Uit de bestuurskamer

Op donderdag 28 november 2019 heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden. In totaal waren ruim 75 leden van de vereniging aanwezig.

Het was een ‘historische vergadering’ omdat besloten moest worden of s.v. ROAC door middel van een dertig jarige bruikleen overeenkomst de velden op het Hertogspark en de bijbehorende voorzieningen wil overnemen.

De jaarrekening over het seizoen 2018 – 2019, die werd afgesloten met een prachtig positief resultaat van € 5.514,-, werd toegelicht en vastgesteld. Dat geldt eveneens voor de begroting voor het seizoen 2019 – 2020. Ook die werd toegelicht en vastgesteld. Het mooie financiële resultaat is mede een gevolg van de contributie verhoging waartoe tijdens de vorige ALV werd besloten en zeker ook door de betere omzet in het clubhuis dan waar we rekening mee hadden gehouden. Door de kosten waar de vereniging in de komende jaren voor komt te staan is het hebben van een financiële buffer ook zeker noodzakelijk.

Zoals gezegd waren er ook enkele belangrijke inhoudelijke onderwerpen aan de orde, te beginnen bij het voorstel om de verantwoordelijkheid voor de velden, hekken en paden die wij gebruiken op het Hertogspark, over te nemen van de Gemeente. De ALV ging akkoord met het voorstel van het bestuur om onder een aantal voorwaarden een overeenkomst met de Gemeente te sluiten. Op dit moment van schrijven is nog niet duidelijk of ook al die voorwaarden zullen worden gehonoreerd.

Ook op het gebied van het verduurzamen van de accommodatie heeft het bestuur een voorstel gedaan aan de ALV, namelijk om de veldverlichting te vervangen door LED lampen en indien nodig daarvoor een lening aan te gaan. De ALV ging ook met dit voorstel akkoord. Het bestuur gaat er vanuit dat door de vervanging van de verlichting niet alleen een verantwoorder gebruik van energie gemaakt zal worden, maar dat ook de energiekosten daardoor aanzienlijk zullen verminderen. De investering in nieuwe lampen zal zich dus de komende jaren moeten terugverdienen.

Duurzaamheid wordt in veel gevallen in één adem uitgesproken met energie, toch menen wij dat duurzaamheid véél meer is dan dat. Het gaat met name over continuïteit, over voortbestaan. En in dat verband vragen wij ons als bestuur af wat er nodig is om de vereniging, zowel qua organisatie als qua accommodatie de komende jaren voort te laten bestaan. Is er dan een probleem zult u zich afvragen, het gaat toch goed met ROAC? Zeker, het gaat prima met ROAC, maar wij moeten er met elkaar voor zorgen dat het ook over een jaar of tien nog steeds goed gaat met ROAC. Je ziet in de organisatie kleine barstjes ontstaan als het gaat om het bezetten van vrijwilligers posities. Zo is het héél lastig gebleken een trainer voor JO17 voetbal te vinden, zo zien we vacatures in commissies ontstaan die lastig zijn op te vullen. Daar moeten we met elkaar het juiste antwoord op vinden. Daarom starten wij in het nieuwe kalenderjaar een discussie in de vereniging over de ontwikkeling in de komende jaren. Hoe ziet de vereniging van de toekomst eruit? Heeft die nog leden, of heeft die slechts ‘likes’? Wordt sport nog bedreven in verenigingsverband met teams die in competities spelen of wordt er gesport door via social media een aantal gelijkgestemden uit te nodigen om een potje te badmintonnen of te handballen. Hoe zal zich dat ontwikkelen? Wie het weet mag het zeggen. Maar als vereniging moeten we samen dat antwoord wel gaan vinden, anders ontwikkelen we een organisatie met een eigen accommodatie die niet aan de behoeften van de samenleving voldoet en dat kan de bedoeling echt niet zijn. ‘Regeren is vooruit zien’, dus denk samen met ons mee!

Zoals gezegd ‘het gaat prima met ROAC’ ook op het sportieve vlak. Of we nu kijken naar ons gepromoveerde badminton team, naar de handbaldames, onze voetballers en voetbalsters, biljarters of judoka’s het gaat op vele plaatsen boven verwachting. Niet alles speelt zich af in competitie verband, maar ook individuele sporters ontwikkelen zich en presteren steeds beter. Afgelopen maand waren er weer judo examens en je ziet dat iedereen op zijn of haar niveau vorderingen maakt. Dat zien we door de hele vereniging. Binnen de handbal ontwikkelt zich een mooie jeugdafdeling en het is nu zaak om die handbalsters van de toekomst ook op te leiden voor de toekomst. Er is helaas qua leeftijd nog géén aansluiting met onze dameshandbal selectie daar is het verschil nog te groot voor, maar er is zeker toekomst.

De voetbalselectie toont aan een waardige eerste klasser te zijn. Tot verrassing van de nodige buitenstaanders, maar niet voor degenen die wat dichter betrokken zijn bij onze voetbal afdeling. Het wordt nu zaak om niet alleen dit seizoen een waardige eerste klasser te zijn, maar dat naar de toekomst ook te blijven. Daar moeten we met elkaar aan werken, daar is een goede opleiding zeker ook een vereiste voor. Het ligt hier iets anders dan in onze handbaltak. Er is in beide gevallen sprake van een leuke jeugdafdeling, maar bij de voetballers is er qua leeftijd zeker aansluiting, zowel binnen de selectie als ook in de jeugdelftallen. Het gaat vooral om de overstap van het jeugdvoetbal naar het seniorenvoetbal en dat vraagt tijd om aan te passen, maar er is voldoende perspectief.

Het gaat ook prima als we kijken naar de acties te we ontketenen. De veiling in oktober was een groot succes en dat geldt ook voor de Grote Club Actie, de Fancy Fair (waartoe een relatief kleine gemeenschap met 2.500 inwoners in één weekend in staat is!), de Dikke Brokken verkoop en Rabo Club Support. Alle acties brachten een record omzet op. Prachtig, maar met de zaken die voor ons liggen – zoals de LED verlichting en de toekomstige vervanging van het kunstgrasveld – is een stevige financiële basis zeker gewenst. Nog een week en de kerstdagen en Oud- en Nieuw wachten ons. Een paar weken voor enige rust, al hoewel het badminton toernooi en de loting voor de Jeugd Olympiade al weer hun schaduw vooruit werpen.

Wij wensen u een gezellige periode toe, geniet van elkaar en maak van 2020 een mooi jaar in goede gezondheid.

Namens het bestuur,

Rob van der Hoorn

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Blijf op de hoogte en ontvang de weekbrief digitaal

Schrijf u hiernaast in voor de digitale weekbrief van sv ROAC!