Uit de bestuurskamer

In de vorige bijdrage ‘uit de bestuurskamer’ waren we als samenleving in een ‘lockdown light’ terecht gekomen. Nu, 16 december, zitten we inmiddels in een ‘harde lockdown’. Het wordt er niet beter op en gezelliger al helemaal niet. Alle maatregelen tasten onze behoefte aan om elkaar te ontmoeten, een leuk gesprek te hebben, met elkaar te sporten, samen met collega’s te werken aan het ondersteunen van klanten of de verdere ontwikkeling van bedrijf of organisatie.

De maatregelen tasten ook het wezen van een sportvereniging zoals s.v. ROAC aan. Immers ‘vereniging’ ben je samen met velen, die vereniging is een sociale gemeenschap die elkaar ontmoet, samen sport, samen vraagstukken bespreekt en probeert op te lossen en die gezellig samen komt.

Daar was met de lockdown light al weinig meer van over, daar is met de nieuwste maatregelen nog minder van over nu het sporten in de sporthal en in de biljartzaal inmiddels is stilgelegd. Alleen buitensporten kan nog. Voor de jeugd vrijwel onbeperkt – oefenwedstrijden met andere verenigingen zijn niet toegestaan – maar voor senioren met de opdracht om in tweetallen te trainen en met het in achtnemen van anderhalve meter afstand.

We moeten deze crisis met elkaar oplossen om van 2021 een jaar met perspectief te kunnen maken.

De nieuwe maatregelen gelden tot en met 19 januari 2021. Of er daarna versoepelingen zullen worden toegestaan ligt voor een groot deel aan ons eigen gedrag. Als we het verspreiden van het virus met elkaar niet onder controle krijgen dan zullen we ook na die datum nog wel enige tijd met ernstige maatregelen worden geconfronteerd.

Het in acht nemen van die maatregelen wordt met de naderende Kerst en de jaarwisseling een echte opgave, maar het MOET. We moeten deze crisis met elkaar oplossen om van 2021 een jaar met perspectief te kunnen maken. Perspectief om weer wedstrijden te kunnen spelen, perspectief om ons 75 jarig bestaan te kunnen vieren, perspectief om elkaar weer te kunnen ontmoeten, perspectief op ‘terug naar normaal’. Om gewoon te kunnen werken, studeren, sporten, om normaal te kunnen leven.

Gelukkig gebeurt er binnen de vereniging nog steeds heel veel. Naast de (aangepaste) trainingen, worden er allerlei acties op touw gezet die een prettige financiële bijdrage leveren aan de clubkas. Een clubkas die door het stil vallen van de omzet in het clubhuis wel een paar extra bijdragen kan gebruiken. Zo leverden de verkoop van Dikke Brokken, de verkoop van de loten van de Grote Clubactie, de bijdrage van Rabo Clubsupport en de verkoop van kerstbomen, samen ongeveer tienduizend euro op. Dat is een prachtige opbrengst! Zeker als je bedenkt dat al deze acties coronaproof moesten worden georganiseerd en uitgevoerd.

Ondertussen maken we van het beperken van de activiteiten op het sportpark opnieuw gebruik om verbeteringen aan de accommodatie aan te brengen. Wie af en toe op het park komt ziet dat medewerkers van Gebr. Van der Poel en vrijwilligers regelmatig actief zijn om paden te verbeteren en opslagruimte creëren.

Met Plus Van Dijk is opnieuw de afspraak gemaakt dat wij de kantine voorraad met beperkte houdbaarheid kunnen inleveren om later, als het clubhuis weer open gaat, terug te ruilen.

We krijgen regelmatig de hulp van onze sponsoren om als vereniging makkelijker te kunnen functioneren of werkzaamheden uit te kunnen voeren. Het is steeds weer goed om dat te ervaren en te zien dat we op deze manier wederzijds iets voor elkaar kunnen betekenen.

Bij deze online uitgave van Langs de Kantlijn treffen jullie ook de financiële stukken van de vereniging aan. De balans, verlies- en winstrekening, het financiële jaarverslag en de verklaring van de kascontrole commissie zijn integraal opgenomen. Waar wij eerder van plan waren om medio december een algemene leden vergadering te houden, zijn wij daar van af gestapt vanwege  de toenemende besmettingen. Ook een online algemene vergadering heeft niet onze voorkeur. Daarom geven wij de leden nu inzicht in de financiële situatie en hopen we in het voorjaar de echte vergadering te kunnen laten plaatsvinden.


Jaarrekenening 2019-2020
Financieel Jaarverslag 2019-2020
Verslag Kascommissie 2019-2020

In de financiële stukken zit een groot verschil tussen het resultaat over 2019-2020 en de begroting voor 2020-2021. In het financieel jaarverslag worden die verschillen verklaard. De begroting is gemaakt met grote onzekerheid over het verloop van het huidige seizoen, dat zal je begrijpen. Mocht je over die stukken vragen hebben of zijn zaken onduidelijk, stel die vragen nu! Dat kan via een mail aan . Wij zullen die vragen dan graag beantwoorden of die onduidelijkheid proberen op te lossen.

Helaas wordt ook dit kalenderjaar afgesloten met het overlijden van een markante persoon binnen de vereniging. Begin december overleed Jan van Zeil, sporter in hart en nieren, voetballer en atleet in zijn ‘jonge jaren’, consul en commissielid daarna en inmiddels vooral fietser en supporter van ROAC. Wij zullen zijn aanwezigheid langs de velden missen en dat zullen zijn voetballende zoons ongetwijfeld ook.

We kijken ondanks alles wat ons overkomt vooruit. We gaan een nieuwjaar tegemoet waarin we hopen dat we het virus onder controle krijgen, de sportactiviteiten hun normale gang weer zullen vinden en we elkaar weer zonder beperkingen kunnen ontmoeten en daarmee vereniging kunnen zijn zoals dat is bedoeld. Mocht het echter zo zijn dat competitie activiteiten in dit seizoen niet meer worden hervat dan overweegt het bestuur om bij het begin van het seizoen 2021-2022 een compensatie korting op de contributies voor te stellen.

Een vereniging bestaat alleen als er leden zijn, lid zijn van een vereniging schept ook verplichtingen, één daarvan is het betalen van een vastgestelde contributie, maar wij realiseren ons dat wij door omstandigheden geen wedstrijden kunnen spelen en willen daar iets tegenover stellen als blijkt dat de competities dit seizoen niet kunnen worden hervat. Als u de begroting voor het lopende seizoen heeft bekeken zult u zien dat wij dat voorstel niet zullen doen uit ‘weelde’, maar vanuit rechtvaardigheid. Wij zullen daar te zijner tijd in de algemene leden vergadering op terugkomen.

We kijken ook vooruit naar de activiteiten in het nieuwe kalenderjaar. Het Kroonjuwelen spel kan gespeeld worden zodra we de ruimte hebben om met tenminste zes personen bij elkaar te komen, de voorbereidingen voor Koningsdag zijn in volle gang en we hebben ook de Jeugd Olympiade gepland. Bij alles wat we voorbereiden houden we rekening met afgelasting, maar we kijken positief naar de toekomst en zijn er dus klaar voor.

Voor nu wensen wij jullie vooral een goede gezondheid, let goed op elkaar en heb gezellige feestdagen. Bedankt voor alle steun en al het (vrijwilligers)werk in het afgelopen kalenderjaar en alle goeds gewenst voor 2021.

Namens het bestuur,

Rob van der Hoorn,

voorzitter

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Blijf op de hoogte en ontvang de weekbrief digitaal

Schrijf u hiernaast in voor de digitale weekbrief van sv ROAC!