Uit de bestuurskamer

‘Op 15 april 2021 werd de sportverkiezing 2019 gehouden’.
Dit is een simpel zinnetje, maar het geeft in die paar woorden de enorme consequenties weer van de gevolgen van de Corona pandemie. Het jaar 2020 is als sportjaar eigenlijk ‘verloren gegaan’ en dat geldt tot dusverre ook voor de eerste vijf maanden van 2021. Een periode die we niet meer kunnen inhalen, tijd is immers niet in te halen. Tijd gaat voorbij en wat je in die voorbije tijd niet kon doen of niet hebt gedaan, ben je kwijt.

Terug naar de sportverkiezing dan maar, om ons het moois wat gebeurde in het sportjaar 2019 nog eens te herinneren aan de hand van de nominaties die er waren voor sporters die een verbinding hebben met ROAC. Britt van Leijden werd sportvrouw van het jaar, Jareth van der Weijden werd para sporter van het jaar, ROAC 1 voetbal werd sportploeg van het jaar en Hein Leliveld was genomineerd voor de prijs van sportcoach van het jaar. Deze nominatie en prijzen geven aan hoe mooi het sportjaar 2019 voor onze gemeenschap is geweest. En nu maar hopen dat de tweede helft van 2021 de opmaat gaat worden van een mooi sportseizoen 2021 – 2022. Want met het tempo waarin op dit moment de vaccinaties tegen COVID 19 plaatsvinden moet het toch raar lopen willen we na de zomervakantie niet kunnen starten met een nieuw volledig sportseizoen.

De versoepelingen die per 18 mei 2021 zijn doorgevoerd bieden kleine verbeteringen voor onze jeugdige binnensporters en voor volwassenen die een individuele binnensport beoefenen, maar voor het merendeel van onze vereniging vindt er geen echte verandering plaats. Ook de kantine functie blijft nog gesloten, dus van ‘het vereniging zijn’ kan nog geen sprake zijn, want elkaar fysiek ontmoeten is er niet echt bij. Toeschouwers zijn nog steeds niet toegestaan en kleedkamers blijven zowel binnen als buiten gesloten. Het heeft er alle schijn van dat we pas weer echt volledig ‘open kunnen’ na de zomervakantie.

Daar waar dat kan willen we als bestuur proberen in de zomerperiode een alternatief sportaanbod te doen voor degenen die niet op vakantie zijn. Daarover spreken we de komende tijd met de trainers die aan ROAC verbonden zijn. Op deze manier willen we proberen voor iedereen die daar gebruik van wil maken tijdens de zomer maanden de mogelijkheid te bieden op geregelde tijden bij de vereniging te sporten. Het kunstgrasveld, de handbalvelden en de sporthal blijven in die periode beschikbaar.

Op de grasvelden zal het jaarlijkse onderhoud worden gepleegd. Weliswaar is de intensiteit waarmee van de grasvelden gebruik is gemaakt minder dan tijdens een ‘normaal’ seizoen, maar toch zitten er kale plekken en gaten in de grasmat en die moeten worden hersteld als we tijdens het nieuwe seizoen optimaal gebruik willen maken van de natuurgrasvelden.

Op zaterdag 26 juni 2021 zal er ondanks alle beperkingen toch een afsluit dag voor onze jongere jeugdleden worden georganiseerd door de activiteitencommissie. Het wordt een dag vullend programma met allerlei sport- en spel activiteiten. Bij de organisatie van deze dag, die nu in volle gang is, gaan we uit van de Corona maatregelen die nu gelden. Mochten er dus tussen nu en 26 juni nog versoepelingen plaatsvinden dan kan het alleen maar leuker worden en valt het niet alsnog tegen omdat we zaken moeten terugdraaien. Helaas zal deze dag de jaarlijkse Jeugd Olympiade niet echt kunnen vervangen, maar we gaan er als bestuur van uit dat we toch een leuke en gezellige dag voor onze jeugdleden kunnen aanbieden.

Begin mei ontving het bestuur een verrassende mail van de KNVB. Daarin wordt de mogelijkheid geboden voor standaard voetbalelftallen om ‘horizontaal’ over te stappen van het zondagvoetbal naar het zaterdagvoetbal. Dit is verrassend omdat tot dusverre het regel was dat wanneer je die overstap wilde maken het standaard elftal in de onderste klasse van het zaterdagvoetbal zou moeten starten. Echter aangezien het aantal zondagverenigingen steeds minder wordt, wil de KNVB eenmalig deze mogelijkheid aan de zondagclubs aanbieden om hen zo tegemoet te komen. Op dit moment nemen voor de echte zondagclubs de reisafstanden binnen een competitie steeds meer toe. Denk maar aan de competitie indeling van ROAC voetbal heren 1. Tegenstanders in het seizoen 2019 – 2020 waren er in Zeeland en Noord Brabant en de afstanden waren dus fors. De KNVB ziet door de verschuiving van zondag- naar zaterdagvoetbal die problemen toenemen, vandaar dit aanbod. Als een vereniging daarvan gebruik wil maken moet die keuze vóór 1 oktober 2021 worden gemaakt en gaat die in met ingang van het seizoen 2022 – 2023.

