Navigation

29 februari 2024

Informatieavond zaterdag-/
zondagvoetbal

De avond staat in het teken van uitwisselen van informatie over de voor-/nadelen van voetballen op zaterdag versus zondag.

Aanvang: 21.30 uur | Kantine

Het zal niemand binnen onze vereniging ontgaan zijn dat het zondagvoetbal, zoals we dat tientallen jaren gekend hebben, onder druk staat. Zo erg zelfs, dat in ons district (West II), naast ROAC, geen zondagverenigingen meer te vinden zijn.

Vanuit het bestuur beschouwen we ROAC nog als een echte zondagvereniging. Dat neemt niet weg dat ook bij ROAC, door alle ontwikkelingen, stemmen opgaan om de (definitieve) stap te maken naar de zaterdag. Tot dusver waren deze geluiden dermate weinig te horen dat wij als bestuur nooit de noodzaak hebben gezien hier 'iets' voor te organiseren.

Dat is dit seizoen echter veranderd. Daarom wordt op donderdag 29 februari een voorlichtingsavond georganiseerd omtrent de 'zaterdag-zondag-discussie' met als doel de gehele vereniging te informeren m.b.t. waar allemaal rekening mee dient te worden gehouden bij het maken van deze keuze.

👉🏻 We geven heel nadrukkelijk aan dat deze avond geen keuze gemaakt zal worden voor wat dan ook.

Wanneer:
Donderdag 29 februari vanaf 21:30 (We hopen max. een uur aan te besteden)
Waar:
Kantine ROAC