manier trainen, maar ook voor hen liggen de competities stil en blijven kleedkamers eveneens gesloten.

Al deze maatregelen tasten het wezen van een (sport)vereniging aan. Immers ‘vereniging’ dat ben je samen met velen, dat is een sociale gemeenschap die elkaar ontmoet, samen sport, samen vraagstukken bespreekt en voor zover in het vermogen ligt ook oplost en gezellig samen komt.

Van dit alles is weinig meer over op dit moment. Na de ‘Intelligente lockdown’ zijn we in een ‘lockdown light’ terecht gekomen. Dat begrip ‘light’ ervaar je als burger absoluut niet en onze gezamenlijke intelligente lockdown was blijkbaar zo intelligent niet, want het virus lijkt slimmer als we de oplopende besmettingen om ons heen zien. Het zal in belangrijke mate aan ons gedrag liggen of de maatregelen die de overheid nu heeft afgekondigd zullen bijdragen aan het in toom krijgen en houden van de pandemie. En dat wordt héél lastig. Immers mensen hebben de behoefte aan gezelschap en juist dat moeten we erg beperken om de maatregelen het juiste effect te laten krijgen. Laten we proberen om die maatregelen toch te respecteren, in het belang van de gezondheid van ieder van ons, maar zeker ook in het belang van de mensen die in de zorg werken en niet in de laatste plaats voor al die bedrijven en organisaties (ook s.v. ROAC) die te lijden hebben onder de gevolgen van deze crisis.

Heeft s.v. ROAC dan acute financiële problemen als gevolg van deze crisis, zult u zich wellicht afvragen. Nee, dat niet. In financiële zin redden we ons nog wel een tijdje als we op de huidige manier voort moeten. Maar zoals hierboven al aangegeven tast de crisis het wezen van het samen vereniging zijn aan en bovendien willen we graag wedstrijdjes spelen. Of dat nu badminton is of voetbal, de meesten van ons kijken uit naar een leuke wedstrijd om zich te meten met andere verenigingen. Om zich daarna af te vragen wat er beter kan of wat er fout ging. Dat gesprek wordt vervolgens voortgezet met de trainers en aanwezige toeschouwers om onder het genot van een drankje en een hapje na te denken over wat er tijdens de trainingen moet gebeuren om het volgende weekend een nog beter resultaat te boeken.

Dat competitie element is nu voor tenminste vier weken niet aan de orde. Maar dat neemt niet weg dat de vereniging voortgaat en het bestuur de taak heeft om er voor te zorgen dat wanneer de beperkende maatregelen worden opgeheven we weer met volle kracht voort kunnen.

In de afgelopen bestuursvergadering heeft het bestuur zich de vraag gesteld of het wel mogelijk is om dit jaar een Algemene Leden Vergadering plaats te laten vinden. Het antwoord op die vraag is positief. Besloten is dat die vergadering plaats zal vinden op woensdag 16 december 2020, het is nog wel de vraag of dat een fysieke bijeenkomst zal worden of wellicht een online vergadering. Zoals de situatie nu is, zal dat uitdraaien op een online bijeenkomst. Dat zal de nodige voorbereiding vereisen en tijdens de vergadering de nodige discipline van de deelnemende leden vragen, maar het bestuur is van mening dat verantwoording voor het gevoerde beleid moet kunnen worden afgelegd aan de leden en tevens besluiten moeten kunnen worden genomen over de stappen die we de komende periode met elkaar willen maken.

Wel is besloten om een grote bijeenkomst in het kader van het project Verenigingsondersteuning wat wij uitvoeren met de Rabobank en NOC-NSF, niet in oktober plaats te laten vinden en te verschuiven naar een moment waarop we weer met een gezelschap van zo’n vijftig personen in het clubhuis aanwezig zouden mogen zijn.

Er vinden ondanks de corona crisis nog voldoende activiteiten plaats. Dat gebeurt soms op aangepaste wijze. Zo worden de Dikke Brokken online verkocht, zijn de loten voor de Grote Clubactie op gepaste afstand verkocht en waren de loten voor de Fancy Fair in één avond aan de man/vrouw gebracht en heeft zeker niet iedereen loten kunnen kopen omdat ze uitverkocht waren….Want ondanks dat er géén fysieke Fancy Fair zal zijn dit jaar, voelen velen de noodzaak om hun bijdrage aan het in standhouden van de dorpsevenementen op royale wijze te leveren.

Wij willen iedereen ook wijzen op de actie van de Rabobank, Rabo Club Support. Als u lid bent van de Rabobank, dan kunt u stemmen op de verenigingen die u een warm hart toe draagt. Dus als u mag stemmen, doe het dan ook. Dit gaat niet over de democratie, maar om de toedeling van de zo gewenste financiële middelen aan het verenigingsleven, en ook ROAC houdt zich aanbevolen om uw stem en dus steun te ontvangen. Meer informatie over het stemmen is hier te vinden: Rabo ClubSupport – Samen vieren we de winst

Het bestuur heeft besloten om de samenwerking met Fysiotherapie Alkemade verder te intensiveren. Vanaf dit seizoen zijn fysiotherapeuten van Alkemade tenminste twee avonden per week bij ROAC aanwezig voor de behandeling van alle sporters die lid zijn van de vereniging en die behoefte hebben aan een consult of begeleiding.

Ook is een samenwerking gestart met vervoerder Brouwer Tours uit Noordwijk. Hoewel de verenigingsactiviteiten nu tijdelijk stil liggen, zijn er inmiddels afspraken met dit bedrijf gemaakt, die later dit seizoen verder zullen worden uitgewerkt als we zicht hebben op de hervatting van de verenigingsactiviteiten.

Op verzoek van de sportcoaches van de Gemeente Kaag en Braassem stelt ROAC haar accommodatie enkele dagen per week ’s middags beschikbaar voor sportieve activiteiten ten behoeve van de leerlingen van de Kinderbrug en de Buitenschoolse opvang. Kinderen die dat wensen kunnen na schooltijd sporten onder begeleiding van een sportcoach.

Als je zo op het veld staat en ziet hoe het plezier er vanaf spat, dan realiseer je je even niet in wat voor vervelende situatie we als samenleving zijn beland, dat merk je alleen na afloop.

En het bestuur heeft besloten om met ingang van begin november het binnensport aanbod uit te breiden met ‘Dansen met Anouk’. Het succes van de workshops die begin van het seizoen hebben plaatsgevonden vindt dus een vervolg in een vast sportaanbod.

Ik schrijf deze bijdrage uit de bestuurskamer, op zaterdagmiddag na een heerlijke voetbaltraining met de A- en B-junioren. Als je zo op het veld staat en ziet hoe het plezier er vanaf spat, dan realiseer je je even niet in wat voor vervelende situatie we als samenleving zijn beland, dat merk je alleen na afloop. Er kan niet worden gedoucht en we gaan niet nog even naar het clubhuis voor een gezellige nababbel. Nee, iedereen neemt zijn spullen mee en vertrekt naar huis om te douchen. Jammer.

Laten we er met elkaar voor zorgen dat we de crisis snel achter ons kunnen laten en weer op de bekende manier ‘vereniging kunnen zijn’.

Namens het bestuur wens ik ons allen de komende tijd vooral een goede gezondheid en de discipline om met de gevraagde maatregelen om te gaan.

Hou vol!

Rob van der Hoorn

voorzitter

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Blijf op de hoogte en ontvang de weekbrief digitaal

Schrijf u hiernaast in voor de digitale weekbrief van sv ROAC!