Het bestuur heeft besloten in de komende periode (dus vóór 1 oktober 2021) te onderzoeken of er draagvlak binnen de vereniging is voor deze overstap. Het gaat daarbij niet alleen maar over de overstap van de speeldag van het eerste elftal, het heeft véél grotere consequenties waarbij wij als bestuur niet in de fouten willen vervallen die andere verenigingen bij de overstap van zondag naar zaterdag hebben gemaakt. Maar denk alleen maar aan het feit dat de zondag bij ROAC toch de dag is waarop bij thuiswedstrijden van het eerste elftal veel mensen elkaar zien en spreken, het is de dag waarop dat zogenoemde dorpsplein feitelijk samenkomt langs het hoofdveld en in het clubhuis. Kan dat ook op zaterdag? Wat betekent dat dan voor de begeleiding van de jeugdvoetbal elftallen, blijft het voor andere sporters die wel op zondag spelen even gezellig in het clubhuis. Dat soort vragen en uiteraard ook allerlei andere zaken die we nu nog niet in beeld hebben zullen we met elkaar moeten bekijken voordat we een dergelijk ingrijpend besluit nemen.

Deze mogelijke overstap kan ook een onderwerp zijn dat we op gaan pakken in het project Verenigingsondersteuning, wat de vereniging samen met de Rabobank en NOC-NSF vorig jaar is gestart maar wat vanwege de pandemie tijdelijk is stilgelegd omdat het lastig was om in groepen bijeen te komen. Het bestuur heeft besloten om het project weer te starten, nu het mooier weer zou moeten worden (we zien daar nog niet veel van, het is vandaag Eerste Pinksterdag en de hagelstenen vliegen tegen de ramen) en we in de buitenlucht met groepen op anderhalve meter bijeen kunnen komen.

Voorts heeft het bestuur geconstateerd dat in de achterliggende maanden wat commissies ‘onder bemenst’ zijn geraakt. Inmiddels wordt er geworven voor nieuwe leden voor diverse commissies. Als je wordt benaderd zeg niet direct ‘Nee’. Overweeg of je toch niet een zinvolle bijdrage aan het in stand houden van de vereniging kunt leveren. Immers een vereniging heeft alleen maar bestaansrecht als er leden zijn en lid zijn geeft rechten, maar ook plichten. Het afkopen van één van die plichten (vrijwilligerstaken verrichten) is een optie die ooit is ingesteld, maar die eigenlijk slechts in het uiterste geval acceptabel is. Een vrijwilligers organisatie heeft immers vrijwilligers nodig anders functioneert het niet als vrijwilligersorganisatie. Met vrijwilligers kunnen wij de contributies ook lager houden dan wanneer wij overal professionals voor zouden moeten inhuren.

Dan zijn we tenslotte bij het onderwerp ‘contributie’ aangeland. In de achterliggende maanden hebben we niet kunnen sporten zoals we gewend zijn. Onze contributies zijn geënt op de normale kosten we wij als vereniging elk seizoen hebben. Met elkaar houden door de betaling van onze contributies en door ons vrijwilligerswerk de verenging in stand. Nu de vereniging de nodige tijd dicht is geweest hebben we als vereniging niet de normale tegenprestatie aan onze leden kunnen leveren. Daar moet overigens wel bij gezegd worden dat de vereniging wel de vaste kosten heeft moeten maken die er komen kijken bij het in stand houden van de vereniging. Denk aan het onderhoud van de accommodatie en dergelijke. Het bestuur gaat onderzoeken of en zo ja op welke manier het verantwoord is om de contributies voor komend seizoen aan te passen ter compensatie van gemist sportplezier. We zullen een aantal varianten voorleggen aan de algemene ledenvergadering. Na een keuze en besluit van de algemene leden vergadering zullen we die compensatie in de tweede helft van het seizoen 2021 – 2022 in de contributie bijdrage verwerken.

Als bestuur kijken we dus met volle energie naar de toekomst, het recente verleden heeft ons mooie sportmomenten opgeleverd, we hebben wat stramme ledematen gekregen van de pandemie, maar de toekomst nodigt ons uit met vele kansen en ook uitdagende vraagstukken. Nog even volhouden en dan is ieder die dat wil gevaccineerd en kunnen we weer onze sportactiviteiten weer allemaal oppakken.

Namens het bestuur,
Rob van der Hoorn, voorzitter.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Blijf op de hoogte en ontvang de weekbrief digitaal

Schrijf u hiernaast in voor de digitale weekbrief van sv ROAC!