Navigation

Ledenbijdrage inplannen

Vrijwilligerstool 

Binnen onze vereniging kennen we twee soorten vrijwilligerswerk: vrijwilligerstaken en de ledenbijdrage. Wat is het verschil? En hoe kun je zelf jouw ledenbijdrage inplannen? Je leest het hieronder!

Vrijwilligerstaken

Onder de vrijwilligerstaken vallen taken met een vaste verantwoordelijkheid. Denk hierbij aan het lidmaatschap van een commissie of bestuur, het structureel verzorgen van een trainingsactiviteit, een wekelijks terugkerende taak als het verzorgen van de weekbrief of het groenonderhoud. 

Op heel veel plekken binnen onze vereniging zijn handjes nodig. Mensen op wie we kunnen bouwen, van wie we op aan kunnen. Wil jij jouw talenten voor onze club inzetten? Fijn!

Neem contact met ons op, dan kijken we samen of we een leuke taak voor je hebben. Ieder uurtje is er één! 

Ledenbijdrage

Onder de ledenbijdragen vallen incidentele taken waarbij men per periode kan inschrijven welke taak uitgevoerd wordt. Voorbeelden hiervan zijn het draaien van een bardienst, een velddienst of het helpen bij het uitvoeren van een specifieke onderhoudstaak.

Ieder lid van s.v. ROAC (tot 67 jaar) die geen vaste vrijwilligerstaak uitvoert, moet één of meerdere ledenbijdragen leveren per jaar. Je schrijft je gemakkelijk in via onze speciaal ontwikkelde vrijwilligerstool!

Naar de vrijwilligerstool

Vrijwilligersbeleid

Wij vinden het belangrijk dat ieder lid zijn bijdrage levert als vrijwilliger. Alleen dan kan s.v. ROAC blijven bestaan! Wil je meer weten over ons vrijwilligersbeleid of over hoe de tool werkt? Bekijk ons reglement voor meer informatie.