Uit de bestuurskamer

Het kabinet heeft aangegeven dat alle evenementen en samenkomsten van meer dan twee personen (niet zijnde familie) tot en met 30 mei 2020 zijn verboden. Deze maatregelen zijn heel begrijpelijk gelet op de ernst van de maatschappelijke situatie en het is dan ook stuitend dat mensen de afgelopen week zo makkelijk het eerdere verzoek van het kabinet aan de laars hebben gelapt.

Het gevolg van de noodzakelijke nieuwe maatregelen is dat de sport- en trainingsvelden en de sporthal op het Hertogspark verboden terrein zijn. Het SPORTPARK is GESLOTEN. Dat kun je je niet voorstellen, maar het is echt zo en als bestuur hechten wij er aan dat iedereen zich aan de oproep van het kabinet houdt en zo niet, dat er dan zal worden gehandhaafd.

Ook de geplande voorjaarsactiviteiten van de vereniging zullen komen te vervallen. Zo was het Koningsdagweekend al afgelast en ging de bijeenkomst in het kader van de Verenigingsondersteuning niet door en volgen nu eveneens de Hanepoelloop en de JeugdOlympiade.

Aan al deze activiteiten zitten veel voorbereidende werkzaamheden die door verschillende commissies en vrijwilligers zijn uitgevoerd. Jammer, maar niet voor niets, want als de beperkende maatregelen worden opgeheven gaan we kijken wat in het restant van dit kalenderjaar nog aan activiteiten is te organiseren naast het verloop van de nieuwe competities en trainingen. Daarover neemt het bestuur te zijner tijd contact op met de betrokkenen.

“Wat er nu allemaal gebeurt in de wereld maakt dat je je realiseert hoe relatief alles is”

Het Koningsdagweekend schuift een jaar op en wordt extra feestelijk vanwege het vijfenzeventig jarige bestaan van de vereniging in 2021. Of competities zullen worden hervat en uitgespeeld kun je je eigenlijk niet voorstellen, maar op het moment van schrijven van dit bericht is daarover van de bonden waarbij s.v. ROAC is aangesloten, nog niets officieel vernomen en dat kan ook eigenlijk niet, gelet op het feit dat de persconferentie pas zojuist heeft plaatsgevonden.

Duidelijk was al dat het EK Voetbal voor mannen een jaar wordt uitgesteld en inmiddels is ook bekend dat de Olympische Spelen een jaar worden uitgesteld. Jammer want het had een mooie sportzomer kunnen worden voor vele sporten en sporters, maar zeker voor onze voetballers en handbalsters. Maar laten we hopen dat we in goede gezondheid volgend jaar van een EK voetbal kunnen genieten en zo ook van de Olympische Spelen.

Wat er nu allemaal gebeurt in de wereld maakt dat je je realiseert hoe relatief alles is. Dat wij als mensen niet onkwetsbaar zijn en dat wij constant moeten blijven investeren in onze gezondheidszorg en andere publieke voorzieningen om er voor te zorgen dat we opgewassen zijn tegen de bedreigingen die op ons af kunnen komen zonder dat wij ons dat altijd bewust zijn.

Je kunt je voorstellen dat we nadat we het Coronavirus onder controle hebben en alle beperkende maatregelen achter de rug zijn, toch nog enige tijd in een onwerkelijke situatie zullen zitten met bedrijven en organisaties die de klappen van het staken van alle bedrijvigheid moeten verwerken.

Dat zal ook gelden voor de sportverenigingen. Het bestuur van s.v. ROAC praat via digitale hulpmiddelen met elkaar over de vraag hoe wij als vereniging goed door deze periode heen komen en ondertussen praten we ook over de voorbereiding van het nieuwe seizoen, er vanuit gaande dat zeker na de zomervakantie het ‘normale leven’ zijn gang weer zal krijgen. Maar wij beseffen ons dat ‘de wens de vader van de gedachte is’. Immers we moeten ergens van uit gaan.

Ondertussen liggen, zoals hierboven al vermeld, op bestuurlijk vlak de verenigingsactiviteiten niet helemaal stil. Want behalve na denken over de vraag hoe wij door deze sportloze periode heen komen en ons voor te bereiden op het nieuwe seizoen gaan er ook een aantal andere zaken gewoon door. Zo is er met de Gemeente overeenstemming bereikt -en nu officieel- over een bruikleenovereenkomst van onze accommodatie. Ook is besloten tot de aanschaf van LED lampen voor de buitenverlichting en gaat het onderzoek onder welke voorwaarden wij onze eigen energie kunnen opwekken gewoon verder.

Met ingang van het nieuwe seizoen zal het mogelijk zijn om betalingen in het clubhuis te doen met een speciale clubkaart. Wij zullen die clubkaart op een later moment bij alle leden introduceren.

Ook hebben wij met de commissie communicatie besproken hoe we het clubblad in de komende tijd digitaal kunnen gaan uitbrengen (voor degenen die niet over digitale voorzieningen beschikken blijft een gedrukt exemplaar beschikbaar). Echter door de crisissituatie die nu is ontstaan, met nauwelijks of geen sportactiviteiten, is het uitbrengen van een gedrukte versie van ‘Langs de Kantlijn’ niet aan de orde. Daarom brengen we nu reeds een digitale versie uit en kunnen daarom tegelijkertijd onderzoeken hoe we dat op een goede manier in de toekomst kunnen blijven doen.

Als bestuur kijken we dus vooruit in het vertrouwen dat we met elkaar door deze crisis zullen komen. Dat vertrouwen bestaat ongetwijfeld bij iedereen, maar vraagt van ons allemaal dat wij ons houden aan de overheidsmaatregelen. Doe dat niet alleen voor jezelf, maar ook om elkaar te beschermen. Het kan toch niet zo zijn dat wij door eigen onachtzaamheid leden uit onze dorpsgemeenschappen moeten verliezen. Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!

Namens het bestuur,

Rob van der Hoorn

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Blijf op de hoogte en ontvang de weekbrief digitaal

Schrijf u hiernaast in voor de digitale weekbrief van sv ROAC!